יואב בירון קטן

יואב קטן אודיו

מוכן ל: בית Seating GRO

תמלול: שעתוק לכולם

מספר Inaudibles: 18

הערות אודיו:

(התחל הקלטה - 00: 00: 00)

Mira you זהו אפשרי

יואב בירון קטן: 28 מקרר

Mira you אנחנו, אנושי, אנושי, יוסי פרדריק, יובל פרדריק. הראיון נערך בעומר, בישראל, ומראיינתי פרופסור אסתר מאיר-גליצנשטיין.

שלום יואב, אתה יכול - עד שנתחיל את הריון הזה, אני הייתי צריך את זה. אז השם Japanese יואב?

יואב בירון קטן: שמי יואב, ששיניתי אינ, אבל לא שלי פרדריק. את השם יואב. כשהגעתי לארץ בחברה 47 'השארתי את השם של המחתרת, זה שם מחתרת יואב, שלי.

Mira you וקטן?

יואב בירון קטן: בית המשפחה הקטן כאן,.

Mira you היכן נול

יואב בירון קטן: נולדתי בעיר בצרה, בתאריך 12 לאוגוסט 1923. אני, דרך אגב -

Mira you עוד ארבעה ימים אתה בן תשעים שנה?

יואב בירון קטן: דרך אגב נולדתי - אני בעוד החסידים אהיה בן 90 -

תשעים שנה אחרי ארבעה ימים כמו הנשיא פרס, נולדנו באותו שבוע, באותו חודש ובאותה שנה. אתה יודע, לפני שנה, התקשרתי לחבר שלי באנגליה ואמרתי לו, גוסס הוא (לא ברור). אנחנו לא יכולים לגעת בזה.

Mira you 12te, אוקי. אפ נולדה בבצרה ב- 1923. בוא תספר לי קצת על הרקע המשפחה.

יואב בירון קטן: 12te המשפחה שלי, היא אבא אבא, משפחה משכילה. XXXX שלי

Mira you משפחת קטן.

יואב בירון קטן: XXXX סבא שלי קטן, סבא, אבא, כפי שאת, תמונה, אני נותן להם את התמונה. מעלה משל משל שבש -

Mira you מה היה השם שלו, אותך consulting? הא

יואב בירון קטן: השם אבא שלי או שם XXXX XXXX

Mira you AH, XXXX XXXX

יואב בירון קטן: סבא סאליisco (פונטי) קטן הוא בשלהי המאה ה- 19, למד באוניברסיטה של ​​איסטנזה, למד שנתיים באוניברסיטה.

Mira you מה הוא למד?

יואב בירון קטן: הוא למד לרפואה. עכשיו, האבא שלי המנוח גם כן, הוא יליד 1901, למד ספר אנגלי. אבא שלו שלח אינ במלחמת העולם השנייה -

Mira you הראשונות

יואב בירון קטן: הראשון, סליחה, במלחמה מלחמת העולם, ללמוד.

Mira you בהודו? מה הוא למד שם?

יואב בירון קטן: כאן, בסדר, כאן, בקול. הערוצים,

Mira you רגע, רגע כן, יש לי עוד שאלה על הסבתא. סיפרת לי על אבא על סבא, עם סבתא ואמא? הצדide המשפחה

יואב בירון קטן: אמא Court לידה עמ עמ.

Mira you כן, איפה, בבגדד?

יואב בירון קטן: מה?

Mira you בבגדד?

יואב בירון קטן: מלון Jews

Mira you מלון Jews

יואב בירון קטן: היא Courtדה עמ עממי.

Mira you איזה משפחה היא, אתה זוכר? אמה המשפחה שלה?

יואב בירון קטן: שם משפחה חור.

Mira you חורש?

יואב בירון קטן: כן, חור. עמ space האבא, אבא אבא, משפחתו של אינסשטש (פונטי) הם באו על השאול, חאלב.

Mira you במאה השמינית?

יואב בירון קטן: במאה השמינית.

Mira you כן, הם הגיעו לחלב?

יואב בירון קטן: חלי, כן. במאה ה- 12 הם הירורו עבר Aleppo לבגדד. עכשיו, שם המשפחה היה אז באשרי (פונטי) משפחת באשרי ובמאה ה- 19 הסבא שלהם אחד הסבות היה נמוך קומה, קראו לו קטן.

Mira you אז קטן, זה קטן באמת.

יואב בירון קטן: (צוחק) קטן, ואז השם הפך לקטן.

Mira you הכינוי שלו הפך להיות השם שלו.

יואב בירון קטן: הכינוי הפך לשם, זה סיפור.

Mira you כן, אוקי בסדר.

יואב בירון קטן: מצד אמי משפחת חורש, אם את רואה זה הסבא של אמי. FriendsED שאלות them Ineance-

Mira you זה סבא שלך? XXXXבתא ו

יואב בירון קטן: זה סבא רבה שלי, זה סבא של אמא שלי.

Mira you זה סבא של אמא שלך, כן. כן.

יואב בירון קטן: סבא אמא שלי. המקור שלהם מעניין מאוד.

Mira you מאיפה הם הגיעו?

יואב בירון קטן: תשמעי, הנה יש לי פה -

מקורם של המתנגדים (לא ברור) בא מן הגולה היהודית מספרד ובמאה החמש עשרה, הם נסעו לווינה. (לא נשמע) הירש נולד בווינה, אוסטריה. (לא נשמע) עלה לבגדד (לא ברור).

עכשיו, כאן - נולד עזרא, 1716. נולדה אליעזר, נולדה בעזרא, נולדה דוד, נולד עזרא, נולד דוד, נולד עזרא, נולד דוד, נולד שגיא חמאי (פונטי), אמא שלי, נולד פרדריך. זה בשבילך. זה בשבילך.

Mira you אוקיי, מעניין מאוד.

אז רגע, יש - למעשה, זה שורשים מיהדות שעברו דרך וינה והגיע בסוף לבגרות.

יואב בירון קטן: בלבגוד

Mira you בלבגוד

יואב בירון קטן: בלבגוד, בלבגד.

Mira you AH, בלבגד. אז משפחת חורש הייתה בבגדד.

יואב בירון קטן: היה בבגדד. חור (לא נשמע) בבצרה הם בבגדד חור. הזוג חכם פר מפור z (נשמע), אבל כולם באו מבגד. עכשיו, מעניין אשתו של סבא מצד אבא, מעניין. זאת הסבה שקורא לה מרים. הסבא שלה ברח מרוסיה מצבא הצאר. היה צריך לגייס אותם שמה והוא בורח, לאן? -19 pat בתחילת המאה ה- 19 הוא בורח מפרס ובן שלו, זאת אומרת, אבא של סבתא שלי, הגר מפרס לבגדד. אז ככה המשפחה שלי מין סלט כמו סלט. סלט מעורבב.

Mira you בסדר, בוא תספר לי אביך, secretary הוא עבד? פרנס את המשפחה, מה הוא עשה?

יואב בירון קטן: כן, עכשיו אני אני אראה את פה את התמונה שלו.

Mira you כן, טוב. איזו תמונה יפה.

יואב בירון קטן: כן. הוא היה - יצוא יצוא, תיכף.

כששדר לבגר אז מיד - כאשר ידענו טוב טוב, כבר ביקשנו להיות מורה, ספרתי על ספרתי, על הצופים הראשונים בעיראק ב- Scaps, את הצופים הראשונים בעיראק 1921. יש לי התמונה, במקרה השגנו אותה אחרי הרבה. את התמונה התמונה הזאת אינני נותן לה.

Mira you זה אלה הצופים בבצרה?

יואב בירון קטן: אלה הצופים בבצרה, 1921.

Mira you זה בשנה שייסד את ה--

יואב בירון קטן: אבא שלי שהקים אותה והקים גם תזמורת.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: את רואה תזמורת שמה יושבת?

Mira you אני רואה שיושב בהתחלה.

יואב בירון קטן: כן, יושבים בהתחלה תזמורת, הבגד והזולת מהודו.

Mira you תלבושת היא כמו של צופים בהודו?

יואב בירון קטן: כאן Photo צופים

Mira you אבל התלבושת מהודו?

יואב בירון קטן: התבוליתר בשבוע B2B היה היה בעיראק. -הצ הצ במזרחקים.

Mira you אההה, מסתכל.

יואב בירון קטן: עכשיו הזמינו, יהלום תרם את הבגד ה (נשמע) מכיסו אביו. והיו צordan בבצרה ומנגנים בתזמורת. כל עיר יוצאת לי לראות את היהודים, איך הולכים הם. היה צבאי, ולא הייתה משטרה עיראקית.

Mira you מחיר SONY 20 '.

יואב בירון קטן: באותה תקופה בשנת 21". אז כשבית המלך פייזלס היה מייקל שיקלע.

Mira you בבצרה עשו לו קבלת פנים?

יואב בירון קטן: רא (ברור) דרך בצרה, עמד להגיע לבגדד, 49נות אינ. היה מי שיקבל את המלך פייסל. זאתי התזמורת שקיבלה את מלך.

Mira you כן. מסתכל אותך על זה.

יואב בירון קטן: מה?

Mira you אתה similar

יואב בירון קטן: You לפי דעה, זהו משהו יוצא דופן. לא כל יום מתרחש הדבר הזה. כן, אוקי.

Mira you בואו נחזור לאביך, מה הוא עבד אחרי שהוא חזר מהודו מה הוא עשה?

יואב בירון קטן: זהו, היה המורה תקופת. אחר-כך, יבוא ויצוא. מעניין מאוד, בזמן השנאה בבגדד אז, ביצעה את הזמן, הנאצית, שנשאה את נשמתה, ונשאה את נשמתה.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: עדי אבי לארגן את הסחורה.

Mira you להטיל חרם על גרמניה

יואב בירון קטן: לעשות חרם על גרמניה. היהודים פחדו כמובן. אך גרובה שלח שליחים קרא לאבא לא לו תיזהר, הזהיר. אחרי זה חזר לבצרה.

Mira you רגע, רגע עכשיו אתה סיפרת דבר מעניין, שבעתכם מהר מאוד.

יואב בירון קטן: לבגדד ב- 1925-6 בגדד.

Mira you זה שעבר לבגדד.

יואב בירון קטן: Drivers. ח

Mira you 10 הבנות,

יואב בירון קטן: הייתי הייתי הייתי.

Mira you שנתיים, כשהמשפחה עזבה את העיר ועבד לבגדד, אז אתה כבר גדלת בבגדד.

יואב בירון קטן: בבקשה?

Mira you בעצם גדל בבגדד.

יואב בירון קטן: בית גידול בבקד, עד גיל 15.

Mira you Tomוויד, בוא נח birth אחlor תנועה. איך הוא הכיר את אמא שלך?

יואב בירון קטן: שידוך, והת משכיםכים.

Mira you שידוך היה היה שידוך.

יואב בירון קטן: שיד שידוך, שאלות שאלה.

Mira you איך היו היחסים בבית?

יואב בירון קטן: מאיזה, בחינה?

Mira you שידוך - היו יחסים טובים, לא טובים בין ההורים שלך?

יואב בירון קטן: היחסים היו נורמליים.

Mira you כן?

יואב בירון קטן: כן. הרי כל היהודים התחתנו בשידוך. דבר דבר יוצא דופן. זה היה משהו יוצא דופן.

Mira you הייתה אהבה בבית? אהבה?

יואב בירון קטן: ת ת, מה מתכו מתכוונת?

Mira you מה אתה זוכר? ההורים Africa אה אחד השני השני?

יואב בירון קטן: היו חיים נורמלים, לא היה משהו מיוחד.

Mira you כן?

יואב בירון קטן: כן.

Mira you נגיד, אבא Africa היה נותן לאמה Technical?

יואב בירון קטן: בבקשה?

Mira you נותן נשיקה לאמא שלך?

יואב בירון קטן: נותן?

Mira you נשיקה.

יואב בירון קטן: היה מקובל לתת נשי בעיר.

Mira you לא?

יואב בירון קטן: לא היה נותן נשיקות בפני הזה. העיר mixקים, אך כאן.

Mira you מעניין מאוד. עכשיו ההורים שלך, אתה שיחקת - איך ההורים התייחסו אליך במשפחה?

יואב בירון קטן: הבנות את השאלה.

Mira you 2-5 שיתוף המשפחה, כילד, מה שאתה מחפש? איך בילה? שיחקתם?

יואב בירון קטן: תראי, והת למשל אבא ושמעון (פונטי) בבגדד, אז היה לנו אוטו. בימים ההם, מקובל והלכות, לטיולים. עכשיו היה בבגדד קלוב של היהודים שבערבים והת היו ו

Mira you אתה זוכר את השם של הקלוב הזה, המועדון?

יואב בירון קטן: כן, קוראים לו נאדי לורח דורי (פונטי) זה קלוב שנתרם על ידי נפן דורי (פונטי).

Mira you על אשתו, לורח א דורי (פונטי).

יואב בירון קטן: על שם אשתו המנוחה או על אחותו המנוחה, לורח א דורי, והיינו הולכים לחגוג בערבים ושממות.

Mira you אתם הייתם משפחת די, נכון?

יואב בירון קטן: נכון.

Mira you מעל הממוצע, הייתם אנשים מבוססים, מבחינה כלכלית?

יואב בירון קטן: כן, מעל הממוצע היינו.

Mira you תגיד לי בקלוב הזה שאתה מת.

יואב בירון קטן: באיפה?

Mira you במועד הזה.

יואב בירון קטן: יהודים בלבד

Mira you יהודים בלבד

יואב בירון קטן: יהודים בלבד, זהה ליה, יהודים בלבד.

Mira you ומוסלמים?

יואב בירון קטן: אף מוסלמי לא דרך, ולא נוצרי שמה.

Mira you למוסלמים היו מועדונים אחרים שלהם?

יואב בירון קטן: למוסלמים היה מקובל, זה היה קלוב בנוסח אנגלי, זה נוסח אנגלי. בערב היה עושה (לא ברור), או משהו כזה. הרצון לחסל את האנגלים, דבר הזה היה מקובל אצל המוסלמים. ביתלב Have, אין.

Mira you 📊📊, גברים ונשים ביחד.

יואב בירון קטן: כן, כמובן.

Mira you ילדים והת והת

יואב בירון קטן: הילדים היו משחקים, היו משחקים בגינה, משחקים כדורגל. היה היה טניס, והת משחקים פינג-פונג.

Mira you לא קרה שמוסלמי אמר - ביקש להיכנס למועדון?

יואב בירון קטן: תראה, לא יודע, לא היו, לא היו. גם חשבו חשבו, חוץ מהשומר, היה רק ​​מוסלמי.

Mira you אבל הוא היה פרט.

יואב בירון קטן: הוא היה גם הגנן המקום.

Mira you טוב, כאן מוצגות me חברים חברים מסביר?

יואב בירון קטן: נות, .

Mira you לא באו לבקר אחרי בית ספר?

יואב בירון קטן: לא, ביקורים. והת (נשמע) והת be ביקורים. והת

Mira you היה קשרים עם השכנים המוסלמים? חבר, מישהו שאתה -

יואב בירון קטן: תקציר הייתי

Mira you חולה חלק היית כשחזרת לב תקציר?

יואב בירון קטן: הייתי בן 15.

Mira you וכל הזמן שהיית בבגדד, לא היה לך חברים מוסלמים?

יואב בירון קטן: היה, היה לי ריבים איתם.

Mira you ריב?

יואב בירון קטן: Riבים, מכות.

Mira you כן, מכות.

יואב בירון קטן: ללא שם: כן, כן, ספר, כשחוזרת מבית,.

Mira you לאה.

יואב בירון קטן: ברור.

Mira you כן?

יואב בירון קטן: כן. היינו העוברת קודם כל דרך שכונה נוצרית.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: מחיר theseism using מת מת מתדים.

Mira you זה לא רק מוסלמים?

יואב בירון קטן: מחיר נism והתרוה גרועה מהמוסלמים. אנחנו Rabbנו (ברור).

Mira you כן, היית מרביץ להם בחזרה?

יואב בירון קטן: ברור.

Mira you כן?

יואב בירון קטן: יחיד, היה ממש רצו לפס את הבית. אני חזרתי הביתה מבית, הייתי גם על כל האחים שלי יחד עם קבוצה של בחורים, אחד לשני, בחשאי, אחד השניים. אחר כך באו כל המשפחה שלו על הבית שלנו דפקו על הפלט, אל תלי. השכנים דיברו איתם, זה -

Mira you 99 קישור March

יואב בירון קטן: הרגיעו אותם, אבל תמיד היו ריבים, היו מכות.

Mira you וכעת הרב המופץ, זה היה מקובל שיהודי מרביץ בחזרה?

יואב בירון קטן: . המק המק אבא שלי תמיד אמר לנו לנו תחסירו, אתם תחרוס. למשל בבצרה -

Mira you שכנים, ילדים אחרים מכספי מכות, הם מחזירים?

יואב בירון קטן: היהודים-

Mira you Friends Africa

יואב בירון קטן: לא, לא היו, אף פעם לא ראיתי יהודים שמחזיר. בבגרות, למשל, אז המוסלמים - היה לי ספק מאוד מסוכן כשהייתי בן 17, היה היה לי מאוד מאוד חמור, אני אספר. אך היהודים בכלל העונים לפנות, מפחדים. אבל אבא שלי אמר, תמיד תחרורו, תמיד תחסירו ו--

Mira you אבא שלך קיבל חינוך בריטי אולי.

יואב בירון קטן: כן, יכול להיות. היה תמיד נ לנו תחזירו. עכשיו היה לי אחד החגים ביותר אחרי הפרעות בבצרה, אז יצאתי -

Mira you אתה מדבר עכשיו על סוף 41 ', נכון?

יואב בירון קטן: לא, אני מדבר, כנסו בכל יום, במאי,

Mira you כשהבריטים נכנסו.

יואב בירון קטן: קינימנתספ government March.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: (לא ברור) סוג העיר, אחר כך שאנונו שקט, נהניתי. אבל אף נפש חיה לא הייתה ברחוב, אף נפש חיה לא הייתה. אנו מתכננים, אנו מתמודדים, אנו מתכננים להגיע אלינו. אז הוא עבר בין שנינו, ככה בכוונה. אני קיללתי אותו, אז הוא ירד, אבל אתן לך רקע מי הוא. זה בחור שעשה - במצרים בכל בתי סוהר. אז ביום אחד כל בתי הסוהר נפרץ, הוא אחד מהם. ומני היה היה צפוי ל- 10 שנות מאסר. למה? הוא היה בית ספר. על זה הוא קיבל 10 שנות מאסר.

Mira you זה קרימינל.

יואב בירון קטן: מה?

Mira you קרימינל, פושע.

יואב בירון קטן: כן, קרימינל. אז הוא ירד, מה? יהודי קילל אותו, הוציא את הסכין.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: הוצאתי סכין, בא אליי. אני עמדתי לא ברחתי. דקר, אני דפקתי, בוקס אחד אנפל. (לא נשמע) רץ אחרי החבר שלי, רץ אחרי החבר שלי. לא ענה לו, ברח לכיוון בית של יהודי.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: אני רוצחת אחריו, רץ, רץ, רץ, השקט, השקט, השכן, הנערה שלי.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: טוב, זה אחד אחד שבט.

Mira you זה מאי 41 '?

יואב בירון קטן: זה מאי 41". זה מאי 41". היה היה בשמיני למאי, המקרה הזה.

Mira you כן, ובזה נגמר הסיפור של הכניסה של הבריטים לבצרה או ש--

יואב בירון קטן: A, אני רוצה לספר פה הגעה מהעניין ה (נשמע) עכשיו.

זהו (לא ברור) Associated Journal. ברי Strum (פונטי), זהו אחד, מספר 14. וזה השני.

Mira you מה יש כאן?

יואב בירון קטן: יש לי מאמרים.

מאמרים. שני מאמרים. אני אתן לך מאמר אחד על עצמי, והשני גם עליי. אני חבר באגודה החטיבה של (00 לא ברור: 24: 12). שמי - (לא נשמע) אני אחד מהם.

Mira you בוא תספר איך להגנות

יואב בירון קטן: עכשיו, רגע, אני רוצה להקריא את הקטעע. תתני לי חמש דקות לקרוא את הנסיבות שהביאו להתגייסותי. אוקי?

Mira you 12te בוא תספר לי.

יואב בירון קטן: אני אקרא, אוקי.

לפני שבעה עשורים, במהלך הקמפיינים השנתיים של מלחמת העולם השנייה של עיראק, זכיתי לכבוד ולכבוד הגדול לשמש כמתורגמן בגדוד השני של רובי גורי-רובה של גנרל רובה בפיקודו של סגן אלוף אורגר (פונטי). באותו זמן, הייתי תחת 7 שנים של גיל.

במהלך מלחמת העולם הראשונה, נגד הכוחות הטורקיים, ב 23 נובמבר 1914, העיר בצרה נתפס על ידי חלוקה של הצבא ההודי בפיקודו של סגן אלוף סר ארתור בלט. באותו זמן, המשפחה שלי גרה בעיר בצרה. ב 1915, סבא רבא שלי שלח את אבא המנוח שלי, אשר באותה עת היה גיל 14, להודו במשך ארבע שנים כדי לחנך את הפנימייה בפנימייה עם הבנים של הקצינים הבריטיים עובדי מדינה. כפי שאתם יודעים, באותה תקופה, הודו היתה חלק מן האימפריה הבריטית. לכן, המשפחה שלי היתה מעורבת עמוקות בתרבות הבריטית. לכן, זה היה כל כך טבעי בשבילי להתנדב עבור הכוחות הבריטים כאשר בצרה היה שוב בידי בריטניה בחודש מאי, 1941. במארס, "41, ראשיד עלי אל-גיילאני נעשה ראש ממשלת עיראק. משטרו היה פרו-נאצי. הוא שלח לגלות את המלכה הפרו-בריטית ואת התוכנית לזרוק את הקשרים עם בריטניה לטובת כוחות הציר. בחודש אפריל, "41, כדי למנוע (לא ברור) הכיבוש הנאצי של עיראק, הבריטים פרסו את החטיבה ההודית 20th ליד העיר בצרה, שכלל השני בשבע (לא ברור). עם כוחות בריטים נוספים לציון נחל שכיל (PH) הערבי, הכריזה ממשלת עיראק על המלחמה על בריטניה הגדולה ב 2 מאי, 1941.

הכוחות הבריטים כבשו את בצרה על 7 מאי, 1941 ומיד הבין את הצורך פרשנים. התנדבתי והתקבלתי לחטיבת 20, שם ב 10 מאי, 1941, נשלחתי אל גורקות השביעית השביעית יחד עם קפטן ג 'פריס (פונטי) של שירות המודיעין הבריטי, אשר לאחר מכן נרצח באכזריות בנצרייה. היה לי מזל שלא להיות איתו באותו יום קטלני.

אני מרגיש את זה בבוקר, אמר לי, אנחנו הולכים יחד לנצרת כדי לפגוש את ממשלת נצריה. ברגע האחרון החליט ללכת לבדו.

Mira you האם כך ניצלת?

יואב בירון קטן:

אבל כשחזר, עבר את אלעזר, ומיד ירה בו חייל עיראקי על גבו. האספסוף הגיע להיות מאנאז (ס) סכינים שהם עושים ממנו, אתה יודע. עכשיו, רגע.

המחנה של גורקה השביעית היה בבסיס הבריטי של שאבה (ph) קרוב לבצרה. ליוויתי את הגדוד כאשר חטיבת 20TH התקדמה לכיוון בגד; זה כלל את הקיסר של אור.

אור היא העיר שבה נולד אברהם אבינו.

צומת אור. לכידתם של נסריה ובגדד, ולאחר מכן התקדמות נוספת בצפון עיראק. הגדוד נלחם אז בסוריה נגד כוחות וישי הצרפתיים (יולי) וכבש במזרח סוריה, עד דיריסור (נהר) על נהר הפרת, ולכן השתתפתי בשני קמפיינים. ראשית, נגד המשטר הפרו-נאצי של ראשיד עלי אל-גיילאני, ושנית את המערכה הסורית עם כוח לוז ומייג'ור (לא ברור 00: 30: 28). לשירות זה הוענקתי על ידי ממשלת ישראל במדליה של הלוחמים נגד הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם.

בסוף אוגוסט, "41, כאשר גורקי השביעי השני עזב את עיראק כדי להשתתף במערכה הפרסית, השירות שלי הגיע לסיומו כי אני לא מדבר פרסית.

אתה רוצה את זה --

Mira you תגיד לי משהו, אתה מתאר לנו את הזמן 41 'ואתה ממשיך לסוריה -

יואב בירון קטן: המשך - צפון אמריקה, צפון מזרח אסיה.

Mira you המשפחה שלך נשארה בזמן הזה בבצרה?

יואב בירון קטן: מלון Jews המשפחה שלי פעילות

Mira you ומראות כשבמאי יש פרעות, שודדים את החנויות בבצרה?

יואב בירון קטן: זה לפני, לפני שנכנס.

Mira you שוד של חנויות היו עוד לפני שאתה התגייסת?

יואב בירון קטן: רגע רגע, רגע. Ationsimes

Mira you תעizוב את זה בוא תגוויד לי מהזיכרון.

יואב בירון קטן: אנא. לא, לא, לא, זה מוזכר פה.

חכה חכה חכה. בבקשה בבקשה.

אני רוצה לציין שיום אחד, לפני כיבוש הבצרה על ידי הכוחות הבריטיים, אירעו מהומות, שבמהלכן נבזזו כל החנויות היהודיות והחנויות המשפחתיות (לא ברורות), כולל של אבי. שבבגדאד המצב היה הרבה יותר רציני. ביום הראשון והשני של יוני, "41, היה פוגרום.

הם מדפיסים תוכנית זו - נגד היהודים, כאשר 180 נהרגו ו- 100 נפצעו. אלמלא הגעתם של הבריטים, אולי היתה מתקיימת שואה נוספת בקרב הקהילה היהודית בעיראק.

Mira you בוא תספר לי, החנות של המש-- להורים שלך היה עסק בבצרה?

יואב בירון קטן: האבא שלי כשחזרנו לבצרה, חנות פתוחה.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: חנות מודרני למכירת קונסרבים ומשקאות.

Mira you כן, מה קרה בזמן?

יואב בירון קטן: העבודות שלי. Mit mit זהו זהו, זה המצב.

Mira you Emirates הצ מצליח היה והיהלומים

יואב בירון קטן: Ary wordsary words

Mira you ההגדה

יואב בירון קטן: Ary wordsary words

Mira you ומאיפה הוא הביא את הכסף כדי להתחיל מחדש?

יואב בירון קטן: תראי היה אפשר, הם מכירים, הספקים מכירים, הם מכרי. אז נתן לו על חשבון תמיד ופתיח - היה שגשוג חזרה.

Mira you עכשיו, אתה אתה בעצם נמצא נמצא בבצרה, אתה מגיע למלחמה. מה קורה שם, הקרבות נגמרו ואז מה?

יואב בירון קטן: אני חזרתי לבצרה--

Mira you חזר לבצרה?

יואב בירון קטן: חזרתי לבצרה ואחר כך הלכתי לבגדד להמשיך את הלימודים התיכוניים שלי.

Mira you היכן Court

יואב בירון קטן: למדתי בספר של סורי אחד מנהל בית הספר, לא זוכר את השם שלו עכשיו.

Mira you בבגדד?

יואב בירון קטן: בבגדד, כן. אזי קימתי את התנועה - אני קימתי ב 42 'כשהייתי בבגדד אני קימתי - יסדתי יותר, תנועה ציונית של שבט השליחים, של שבאו,

Mira you בוא, בוא תספר לי על- בוא תספר לי על -

יואב בירון קטן: הנה, תמונה גם פה, בוא תצלם את זה, תמונה של-

Mira you אחרת-בזה - אתה רוצה עכשיו לצלם?

ווי you אם הוא כבר מחזיק, שנייה אחת, אני אקח את זה.

יואב בירון קטן: זה תמונה של תנועה. בחלק העליון, לשני תמונות, אני ועוד אחד מהמייסדים.

Mira you פאיון - שמלת עולם (פונטי) ויואב -

יואב בירון קטן: Kuwait שושלתinity (ברור).

Mira you - שנקרא, עדת יהודיים חופשי.

ווי you כן.

Mira you An קבוצה, -4 מת מת באגדה

יואב בירון קטן: בבגדד.

Mira you ב- 41 'או 42'?

יואב בירון קטן: ארבעים ושנתיים.

Mira you ארבעים ושנתיים. מה היה הרעיון הקד מה רצית?

יואב בירון קטן: מה היה היהלום הזה, אנחנו, אנונימוס בנשק. פתח כיתות לעברית, ללמוד את השפה עברית, ושאף לעלות לישראל. וי המעברוי המעבר

Mira you תאמר לי משהו, מתי אתה מגיע לבגדד?

יואב בירון קטן: מי?

Mira you מתי הגיע אז לבגדד? בדיוק בדיוק הפוג מאגר בבגד היה היה.

יואב בירון קטן: כן.

Mira you מתי אתה הגעת לבגדד?

יואב בירון קטן: חזרתי בלבגדגד.

Mira you תחילת 42 ', שנה שנה אחרי הפרעות.

יואב בירון קטן: Ents משהו

Mira you אתה, מה היה, ראית בבגד, מה היה המצב.

יואב בירון קטן: היה מצב שיהודים התחילו לשכוח בעצם,. רק משפחות שנפגע המשיך לסבול, אבל קהל ככללי התחיל להתרגל למצב חדש. התחל לעבוד, התחיל לשכוח.

Mira you התח התח

יואב בירון קטן: התחilla להשת, לכאורה.

Mira you כן? התח10 בסיס

יואב בירון קטן: כן, ככה. אבל בגלל זה הנוער עיין העתיד. מחש TVhad

Mira you פחדת?

יואב בירון קטן: בבקשה?

Mira you פחדת?

יואב בירון קטן: בתקופה הזאת כבר לא היה פחד.

Mira you אז בשביל מה הקים את הארגון?

יואב בירון קטן: עלינו Motor text תנועה על מנת שאנחנו יודעים - חושב שבע. מה שקרה יכול לקרות עוד פעם. ואז, ואז -

Mira you והיהלומים - איך התאמנתם בנשק? אתם ידעתם?

יואב בירון קטן: כן, הייתי עושה טיולים, הולך לפרדסים. אנחנו נוסעים לבקובה (פונטי) את יודעת באקובה זה עיירה שמאלה פרדסים. , יורים ומט, ומתמנים.

Mira you הבנתי.

יואב בירון קטן: כן.

Mira you מאיפה השיג נשק?

יואב בירון קטן: קנינו

Mira you קניתם?

יואב בירון קטן: ק מאיתנו ממבריחים. כן.

Mira you אה, באופן לא חוקי.

יואב בירון קטן: כמובן, כמובן. 1090, ההגעה מקסימום- התקבלה me. התנועה הזאת הגיעה ל- 300 חבר. והבעיות של שבאותה תקופה, לנו את המרב את התנועה, החלילו להגיע לארץ ישראל. זה הפריע להם, חשב שרוויזיוניסטים עובד שם.

Mira you היהלום

יואב בירון קטן: אנחנו בכלל לא ידענו מה זה רוויזיוניסטים. מה זה זה, מה זה זה.

Mira you בכלל לא ידע מה זה.

יואב בירון קטן: מה tra Homeרו אשר - על מי ללמוד ללמוד עברית. היה בחור בשם סלים חיאוופור (פונטי), הוא לומד למעלה. הוא היה them.

Mira you סלים חייאווי (פונטי)

יואב בירון קטן: סלים חייאווי, הוא היה צייר. ורצה צור לפריז על מנת להמשיך ללמוד ציור, ויקרה את התמונה שלך. עכשיו הוא היה רוויזיוניסט ולימד את השדות רוסיזיוניסטים רודזיוניסטים - רוסיזיוניסטים -

Mira you השתלט על בגדד וזה -

יואב בירון קטן: השתלט, כן.

Mira you בעצם הם פרקו לכם את הארגון, נכון?

יואב בירון קטן: איפה מה?

Mira you הם פרקו לכם את האגון?

יואב בירון קטן: מה את שואלת?

Mira you השלי

יואב בירון קטן: מה איתם?

Mira you מה הם עשו לארגון שלכם?

יואב בירון קטן: דיברו איתי כשפגשתי מספר פעמים, עם שמריהו גוטמן (פונטי),. מעלה תנועה תנועה וקס וזרים. אני השתכנעתי. אני השתכנעתי שאסור שיהיה שתי תנועות. צריך להתאחד. אבל סלים חייאווי הרוויזיוניסט התנגד, הוא הסכים. אז בסוף, עדי ש-- בסוף שנת 43 'אני חזרתי לבגרצרה ואז התנועה. התפרק זה כל אחד הלך לדרכו. אני הייתי עם ילדי התנועה בבצרה, בתנועת החלוץ.

Mira you אז אפשר להגיד שאתה לא עוזב את בגדד, התנועה שלך מתפרקת, אבל בינתיים.

יואב בירון קטן: בינתיים מה?

Mira you בינתיים כבר קם ארגון חדש, ארגון שהשליחים הקימו.

יואב בירון קטן: ברורני, כן. () לא ברור,

Mira you נשק

יואב בירון קטן: כן, נשק. לנו כאן היה גב, אנחנו היינו תנועה תנועה. למרות זאת, אנחנו חושבים שאנחנו שוכבים, הם מתכננים אותנו.

Mira you אז תגיד לי לא חשבת על ארץ ישראל? אבא- למדני אצל הבריטים.

יואב בירון קטן: (עברית) תורים לתפילה - תנ"ך. ראיתי את מה שהיא נראית, מה שיש, זורקים עליו אבנים, צועקים על היהודים. מאזמהייח. מאז אני ציוני, אני אומר לך מאז אני, כן.

Mira you AH, מגיל שש. טוב

יואב בירון קטן: עכשיו הייתי אני צימוני, סיירי זה - אך משנות ה- 29 ', תנועה, היינו עוד בבגדד, תנועה תנועה.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: -2014 sh לישראל. וואד הזה קיבל אצלי, תהילה, ואז, עליתי, עודף. ועכשיו, אחרי, הייתי צריך לשמוע אותך.

Mira you חשבת על זה כבר אז.

יואב בירון קטן: איך צחק עליך.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: כן, זהו, אז אני לא יודע, אני סלחתי מאז.

Mira you עכשיו אתה מדגיש את הצד הזה, אבל בשנים האחרונות, 41 'לפני, 41'. אתה בחור. אתה לא הרגשת את עצמך עיראקי?

יואב בירון קטן: הרגשת? .

Mira you לא?

יואב בירון קטן: לעולם, לעולם שהתקשתה הנאצית הנאצית -

Mira you אבל אתה דיברת ערבית.

יואב בירון קטן: כן, אבל -

Mira you מעונות עם מוסר. והת mit mit

יואב בירון קטן: כן, כן. אבל תמיד קראו סין, תמיד קראו בכל מקום, והתאבדה. היה אחד שדרן ברדיו ברלין בערבית היה עירקי. כל יום sh שתיים בצהריים היה מטיילוי מכל קפה קפה את שומעת -

Mira you היה פותח את הרדיו והיית שומע.

יואב בירון קטן: כן, ו communities כולם חכו - ברחוב, חכו, חכו, מעט מעט יבוא. היטלר, האחר אחר, היטלר. ככה הרגשתי היטלר כאילו הוא יצא מברלין. מה90, מה זה משנה? את הרגיש שסוף -

Mira you והת חברים בצד המוסלמי, זה בסדר? זה לא צריך - אף אחד לא דיבר? אף אחד לא אמר יהודים הם עיראקי, הם חלק מעיראק, הם חלק מאיתנו, מהמולדת?

יואב בירון קטן: , היה. היה לי חברים נוasm, הנוקים הבינו -

Mira you והת חברים חברים

יואב בירון קטן: A, חברים, מכ oil.

Mira you מכ oil, אתה graדיר אותם.

יואב בירון קטן: והת חברים, היה חבר אחד נוצרי, אבל (ברור).

Mira you והיתר והת מספר, ממ חברים.

יואב בירון קטן: Authority Authority ממ oil

Mira you מישהו נכנס אליכם הביתה? הזמנתם הביתה הזמינו אותך?

יואב בירון קטן: . בחו"ל

Mira you אף פעם לא היית בבית מוסלמי?

יואב בירון קטן: . . מנתBC רשות, אבל - אולי ביקור חטוף, אבל היה ביקור.

Mira you הלך לסרט? והת בית הצ

יואב בירון קטן: ברור.

Mira you היה היה אף אחד מוסלמי הלכת סרטו סרטו?

יואב בירון קטן: A,,,. ליהכנו יהודים

Mira you רק עם יהודים, יהודים עם יהודים.

יואב בירון קטן: כן, גם נוasm, עם נוasm.

Mira you , המבקשים דיברו ערבית, וכתבו ערבית, והיו חלק מהמולדת החדשה. אתה אינך.

יואב בירון קטן: לא, אני לא הרגשתי אף פעם שאני שייך למקום. הע להשפיע

Mira you אוקי, טוב. אז בוא נמשיך הלאה אתה חוזר לבצרה, ואז? אז אתה כבר ב- 43" שאתה חוזר לבצרה?

יואב בירון קטן: כן. ב 43 'חזרתי לבגרט ואז עבדנו שם על התנועה - אנשים אנשים.

Mira you רגע, אתה עב היה משהו, פרנ-- עבצרה בבצרה?

יואב בירון קטן: כן עבדתי, עבדתי בנמל.

Mira you עש

יואב בירון קטן: הייתי שם מחסנאי של אחד המחסנים בנמל.

Mira you והת יה יהודים בנמל

יואב בירון קטן: בבקשה?

Mira you והת יה יהודים בנמל

יואב בירון קטן: והת והת והת יהודים

Mira you רוב201 עובדי

יואב בירון קטן: והת והת והת יהודים

Mira you מה למשל? מה עשו שם?

יואב בירון קטן: מה עשה? היו פקידות, פקידות.

Mira you ומניומני

יואב בירון קטן: (צוחק) שאלה שאלה, עב בנמל -

Mira you במסחר? זה בקשר למסחר?

יואב בירון קטן: אשר, יהודים שעוברים בנמל כפקידים של הנמל. כן. עכשיו אני רוצה להראות לך -

Mira you כי זה היה נמל יבוא, נכון?

יואב בירון קטן: בבקשה?

Mira you עשו כאן יבוא ויצוא דרך הנמל? סחורות עברו דרך נמל בצרה להודו למקומות אחרים -

יואב בירון קטן: כן, כמובן, כמובן. יצוא יצוא של כל אחר אחר עבר דרך בצרה. זהו הנמל היחידי שבעיראק ולא נ נמלים.

Mira you הניהול of הכל, או חלק, אך חלק גדול גדול היה בידי יהודים.

יואב בירון קטן: כן, אבל המנהל בכל מחל היה אנגלי.

Mira you לאה.

יואב בירון קטן: מתחת לאפס, הפקידות היהודית והמנצחת.

Mira you הבנתי, גם אותך אתה הצטרפת הנמל me.

יואב בירון קטן: הייתי הייתי עובד הייתי אחראי על מחסן, כל המחסן הייתי אחראי עליו.

Mira you מחסן של מה?

יואב בירון קטן: מח להזמין אספקה ​​- שבאותו זמן היה אספקה ​​מסודרת של אורז של בגדים של בדים, קמח, סוכר, תה. כל הדברים האלה עברה דרכי. יש שמה עובדים ערבים, איזה 12 ערבים מתחת לידי, סבלים.

Mira you אז זה עבודה.

יואב בירון קטן: כן.

Mira you ומה חוץ, מה עוד עשית? דיברת על זה שאתה חוזר ומתרגמת ומתארגן?

יואב בירון קטן: אנחנו בערב בערב, אחרי העבודה

Mira you כן.

יואב בירון קטן: 99 קישור אתניניaf תקציר. עבדנו בבצרה-רוח- הנה יש לי פה - אה כן. אה, הזה משהו אחר.

Mira you בוא תספר, הרי אתה consulting את הכל -

יואב בירון קטן: עוד לא הגיע לזה.

Mira you כן, בוא תספר לנו את מה שאתה אומר, מה עשית שם בתנועה? תנועה הזאת שהקימה.

יואב בירון קטן: בתנועה והת you sp מכיל. העורף הוראה עברית, כיתות עברית. וענף של הגנה, שלמד נשק. העדות של עלייה, זאת, תוך התחשבות במשתנה, דרך ההרגשה, העליה של הצעירים.

Mira you אלה שהגיעו מרוסיה זה אנשים שברחו מאירופה?

יואב בירון קטן: Emirates הצ ברשות.

Mira you עבר דרך טהרן, הגיע לבצרה ואתם עזרתם להם?

יואב בירון קטן: אנחנו עזרנות להם לעבור משמה. כן, עכשיו ככה, הייתי משרתת את זה את הפה - קטעים מספר יהודים ממפגש -

Mira you זה ספר של דוד שגיב שמספר על תולדות יהדות בצרה.

יואב בירון קטן: השגיב - יש שם קטעים שמתייחיים אלי.

Mira you אני רואה שיש כאן די הרבה.

יואב בירון קטן: הרבה, יש הרבה, כן.

Mira you אז בואו אספר על מה הוא מספר כאן, מה דברים עיקריים?

יואב בירון קטן: רגע

Mira you אל תקראו מספר. Saint 2003.רו

יואב בירון קטן: A,, קורא, אני רוצה שיצלם.

Mira you טוב, אלה מה זה?

יואב בירון קטן: Ads GDP-

Mira you יש כאן את שלושת שלושת המייסדים של הארגון הציוני.

יואב בירון קטן: מלון Jews

Mira you אז יש כאן את התמונה של דוד חכם, יואב בירון קטן, ושמואל מוריה. שלושת שלושת המייסדים. אוקי?

ווי you כן.

Mira you אוקי? אספקתנות

יואב בירון קטן: אז אנחנו היינו בבתים, והיו מדריכים, אסי קלילות מדריכים ומתאספות. השלג האלוהות, המסע, המספרה, המספרה, המספקים, המספקים, המספקים. נוער בגילאי 16.

Mira you כמה אנשים והת בית בהתחלה בשלבים האלה של 43 ', ארבע, חמש? ° אנשים אנשים מדבר?

יואב בירון קטן: אנחנו הגענו לסביבות 300.

Mira you Beh Beh

יואב בירון קטן: כן.

Mira you -מעט

יואב בירון קטן: לא מעט, לא.

Mira you זה לא היה לגאלי, נכון?

יואב בירון קטן: ברורני

Mira you אסור היה לקיים פעילות ציוית עיראק.

יואב בירון קטן: הכל היה במחתרת.

Mira you כן?

יואב בירון קטן: איננו התח shלט Clothes והת מת

Mira you והת מכני heavy אותך, בית סוהר.

יואב בירון קטן: בבקשה?

Mira you בית סוהר חיכה לכם?

יואב בירון קטן: מי?

Mira you הייתה סכנה של בית סוהר? של כלא?

יואב בירון קטן: ברור, היא סכנה רק בית סוהר אבל סכנה.

Mira you אופטי mit מבית סוהר.

יואב בירון קטן: Mit יותר מזה. כן.

Mira you תגיד לי, איך המשפחות קיבל את זה? הורים שלכם, דודים, הורים של חברים?

יואב בירון קטן: חלק התנגדו, הסכימו מפעילות שיש בהם - כאשר שרוב הפעילות בין הבתים.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: 2-5 בתים ברחוב

Mira you זאת אומרת שההורים ידעו שאתם יושבים אצלם בבית -

יואב בירון קטן: אלה שהתנגדו לעשינו אצלם את הפעילות, רק אצל אלה שהסבירו. כמובן.

Mira you ומי לימד עברית? מאיPAPA,

יואב בירון קטן: ללמוד.

Mira you כן. היהלום

יואב בירון קטן: למדני, ללמוד במידת הצורך. .. משל, ספר. היה לי סוד כאילו, שהייתי ילד הייתי יודע לקרוא, כדי להבין מה המובן של המילים.

Mira you הבנתי. היהism ציבור

יואב בירון קטן: Ism ציבור

Mira you דוגמהחי

יואב בירון קטן: כמובן, כמובן.

Mira you Viewook ת

יואב בירון קטן: זה התחיל מחיילים, הייתה קבוצה של חיילים שחנו בקרבת מקום.

Mira you היכן מה זה קרב מקום? וצר היו חיילים בבצרה?

יואב בירון קטן: ליד בצרה היו בסיסים ריקים, מספר אסיסים ועוד,

Mira you מה שאתה מדבר על זה.

יואב בירון קטן: יחידה של ישראלית, אז חלק מהחיילים שלה, בערבים אצלנו. ואז הם היוו את היסוד בהתחילה9-. אחרת, והת מדריכים. אחר כך החיילים עזבו.

Mira you מאיפה היה לכם ספרים?

יואב בירון קטן: 28min University

Mira you דרך חיילים?

יואב בירון קטן: דרך הקד בדי, גם מבגדד קיבלנו, מבגגד. מבגדד קבלה, כן. עכשיו אחד הדברים המעניינים שבשנת 46 ', אני מספר לא עמדתי במעלית, 45', בסוף 45 'ושליחים פנו אליי - גייסה אותי אהבת המגזין. Mit mit

Mira you והיהלומים שליחתי.

יואב בירון קטן: אני קיבלתי את אות השליחים. איננימנתBC שליחתי Mit לא נסעתי, אני גויסתי מהארץ '

Mira you אבל לא הגיע לארץ. אתה לא עלית ארצה ושלח אותך. אתה נשארת שם -

יואב בירון קטן: שם, אני שם גויסתי, היחידי בכל שדה שגויתי, על מנת.

Mira you ואתה ישבת בבגדד.

יואב בירון קטן: והלכתי לבגדד על מנת לרכז את וועדת העלייה.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: אז, הייתי, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. כל הזמן, מרץ, מרץ,.

Mira you בארבעים ושש.

יואב בירון קטן: חודש מרץ, 1946, תנועת הצעירים של אמריקה. בית וכולם, אשר ,כמו, מחיר נ מצ.

Mira you אברהם אל כביר.

יואב בירון קטן: אלbi (פונטי), וכולי, וכולי, וכולי. אני, עבדך הנאמן, היחידי, בכל מקום, באדיבות, תזכיר תזכיר, כתוב בניסוח. ישבנו אני - איך היה בכלל? אני ראיתי את התמונות שלהם בעיתון, ואמר, אני אצור קשר. איך אני אצור קשר? הלכתי במלון, מלון ריג'ט פאלאס (פונטי). העшness הע interני, ישתו תה חמש. הלכתי בבת אחת ובלובי בלובי -

Mira you חיכית?

יואב בירון קטן: זמנת Photo כ. פתאום בשעה חמש מופיע אז מזכיר הוועדה. Shהה תה, אני מתקרב למוסד לאו. אומר לי באיזה עניין, אמר לו בעניין יהודי. קבעations- Africa government נדמה לי ביתדות Q,. הלכתי ישבתי עם השליחים, יש להם יש לי קשר טוב, לתת לו תזכורות, בואו נשב ננסח. (פונטי), פונדקיות (פונטי) -

Mira you יונס, יונס, זה ר-- (נשמע).

יואב בירון קטן: - נסח את המכתב. כתב פעולה, יצירה לי אני כתבתי את זה, אני רוצה להגיד 100,

Mira you Emirates הצ לחש loss

יואב בירון קטן: אה?

Mira you Emirates הצ להתג

יואב בירון קטן: הייתי צריך להתגנב. עכשיו איך להגיע אנחנו לא יודעים מה מצפה. 10 begun שני בחורים מהתנועה, מהגנה, אחד עם אקדח ועם. מחכים לי במקום עד שאני גומר אני חוזר, אז ככה היה לק. קודם כל, שמנו תצפית ביום, מלון Jews

Mira you תצפית.

יואב בירון קטן: כן, שיראו אם יש משהו חשוד. אחר כך אלה, שניים, לקחו אותי והורידו אותי בסמטה ליד המלון. ירדתי, אחד עמד בתצפית והשני. אני כבר נכנסתי למקום לינה ליד בלש וישב ליד הדלפק. התעלמתי, כאילו מלון Hotel עליתי ישר למעלה. עליתי ישר למעלה ,מנת להזמין אותי לשבת, אמר לי, יפה, אמר לי. אמר לי, מה שמך, אני אומר את מר סמית. נכון, raw text - תשמעה, איך אני הולך להגיד לו?

Mira you כן, כן, כן. לא פחד?

יואב בירון קטן: מה?

Mira you לא פחד כל הזמן הזה?

יואב בירון קטן: ת ראי, מה זה פחד? כמובן שהיתה התרגשות אבל הלכתי, הלכתי. החלטתי ללכת, הלכתי. אמרתי להם הייתי ידייםitt youפספסו אותך טלפן לי. אמרתי

Mira you מכלא (צוחקת).

יואב בירון קטן: כן, אמר תפנה laughגרי, תודיע להם. העיקר אני מדבר אתו הו ו לו מצב מצב היהודים. אני אומר, הוא אמר כך. יעני, raw text-וי ancient (לא ברור). חם, אני נותן (לא ברור) ואני יוצא - אני יוצא הבלש איננו, אני מאמין. אני יצאתי החוצה, אני רואה. יצאתי בחוץ, רךפת,. כן, רודפת אחרינו. אנחנו הגענו אתיקול שלך על יד ג'ורג'יה, על יד השוק היהודי,. עכשיו הסיפור, פה עד ארמון התעוררות אני - בכל אופן תראי, זה הסיפור גרמני, מקיתי, הוא נמצא פה.

Mira you יש לך את הדו"ח שלכם?

יואב בירון קטן: כאן, אף אחד, אני היחידי, רגע, יש לי - אחר - אתגרי השגריר הבריטי, השגריר הבריטי, השגריר הבריטי - כותב לשר. הזה

Mira you מיסטר סמית?

יואב בירון קטן: מה?

Mira you מיסטר סמית? באמת?

יואב בירון קטן: מיסטר סמית, הנה, ככה ככה -

בנוסף לשלושה (לא ברור), הודעתי כי יהודי רביעי הופיע, אבל לא היה מוכן לתת את שמו. הוא תיאר את עצמו כמר סמית, מסר למזכיר תזכורת, ומיד עזב.

Mira you זה ה memorandum- פה?

יואב בירון קטן: Od Dream Back ואף סרט un

Mira you לא הצליח להשיג אותו.

יואב בירון קטן: אחרי שנה. אבל אומרים לי, אני התכתבתי עם ה-- יצר קשר עם ה- מזכיר, אחרי - משנת 30". הנה מה שהוא אומר לי:

תודה לך על מכתבך. (לא ברור) תן לי לומר שאני שמח לראות שאתה הוקמה בישראל. מעניין איפה עזבת את בגד. הייתי שם שוב, מ- 50 ל- 53, תקופה שבה הייתה יציאת מצרים ניכרת לישראל. אשר למסמך שנתת לי -

את רואה?

Mira you כן, הוא מזכיר את זה, כן.

יואב בירון קטן:

המסמך שנתת לי - הוא לי לי - מסרתי את כל המסמכים (הלא ברורים) למשרד החוץ, ואני חוששת ממכתביה של גב '

Mira you אוקיי, אז זה צריך להיות באיזה ארכיון -


יואב בירון קטן:

- כלומר הם היו - רגע רגע, הרסו אחרי 30 שנים. יש, עם זאת, אפשרות שאתה עלול למצוא את זה במחלקת המדינה.

לצרכים ופיתוח

אולי מישהו - יכול לקחת את זה, למצוא את התזכיר הזה.

Mira you 12te

יואב בירון קטן: זהו זהו

אחר כך פגשתי אותו בלונדון. אני אתן לו את כל ההתכתבות הזאת.

הנה, "זה10 תוכל

Mira you בוא נעבור עכשיו -

יואב בירון קטן: אני אעשה לך מסמכים. זה, זה - כן. עכשיו, זהו

Mira you אבל אני רוצה להמשיך את הסיפור שלך.

יואב בירון קטן: עכשיו, ככה, רגע אחד. ועכשיו נתני- קורי קורי, קורי.

נתתי לו buko (ph) - פגשתי אותו בלונדון, סר הווארד Gere (ph) פגשתי אותו בלונדון. פגשתי אותו בלונדון, כאן, פעמיים. הנה, תמונות שלו. בלונדון.

-למז

Mira you זה הווארד ביילי, המזכיר של הוועדה ה--

דובר 0: Ay, למז למז, אינ וואו

Mira you כן, אבל זה בלונדון, סופי לאחר.

יואב בירון קטן: אז פגשתי אותו, פגשתי אותו.

Mira you זה מזכיר ההזמנה האנגלו-אמריקאית שהייתה ב- 46 'בכל מיני מקומות, במחנות הכורים (לא ברור) מאי.

דובר 0: כן, דוד גרוסמן, גם גרוסמן היה (נשמע).

Mira you נכון, נכון, נכון. אז זה מזכיר הוועדה - הם שלחו שלוחה של הוועדה לבגדד ויואב פגש אותו בלונדון הרבה יותר מאוחר כמובן. מחיר troubleshooting זיכרונות

דובר 0: כן, אני, זה (נשמע). אגב מאי 41 'זה גם הנפילה של רזיאל במות שלי.

יואב בירון קטן: לא.

Mira you כן, כן. זה ברור, זה קשור - הם שולחים הכל -

יואב בירון קטן: חודש מרץ 46 ', אני אתן לכם.

Mira you כן, לא לא הוא דיבר. כן. אתה מסתכל - אתה מקליט עכשיו?

דובר 0: כן.

יואב בירון קטן:

נתתי לו את האלבום של ירושלים וכתבתי שם, כתבתי, "לפעמים ההיסטוריה עושה גברים, לעומת זאת, אנשים יוצרים היסטוריה, לא לנו להחליט לאן אנחנו הולכים או בצד (לא ברור)".

Mira you בוא נחזור לבגדד?

יואב בירון קטן: נעשה הפסקה. הפסקה קטנה.

Mira you אנחנוł

יואב בירון קטן: העניקים את את כולו, כולו אתטן. אבל רק אני אעבור אתך, את לא רוצה אגיד מה זה?

Mira you רגע, אז בוא נוציא את התמונות ותהיינה.

דובר 0: הכי טוב זה ככה נראית מוציא תמונה ואני מקליט.

יואב בירון קטן: ב ת תראי, תראי. איך?

Mira you אבל אתה יכול לקלוט את הניצים הניצחון הזה?

דובר 0: כן. לא, שהוא יוציא תמונה-תמונה, ו--

יואב בירון קטן: אני נותן לכם את זה. אני נותן לך את כל זה.

Mira you אז אולי כדאי שיוציא את כל תמונות?

דובר 0: בסדר (נשמע).

יואב בירון קטן: וי התמונה

Mira you A, אתה הולכת להראות את התמונה הזאת, אני אוציא שלה שזה יהיה בנילון, ואז -

יואב בירון קטן: נו? מה התמונהוש

דובר 0: רגע, נוח אוקי, יתחיל?

יואב בירון קטן: מה התמונהוש

Mira you זה בבצרה?

יואב בירון קטן: מלון Jews זה כאן עזרא מחתון חור (פונטי) מבצר הסבא והסבתא. דהיינו, סבא רבא וסבתא רבא שלי.

Mira you כן.

דובר 0: מצוין

יואב בירון קטן: זה אני עם ההורים שלי ואחי קנת '(פונטי) בשעה 1928 בבגדד.

Mira you מה אח אח?

יואב בירון קטן: ק.

Mira you קנת, טוב.

יואב בירון קטן: זה אני בפברואר, 1941, קרוב מאוד לאישה, אחרי תשעה חודשים, התגייסתי.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: זה אני בבגדד, 1944. זה אני כשהגעתי לארץ בפברואר 1947. -מה90 במלחמה -חרור מפקד על חוליית ממרגמה בסג'רה. אותה, ובעוד כמה קרבות.

דובר 0: רק שנייה, רק שנייה. כן, אני אתך בתמונה הבאה, כן.

יואב בירון קטן: זה אני כעורך דין בארץ 1962. זה אני, אבי ושלושת אחיי, היינו. ארבעתנו באותו זמן, ארבעה אחים היינו, כולנו באותה שנה בצבא.

Mira you מי זה אחים, אתה יכול -?

יואב בירון קטן: האהים, ברור point. זה קנת ', אחי רופא שירת בחיל הים, זה אברהם.

דובר 0: אני רואה את האצבע, תראה לי מה.

יואב בירון קטן: זה אברהם אחי שהוא דוקטור היה בעתודה אקדמאית, הוא דוקטור לכימיה, נפטר בינתיים.

דובר 0: (לא נשמע) יצביע עליו קרוב, תכנס לתמונה.

Mira you תצים את האצבע על אחיך.

יואב בירון קטן: Kuwait התמונה

דובר 0: כן. קרוב יותר, קרוב יותר.

Mira you כן

יואב בירון קטן: חזר רגע

דובר 0: זה אמרנו, זה היה בחיל הים.

Mira you -אברהם

יואב בירון קטן: זה אברהם, דוקטור לכימיה, היה פה בעתודה האקדמאית, הוא נפטר לצערי. זה היה, זה היה, אבי, זיימס עליזה, פונציה, אמנון-ג'יימס, אמנון-חמס.

Mira you יואב, אתה סיפרת בעצם הראית.

יואב בירון קטן: אנחנו, מלון לכ, אראה.

Mira you היו עוד?

יואב בירון קטן: כן, כן. תכף אני אספיק להראות לך. ברורני, נראית התמונה הזאת? אנחנו עשרה אחים ואחיות, פה תמונה שכולנו - עדיין עדיין לא נולד, עדיין עדיין נולד.

Mira you זה מבגדד, נכון?

יואב בירון קטן: מלון Jews

Mira you מלון באג, טוב.

יואב בירון קטן: מלון Jews אג אג את השמות והתפקידים, WIPO, WIPO. טוב קנת.

דובר 0: רגע, רגע, שנייה אחת. תכוון למעלה את התמונה ככה ותציק המלמעלה. מצוין, ככה.

יואב בירון קטן: איפה, אני מסתכל טוב, זה אני, זה אמי סביחה (פונטי). זה אב, אליהו תאופיח (פונטי). זה אחי קנת", רופא. זה אחי אברהם, מהנדס כימי. זה אחי ג'יימס, כלכלן. הוא בארצות הברית. זה אחי מוריס, מהנדס כימי בחיפה.

Mira you ויש כאן אחיות.

יואב בירון קטן: זו אחותה כרמלה בחי communities. זאת אחותי נעמי בתל אביב. זונות נעמי נעמי-ויקי בחי communities. זו אחותי נעמי-מרגלית, מאפרה לצערי, ויש לי אח שלישייה.

עכשיו, אני רוצה להראות לכם תמונה, אני, הבנים שלי, ארבעת הבנים שלי שתי בנות. יה יהונתן המוק, קודם כל זה ו וזו אשתי עליזה. זה בן שלי, יהונתן, רופא. זה הבן השני יהורם, גם כן רופא. זאתי אמירה, גם כן בוגרת אוניברסיטה וממשלת ישראל. זאתי יעל, בתי, עור שיח דין. וצאתי תמונה עם הנכדים והילדים במשק -

דוברת 0: 2003.

יואב בירון קטן: איזה שנה

דוברת 0: 2003.

יואב בירון קטן: An 199 הרא

Mira you תמונה משפחתית 2003.

דוברת 0: 2003.

יואב בירון קטן: 2003 -, 2005.

Mira you 2005?

יואב בירון קטן: אה, סליחה, 2004 אני מתקן.

Mira you אתה יודע מה, 2004 זה מה שכתוב פה.

יואב בירון קטן: 2004, מתקן.

Mira you כן, טוב. יופי. יואב אנחנו נח birth קצת, נח birth לראיון?

יואב בירון קטן: בסדר, אבל יש פה. יש פה - מה עוד?

Mira you עוד לא ספר לנו איך הגיע לארץ.

יואב בירון קטן: 43 כ, כ כ ,וי agenda. אז את זה אני רוצה לתת לך ביד. זה הסיפור,.

Mira you אבל את זה כבר סיפרת.

יואב בירון קטן: נת לנת. לא?

Mira you כן, כן.

יואב בירון קטן: יופי, נתתי ידה ביד.

Mira you לגבי חקירה כבר יש לנו.

יואב בירון קטן: בדיוק להגיד- לא, לא. זה שנתן לך -

Mira you זה?

יואב בירון קטן: A,,,. In בעברית, בעברית. שמתי אינ אינ.

Mira you כן, אבל לא חשוב, למה אתה רוצה את זה?

יואב בירון קטן: אני רוצה להדגיש את האמת על מצב הפגישה עם וועדת החקירה. אני, אני מתפללת,. עדיין תזכיר אחר לאדה ו הסיפורים מסביב -

Mira you ירות נ

יואב בירון קטן: הם נ נכונים.

Mira you בסדר similarמור

יואב בירון קטן: יסוד אין.

Mira you בסדר

יואב בירון קטן: כאן, קטע גם מספרו (נשמע).

Mira you ממ בספר על זה, בסדר גמור.

יואב בירון קטן: בסדר?

Mira you בסדר

יואב בירון קטן: טוב, עכשיו, אני אוהב אותך, לתת לי,. זה דף אחד של האישה שהיא הייתה ממייסדי התנועה בעיראק.

Mira you כן?

יואב בירון קטן: וגם שני אלה באינטרנט.

Mira you זו עליזה?

יואב בירון קטן: אף זה בשבילך. וזו אשתי.

Mira you וכמובן יואב.

יואב בירון קטן: כן.

Mira you יואב אתה מוכן לספר לנו כמה מילים על עליזה?

יואב בירון קטן: כן.

Mira you עליזה בחורה בחורה רגילה.

יואב בירון קטן: , היא בחורה בחורה רגילה, את ראיינט שלה פעם אחת יש פעילה, היא הייתה קודם כל -

Mira you היא נולדה בבגד, נכון?

יואב בירון קטן: היא נולדה בבגד.

Mira you היא התחנכה בבגדד, היא גדלה בבגדד.

יואב בירון קטן: נולדה בבגדד אבל ב- 1929, הוריה עלו לארץ יחד.

Mira you שלוש שלוש

יואב בירון קטן: שלוש שלוש

Mira you כן?

יואב בירון קטן: והיו כמה מטל בירושלים, והיהלומים אסון, נולדו ונפלטו בה. אחרת, תנועת ממייס תנועת החלוץ.

Mira you רגע, אז היא ידעה עברית?

יואב בירון קטן: כן.

Mira you היא הודה עברית כי זאת מהתקופה גדלה שהיא -

יואב בירון קטן: היא כאן manager בעברית דיברו עברית כבר.

Mira you אה, כן.

יואב בירון קטן: אבא שלה היה דתי היה, משפחה דתית. היה אפשר להגיד איש חסיד, היה מאוד מאוד, מאוד קפדן. היא מיי מייסד קבוצת החלוץ מהקבוצה שלה. היא רכזה הרבה קבוצות, היא למדה הרבה קבוצות, והיא הייתה חדורה (לא ברור) על עלייה. היא ישבה כחברה בוועדת התרבות, היה אינ -

Mira you היא השתתפה כמעט בכל הוועדות.

יואב בירון קטן: כמעט, כמעט

Mira you חושבת לחשוב שכמעט has הייתהדה.

יואב בירון קטן: נכון ,od הצ הצ. והיציאות מאוד פעילה במשך - עד שעלתה לארץ, הייתה מאוד מוכרת. קרא לה וכמה שהיא הייתה צעירה, קרא לה אם תנועה. כל נ נ צרצת ואהובה על הקהל, שממש חיקשו.

Mira you אשר מסייני- JI,

יואב בירון קטן: היא עזבה באוקטובר 45 'ומגיעה ארצה לקיבוץ מעוז חיים, עובדת ברפת.

Mira you אך היא עושה את זה דרך סוריה, לבנון, נכון? איך היא מגיעה?

יואב בירון קטן: היא עם דרך בסוריה ובעלי חיים, זלומקס, מטרופולין, מטרופולין. בראשם עמדה עליזה ושליח יהושע בררב (פונטי). כל הקבוצה הזאת המסכנים וילדים ותינוקות, כולם בדרך בדרך -

Mira you ב preference classmates

יואב בירון קטן: ב preference classmates כבד סוריה, וכשה מגיעים לארץ תפס תפסו.

Mira you כן.

יואב בירון קטן: גבעתי - תליון -

Mira you היה מאבק עם הגנה.

יואב בירון קטן: EF, כן. היו פצוע ובסוף לא הצלחתי לקחת אותם.

Mira you אז העליז היה בלתי לגלי בארץ?

יואב בירון קטן: הייתה בלתי לגלי בצורה הזאת. יחד עם המשפחה שלה, יחד עם האחים שלה. אחותה הייתה במעבדה במעוז חיים עד - שמריה עד תחילתה.

Mira you אתה הכרת אותה בבגדד?

יואב בירון קטן: אנחנו הכרno, כמובן הכרנו.

Mira you ולא הייתם חברים?

יואב בירון קטן: היינו, has חברות, כן, אבל חזקה ובארץרץ חזקה לחברה והכרנו, כן.

Mira you איפה הכרת אותה, איפה פגשת בה בישראל, בעצם פלסטינה.

יואב בירון קטן: אנחנו נפגשנו הרבה בעיראק.

Mira you לא, לא בעיראק. פגש אותה בארץ?

יואב בירון קטן: בקיבוצים. כן בארץ, נפגש. אני הייתי יעקב. היא היתה ממייסדי קיבוץ נווה אור והמשיכה גם בארי בהתחלה.

Mira you 99 רגע, היא הייתה עםinity בבארי?

יואב בירון קטן: כן, היא הייתה בבארי.

Mira you הפכה היא עברה לנווה אור?

יואב בירון קטן: הזה,. היא הייתה אמורה להישאר בקיבוץ מעוז (פונטי) בגלל אחיות שלה. Saint 2003.ני אך היא חברת הקבוצה בבארי. בארי הרי הקבוצה הזאת משל משלוש הכסאות שהת.

Mira you שאחת מהן היה עיראקי.

יואב בירון קטן: השל, שלושת האנשים והת.

מראיינת: שלושתן היו עיראק

יואב בירון קטן: אחת מנין (פונטי) היה, פלוס אחת שלמות (פונטי), פונטי (פונטי). שלושת הקבוצות המתאחדות ישבו כמה חודשים בקיבוץ עלים (פונטי), לגיבוש, ומשמה לבי לבארי. עליזה הייתה במשלחת שיצאה ללכת לאיזה קיבוץ המעבר. היה מאלה שקולט את קיבוץ בארי ואחר כך.

Mira you ובסופו של דבר היא מגיעה לנווה אור, נכון?

יואב בירון קטן: בסופו של דבר היא היתה ממייסדי נווה אור, גם אני הייתי בנווה אור. שם נולד הבן השני, יהונתן ,הלצרת אינ. יותר נכון הוא נולד בעמק, בתינוקות, עשינו את החיים שלנו,

Mira you שדה נחום (פוטי)?

יואב בירון קטן: שדה נחום, שדה נחום.

Mira you שגם היה שם הכשרה עיראקית, נכון? בעצם, משם אתם הגעתם?

יואב בירון קטן: כן כן. הכשרה כבר לא היה שם.

Mira you כן, היא עברה עברה לנווה אור.

יואב בירון קטן: עברה לנווה אור בגלל זה, כן כן.

Mira you בקיצור, טוב.

יואב בירון קטן: בקיצור, היה פעיל מאוד.

Mira you תגיד לי, אתה ועליזה הייתםםם חברים עוד לפני מתחתנתם?

יואב בירון קטן: כן, כן, כמה חודשים.

Mira you זה היה בסדר

יואב בירון קטן: כן, כן.

Mira you איך המשפחה מתייחס 7.0?

יואב בירון קטן: מה?

Mira you איך המשפחה מתייחס 7.0? חברים, שיד ההורים שלך התחתנו בשידוך.

יואב בירון קטן: אבל כאן שלי, כאן ההחלטה. את מדבר על הדור שלנו, בחייך.

Mira you 📊📊

יואב בירון קטן: הדור שלנו היה משודך.

Mira you היה שידוך.

יואב בירון קטן: A,,,.

Mira you אני חושב שכתבה לה כמה שירים, לעליזה?

יואב בירון קטן: נכון, נכון. תכף יקבל ספר שירים. כתבי- תכף עוד יגיע, עוד לא הגיע לזה. כן, כן.

Mira you טוב

יואב בירון קטן: מה Jews

Mira you 12te

יואב בירון קטן: בסדר

Mira you מה הלאה?

יואב בירון קטן: הלאה, עכשיו par פר- החופחרור. אנחנו התחתנו ליד מלחמת השחרור.

Mira you הורים בעיראק?

יואב בירון קטן: כאןני והת בארץ.

Mira you הורים בעיראק.

יואב בירון קטן: הורים בעיראק.

Mira you אתם מיד

יואב בירון קטן: כן, רטני. אני בהרבה קרבות השתתף, הייתי בראשונים גולני. התגייסתי, לא היה גיוס חובה, לא היה גיוס חובה אז. ינואר 2010, ינואר פברואר, ינואר 2010, ינואר 2010, מתאבקים מאורגנים על ידי מתנדבים מהקיבוצים, אחד המתנדבים. יש מספר אישי מאוד קטן, ספרי מספרים, 48 זה כל המספר שלי, האישי. מפתחפת בכל הקרבות של גולני בגליל בבנגב. בתום המלחמה, כתבתי את הסיפורים של המלחמה בגליל וקראתי לא להבות בגליל. אני אתן לך את -

דוברת 0: בדידות, בית,

Mira you כן, נכון, כן, כן. בישראל water, בישראל text כן, בעיראק, ברור.

יואב בירון קטן: כן בארץ, אני אתן לכם את הספר שלי על הקרבות ב-

Mira you Fa אתה כותב על המלחמה, על הקרבות.

יואב בירון קטן: כן, על המלחמה על חטיבת גולני. עכשיו, בזמן האחרון, אני ממליץ על כל הקרבות. בזמן האחרון הפנתי אליי של קיבוץ דגניה, לספר עלייך, בספרד, איך קוראים לי על הטנק, מוזיקאי שלי. בספר על סופה, אני מוזכר שמה על דגניה, בשני הספרים.

העניקו לי את המכתב. אז אני לא התייחסתי zeתי לזה היה משהו שאי אפשר. הע להשפיע, הקרב באמצע. אני, אני לא, אני, אני, אני לא יכולה. עשיתי מתקן פרימיטי על קרש, סידרתי זוויות, דרך הזיות, כיוונית את המרגמה ופגיעה. חשבתי - לא התייחס z. זה אחד הדברים שקבע אולי את גורל הקרב.

Mira you Verמה90 בדי בדיבד, אחרי כן. לא הבין באותו הרגע איזה משמעות יש לזה.

יואב בירון קטן: תיארתי שזה דבר כל דבר חשוב - דבר על הקרב. אז זה מתואר פה, הדבר הזה.

Mira you אנחנו נוסיף את זה, נצלם את המסמך הזה, ונוסיף את זה.

יואב בירון קטן: מאוד חשוב, זה מסמך היסטורי. עכשיו אני אוהב אותך - בתום המלחמה זה ספר שלי שכתבתי במשך 50 שנה. כל פעם מתי שבא מוזה, אומר. עכשיו אני אקריא לך רק את השיר שכתבתי בתום הקרבות. אני אקריא אותו ואני רוצה שאשמע אותו.

ולח גדול

התזכרי האחות -

כתב את-itivity me

התזכרי אחות, את היום גדול עת נפרד ברמות, עת קרא לי קול.

האויב אז בשער וצורר גם בפנים

עת ליטפו לי בשיער, ידיי ורוח קדים.

וגרני הע להשפיע, נשמע צליל

אך לחצנו ידיים והרכב עבר.

עליי נא אחות לצלבות רמות כי היום הוא גדול, הוא גדול מאתמול.

ותצפו נא העיניים למחר קרוב

Oldני-רוברו

ועדהno ברמות צופים צופים פני

כי היום אז גדול הוא גדול מאתמול.

העш Home הניצחון הניצחון. אז זה גם בשבילכם.

Mira you בסדר, יופי, תודה.

יואב בירון קטן: מעלה התמונה, דרך אג (נשמע).

Mira you מה שמסומן פה?

יואב בירון קטן: תמונה, אני ועליזה בקיבוץ, תצלם את זה.

Mira you הנה הזוג הצעיר בקיבוץ נדות יעקב ב- 47 ', זה קצת בקרבת מתחתנתם.

יואב בירון קטן: חברים הנא

Mira you חברים זה דור שעבר מהפכה, אין ספק.

יואב בירון קטן: מה?

Mira you דור שעבר מהפכה.

יואב בירון קטן: כן, כן. זהו, זה מה שרציתי לתת. זה חומר מסמך - זה הצעה שאני כתבתי על ועדת החקירה. זה האמת, זה האמת לאמיתה תדעה, ו הסיפורים מסביב -

Mira you הבנתי.

יואב בירון קטן: זהו, תצל תצל-itivity.

Mira you בסדר similarמור

יואב בירון קטן: תצלם את זה.

Mira you בסדר similarמור

יואב בירון קטן: זה הסיפור האמתי.

Mira you יואב, תגיד לי, אתה באת ממש ממש.

יואב בירון קטן: Ents משהו

Mira you משפחה משכילה, עירונית, מבוססת.

יואב בירון קטן: עכשיו רגע, יש פה עיטורים וזה את לא רוצה אותם עכשיו.

Mira you חכה, חכה. שנשרו אותם, אנחנו נעני הכל.

יואב בירון קטן: מה את רצית לדעת על המשפחה?

Mira you אני מאמין לך, אני חושב שאתה, מסתכל עלייך, אתה, סרגליסט, קפיטליסט, בורגני, ציוני מה? איך graOUT כunning לכ

יואב בירון קטן: ליבר.

Mira you ליבר. הפתעתי, מסתכל על זה.

יואב בירון קטן: (צוחק).

Mira you אני אוהב אותך, אני שמח.

יואב בירון קטן: זה נראה מורכב מדבר אחד, לראות את האנשים בגובה העיניים, כן, ולא לעלות על אף אחד. להסתכל על האדם כאדם, ולרחם על החלש, לצפצף על החזק.

Mira you את זה אתה אומר בתור שופט.

יואב בירון קטן: יודעים

Mira you יודעים בוא תספר לי, איך הגעת להיותופט. אתה היית הנה בחור אחר בעיראק אחר.

יואב בירון קטן: הייתי עורך דין והציזי לי להיותופט.

Mira you אבל להיות עורך דין הדין צריך ללמוד.

יואב בירון קטן: ללמוד.

Mira you איך עשית את זה?

יואב בירון קטן: עשיתי את זה -

Mira you קי בקי,

יואב בירון קטן: A, עשיתי את זה שירתי בצבא וכתף, ואזופרוism כוללת. האמת, הלכתי רק לבחינות. התכונן לבחינות חודש בשנה, ביום החופש, והלך לבחינות. באמצע כאן היינו קופצים CAעורים בערב.

Mira you היה היה

יואב בירון קטן: כן, לא, אני מתאר לך בצבא.

Mira you ואיפה גר אז?

יואב בירון קטן: אז גרתי בחיפה, בסביבות חיפה.

Mira you ולמדת בתל אביב?

יואב בירון קטן: למדיתי בחיפה, היינו.

Mira you בערב וההורים יכלו לעזור באותה תקופה?

יואב בירון קטן: לאפשר

Mira you והת Based

יואב בירון קטן: יודעים, שהם בארץ. הינם במעבוברהברה. ההורים שלי עברה למעברה.

Mira you אשר ברכ me, מה עם הבית מטעם שלכם?

יואב בירון קטן: שם כלום נשאר, הלורד נשאר בבנק. האדמותנאות, הרכוש,. הרי כמו כל היהודים ב- 51" עלו, הכל נשאר.

Mira you והגדה, הדיון על ההורים

יואב בירון קטן: של מה?

Mira you פליט? ההורים שלך הפכו להיות פליטים, זה נכון?

יואב בירון קטן: פליטים, נכון. היה במעברה אבל התגברתי על זה והתגבר האחים שלי כולם למדו, כולם יצאו - לא הפכתי ל--

Mira you הם לא ראו את עצמם פליטים?

יואב בירון קטן: לא.

Mira you Mit שהם במעברות, באוהלים, בצריפים, ב--?

יואב בירון קטן: A,,,.

Mira you לא?

יואב בירון קטן: . ראו את עצמנו שנק אבל, ראו את את העתיד שלי בדידות. הנה אחים שלי, זה אברהם למשל.

Mira you כן. זה צולם במעברה?

יואב בירון קטן: זה בתקופה - לא

Mira you זה ב- 52". חיפה ב- 52 '.

יואב בירון קטן: זה בתקופה שהמשפחה הייתה במעברה.

Mira you המשפחה במעברה.

יואב בירון קטן: והת שלוש במעברה. שלוש, ארבע זהב, 51 ', 52', 53 '.

Mira you נו, אז זה ב- 52", זאת אומרת, עדיין מש' הייתה במעברה עם ארבעה חיילים.

יואב בירון קטן: כן, אבל הם - אבל הרופא כבר יצא מהמעברה.

Mira you עדיין📊ני שכבר התחלתם את השלב הזה. התחיל לבנות את עצמכם.

יואב בירון קטן: כמובן.

Mira you תגיד לי, אתה העלית לארץ כשהגע. הע Universityland האנשים, החתחת לישראל אנשים, נכון?

יואב בירון קטן: כן.

Mira you והנה אתה מגיע לארץ ואתה פוגש אותם, לא כעסת עליך?

יואב בירון קטן: לא.

Mira you באו זרים, לאן הנשכחות, תראה איך אנחנו חיים?

יואב בירון קטן: A,,,.

Mira you לא נתקל בזה?

יואב בירון קטן: לא, להיפך באו איתי לקיבוץ. אני ארגנתי את ההכשרה, יעקב, הם מסביבי אספתי את כל אלה שששתי. Mit mit

Mira you כן. באו אותך, כן. אז מה, היה היה זאס כשאותם,

יואב בירון קטן: אני תקופת מעברות,, Send שלח.

Mira you , נכון. אבל פגשת את האנשים, הם לא באו ואמרו לכם, בשביל מה?

יואב בירון קטן: אינני,

Mira you לא נתקל בדבר כזה.

יואב בירון קטן: היה שלי מגע עם האנשים האלה, היה היה לי. הייתי הייתי בצבא, (נשמע).

Mira you הבנתי, טוב. 12te יש עוד? זהו, מה עוד? משהו ש-- אתה רוצה שנחזור לעניין של הבית והמשפחה וכל הדברים האחרים?

יואב בירון קטן: אני רוצה להראות לך. אני, אני, אתה יכול לצלם את זה.

דובר 0: יודעים, צליל (נשמע).

יואב בירון קטן: זה שלי. יקיר העיר באר שבע. את זה צלם של ה--?

דובר 0: כן.

Mira you לשאול פה את השאלות (נשמע). אז זה הסוף (נשמע).

יואב בירון קטן: -יקיר העיר באר שבע

דובר 0: כן, את כאן צילמתי

יואב בירון קטן: ורגע, חכה בבקשה זו גם תעודה, זו תעודה, תצלם אותה בבקשה, יקיר באר שבע.

דובר 0: 12te

יואב בירון קטן: כמו כן, אני קיבלתי את הרעועה. רגע, תיכף, על פועלו - לבירון קטן יואב על פועלו. Drivers. זה שתיים.

עכשיו איפה התמונה? אחר כך אני קיבלתי את שתי המדליות. צילום את זה? זה בשבילכם גם כן, תיקח, אתם לוקחים את זה.

עכשיו, תראה כמו כן אני נושא את כל המדליות. אות ההגנה בתור לוחמי המדינה עליה (פונטי). קלני הקPAPAPA, קל ונגד, קל ונגד. עכשיו, ועוד יש לי זכות ההתדותות.

Mira you יש כאן-כל-כך-בוט

יואב בירון קטן: רגע, יש לי פה התשה, יש פה התשה.

Mira you צריך לבחור, יש כל מיני.

יואב בירון קטן: Saint 2003.

Mira you כן, כתוב.

יואב בירון קטן: טוב הנה ק-itivity

Mira you עלינו מצבור of אותות. יואב אני רוצה לשאול אותך משהו.

יואב בירון קטן: רגע, רגע, רגע. תני לצלם. צריך לצלם את זה, זה אות המלחמה בנאצים ועוזרים על ידי ישראל, אוקיי?

Mira you תגיד לי יואב, גם אתה וגם עליזה. מעבר למשהו מהמורשת העירקית שאתם משדרים? יש בך משהו עיראקי בכלל?

יואב בירון קטן: כן, אנחנו את כל החגים חוגגים בנוסח העיר.

Mira you מה זה נקרא נוסח עיראקי?

יואב בירון קטן: למשל בפסח אנחנו קוראים את ההגדה, בראש השנה אנחנו עושים את כל הטקס הזה.

Mira you אך יש משהו שמשמש את עצמו?

יואב בירון קטן: Old.7 זה מסורת עיראקית של החגים. אנחנו חוגצונ את כל החגים אבל החג בנוסח. ילדים אוהבים את זה גם.

Mira you אוכל עיראקי הכין?

יואב בירון קטן: מה?

Mira you אוכל עיראקי הכין? עליזה הייתי מכ

יואב בירון קטן: עליזה מבשלת אוכל.

Mira you כן?

יואב בירון קטן: בטח, ידה ידה. הכל, כל המאכלים העיראקים עשתה. קובות ומה שאת רוצה מחה את את, סלונה את הכל, הכל, הכל.

Mira you אבל desire these בית כנסת אתה בח בח.

יואב בירון קטן: בחצונ

Mira you לקחת את הילדים שלך לבית כנסת? או שהלך לבד?

יואב בירון קטן: בח, בחצונ. בכיפור הלכנו בראש.

Mira you הילדים לילדים שומרי מסורת or

יואב בירון קטן: A, אנחנו החופ

Mira you חילוני?

יואב בירון קטן: מהייח

Mira you מהייח אוקי, בסדר. אתה מסתכל על כל הרקע הזה, כל מה שפפרת לי. מה נראה לך הכי חשוב?

יואב בירון קטן: מה?

Mira you אתה יכול להגיד על משהו שמביחינת הזיכרון הוא הכי חשוב, צריך להזמין אותך לפפרט, צריך לעשות את זה?

יואב בירון קטן: שעשיתי בחיים?

Mira you כן.

יואב בירון קטן: הידיים מסתכל אחותה.

Mira you כי עשה כל כך הרבה.

יואב בירון קטן: כן.

Mira you יש איזה משהו שהיית אומר זה דבר מרכזי?

יואב בירון קטן: מומלץ לחשוב שהדבר החשוב ביותר שעשיתי זה היה. אלף, הקמת תנועה ציונית שהרימה.

Mira you בבצרה, או כשעוד בבגדד?

יואב בירון קטן: Hand inter הכל, אני בבגדגד אני יזמתי.

Mira you זהו גם דבר מאוד מיוחד.

יואב בירון קטן: כן דבר מיוחד, אני מאמין. הציונות לעורר את הציונות בלי עזרה מהארץ זה דבר לא פשוט. העמודני שעשיתי זה השתתפותי במלחמה מלחמתחרור.

Mira you אלה שני ה--

יואב בירון קטן: בהקמת המדינה.

Mira you בקיצור, שני דברים זה דברים קריטיים.

יואב בירון קטן: 10 הבנות הזוג משמעות משמעות. בהתנדבותי לצבא, אני גוי zvi כן, הגיוסary words.

Mira you כן, רק אחרי קום המדינה.

יואב בירון קטן: אחרי כל הקרבות הקשים ביותר, התחילו לגייס אנשים, אבל. קרה לי הכל, כמו שאומרים.

Mira you אז ישראל, זה בית בשבילך?

יואב בירון קטן: מה?

Mira you בית הצ

יואב בירון קטן: אחרת הייתי נשאר.

Mira you זאת אומרת אף פעם לא חשב להמשיך הלאה?

יואב בירון קטן: תראי האחים שלי - רופא הרופא קנת 'נמצא בסינסי. אחי אברהם, זכרונו לברכה, מהנדס כי כימי היה בלוס אנג'לס, נפטר. אני מצטער. אחי השלישי, ג'יימס נמצא עכשיו במאימי, והשאר בארץ. אני, עובדה שאני פה. עובדה שאני פה. אבל אני אגיד אחד, היה אני אשכנזי. ספרני בספר, הייתי נבלמתי בכל מקום. הייתי בצבא הגעתי לרב סרן, יותר.

Mira you תמיד היה איזה תקרת זכוכית.

יואב בירון קטן: מה?

Mira you תמיד הייתה תקרת זכוכית ש--

יואב בירון קטן: העלבני has - צריך ספר צריך להצליח צריך להיות טופ טופ טופ על מנת להצליח. אחרת, הו, אתה טופ, אתה נבלם באיזשהו מקום, אתה נבלם.

Mira you אז היה איזה אכזבה.

יואב בירון קטן: מה?

Mira you הייתה אכזבה מסוימת.

יואב בירון קטן: בטח, גם כשופט, גם הכל. זה אכזבה. יש בארץ הזאת - עדיין לא קלט את הדבר הזה. Has איזה מחסום באיזשהו מקום בלתי-נראה, בלתי -

Mira you בורג פלל ואלה האמהות העדיפות לעבור למקום אחר?

יואב בירון קטן: כן, אחי למשל קנת ', הרופא, הוא כתב דרך אגב ספריות רפואה. הרעיון גילה, גילה כמה דברים חשובים - עבד Realדסה.

Mira you כן?

יואב בירון קטן: מלון הרצל גילה הוא רצה לפרסם את זה. מה אומר לו מנהל המחלקה? אומר לו תפרסם בשמי. אבל אני המצאתי את זה. אומר, לא יפרסם את זה בשמי. הוא קם ועזב, ונסע לארצות הברית. זה היה הסיבה שהוא נסע לארצות הברית. היום הוא מצטער, הוא אומר לי חבל שהלך.

Mira you ולח הוא היה - אוקי. אם היו אומרים לך, עיראק פתוחה.

יואב בירון קטן: מה?

Mira you מלון - עיראק, הנה הזמנה,

יואב בירון קטן: אהה, קודם כל אני לא יכולה שיש לי לימים שבע, מאסס תלויים ועלי נגדי. אחרי שעליתי לארץ, נשפטתי על ידי ביתי. לא סתם מאסר.

Mira you ממש בחינם, כאן.

יואב בירון קטן: אבל, אבל, אבל הייתי מוכן לבקר.

Mira you לבקר כן, אבל לא מעבר לזה.

יואב בירון קטן: כן.

Mira you יש לך איזה מסר? אנשים ישמעו את הריוןון, יכנסו לאינטרנט.

יואב בירון קטן: מה?

Mira you האם מישהו יכנס לאינטרנט, האם יש לך משהו שאתה יכול לעשות זאת? יש משהו חשוב שאתם אומרים להם?

יואב בירון קטן: לדורות הבאים?

Mira you כן, לדורות ישמעו יו מספר את הסיפור שלך. יש משהו שאתה חושב שחשוב, להעביר איזה מסר?

יואב בירון קטן: כן, להאמין בנצח ישראל.

Mira you 12te

יואב בירון קטן: להאמין בנצח ישראל. החזקקנו מעמד 2000 שנה, זה סימן שמשו לא מוסבר בנושא זה, ונאמנות בנצח.

Mira you וי agenda, טוב, Notesטל.

יואב בירון קטן: טוב, בבקשה.

(כפיים)

דוברת 1: היינו כאן נפלא נפלא, החתלתולים, אני, בת ארבע, באוננו, שבע? כי בן גוריון אמר. כל החיים שלך זה ציונות, יש משהו משהו, חזה, נצח.

יואב בירון קטן: נכון.

דוברת 1: ולחשוב על זה שלם אנחנו באנו לכן, למה באנו בכלל לדרום?

יואב בירון קטן: נכון. בואי תכתבי. תקליטי את זה -

דוברת 1: זה לא מובן מאליו, לקחת משפחה ולעבור.

(רישום END - 01: 50: 13)