גיזליין דיין

[00: 00: 09] אלנה: ג 'יי m'appelle אלנה Semama [sp?] Nous sommes לה 3 מאדים 2013, ג' ייס ויס המראיין Gislaine דיין לה le projet קולות הספרדי et le caméraman est יוהן ... ג 'ון.

[00: 00: 25] מראיין: והתאריך?

[00: 00: 27] אלנה: כבר אמרתי את זה.

[00: 00: 35] אלנה: Merci de participer au projet קולות ספדי. יוצקים קומיסר, קואל était votre, quel est votre nom et prénom?

[00: 00: 42] Gislaine: alors je m'appelle Gislaine c'est mon prénom Diaine, לבית לוי [sp?].

[00: 00: 50] אלנה: האם אתה יודע מה קורה?

[00: 00: 54] Gislaine: Oui.

[00: 00: 55] אלנה: תאריך ההצבעה של התאריך?

[00: 00: 57] Gislaine: 1946. 13 septembre, 1946.

[00: 01: 02] אלנה: Quel âge avez-vous?

[00: 01: 03] Gislaine: Donc 66 ans.

[00: 01: 05] אלנה: האם יש לך את זה?

  1. 00: 01] Gislaine: Alors moi je suis née à, dans une ville qui s'appelait Philippeville en Algérie qui s'appelle maintenant Skikda.

[00: 01: 15] אלנה: האם אתה משלם?

[00: 01: 18] Gislaine: En Algérie.

[00: 01: 19] אלנה: אוקיי, אלור על va commencer סעיף: Ove avez vous grandi?

[00: 01: 23] ג 'ייסלאן: אלורס J'ai Grandt surtout קונסטנטין, C'est dire סביבה 80 קילומטר דה פיליפוויל à l'אינטרייר דס אלירס que Philippeville était au bord de la mer.

[00: 01: 36] אלנה: Est-ce que tu כמו מזכרות דה דה tã chãre ou tu כמו grandi?

[00: 01] Gislaine: Euh la première, les dix premières années de ma vie, j'ai vécu chez mes grands-ההורים avec mes ההורים, on avait pas de logemment אנשי צוות on vivait chez les grands-ההורים et donc ג 'יי le מזכרות דארמי dormi המוכר sur des matelas par terre. ג 'יי n'avais pas דה צ'מבר. [40: 00: 02] caest le trait de caractère de toute enfance en en je je n'ai jamais eu une chambre à moi.

[00: 02: 09] אלנה: et combien de frères et sœurs as-tu?

[00: 02: 11] Gislaine: אלורס ג 'יי ס' lé aeée de sept enfants. ללא שם: Donc y'a sept. יש לנו כל מיני דברים, אבל אני לא יודע מה לעשות.

[00: 02: 23] אלנה: Pux-tu לי dire le nom et prénom de tes frères et surs?

[00: 02: 26] Gislaine: Alors j'ai un frère, on tous des noms très fürcisés euh, même si au-delà de leur état civil on savait qu'ils avaient un nom nébraïque. דון רנה, אונרייאם רנה, פרמייר, סרג ', מישל ודניאל [מף?].

[00: 02: 54] אלנה: אונטס ont, ils avayent aussi des noms hébraïques et français.

[00: 02: 57] Gislaine: Oui. ללא שם: Oui, oui. Ils avayent des noms hébraïques, Joseph, Elie, Yaoh, bon, il y avait des noms mais qui ne figuraient pas sur l'état civil.

[00: 03: 10] אלנה: et est-ce que tes ההורים ont הפיתיון experès de les Appeler des nom nom trs Français?

[00: 03: 13] Gislaine: Oui, oui. איילס ... ג 'ינס pence en réaction après ce que תליון תליון עבור 39-45, ils on préféré franciser les noms.

[00: 03: 24] אלנה: et etiez vos proches de vos frères et surs en grand grandant?

[00: 03] Gislaine: Alors comme toutes les familles nombreuses en ganéral il ya une très grandeité et une très grande cohésion dans les familles nombreuses et cette solidarité s'est maintenue bien a del del du départ d'Algérie. [29: 00: 03] מטיילים יכולים ליהנות מגישה קלה לכל האיזורים המרכזיים של העיר. כדי להזמין חדר ב- La Réunion, מרטיניק, ישראל, אואה, לה גוואדלופ ולס טרויס דרניס, פריז או ז'נבה.

[00: 04: 11] אלנה: האם יש לך מה לעשות עם ההורים?

[00: 04: 17] Gislaine: Ma mrere elle a été, quand elle était jeune elle était comptable mais mon pére lui il a fait différents métiers, il a été coffeur.

[00: 04: 29] אלנה: האם אתה יודע מה זה סוג של דקל?

  1. 00: 04: 33] Gislaine:. Je n'allais pas, j'allais a a Talmud Torah de ... quand j'étais très jeune j'ai appris unt petit peu l'hbbreu mais en tant que fille pas longtemps. Et, סינון mais, toujours dans des école françaises, des lycées français. ב- âtait très francisés en Algérie.

[00: 04: 54] אלנה: Qu'est ce que tu veux dire נקוב "en tant que fille"?

[00: 04: 57] Gislaine: בן ממלא את תלמוד תורה אל תלמידיו של אל-קאעידה אל-פנחס אל-פנחס אל-פנחס אל- les pays Européens maintenant les less ont une éducation religieuse et apprennent l'hébreu.

[00: 05: 21] אלנה: האם זה מה שאתה צריך לעשות?

[00: 05: 27] Gislaine: À l'école publique pas vraiment de souvenirs particuliers sinon que on avait des maitresses qui venaient de la métropole, c'est à dire la France.

[00: 05: 38] אלנה: et est-ce que tes grands-ההורים sont nées en Algérie?

[00: 05: 42] Gislaine: Oui, mes deux, tous mes grands-ההורים sont nées en Algérie soit סטיב soit קונסטנטין.

[00: 05: 49] אלנה: et est-ce qu'il ya des histoires qui t'ont marquées, qu'ils t'ont racontés ou ...

[00: 05: 54] Gislaine: Oui. מוי, כוח אדם, ג 'יאי une histoire, comme על dit, y'a toujours des סודות דה famille. Donc moi j'ai une histoire propre puisque à l'âge de 17 ans en faisant le nettoyage de Pâques j'ai trouvé une, une feuille de l'administration qui m'apprenait que ma mére était une fille adoptée.

[00: 06: 16] אלנה: Donc ...

[00: 06] Gislaine: Donc la Grand-mère quer j'avais adoré et qui avec, j'avais une grand-mère maternelle qui était vraiment fantastique qui est morte très jeune puisque moi j'avais 17 ans quand elle est est, XEUMX ans. [11: 64: 00] et c grand grand-mère qui était pour moi une être Exceptnelle du jour au lendemain ça été le choc de ma vie parce que je m'apercevais que c'était pas ma grande mère de sang.

[00: 06: 42] אלנה: האם יש לך טעם של מיץ?

[00: 06: 45] Gislaine: Me mrere est supposée être juive puisque y'a des gens qui oni certifé que elle était d'une mère, de mère juive étaitnée sans doute dans un unphelinat de Constantine.

[00: 06: 58] אלנה: et est-ce que, euh, tu as appris ça à 17 ans, comment ça t'a effecté?

[00: 07: 04] Gislaine: בן ça m'a משפיע. פרצ 'ה quand quand on découvre que sa mère est une enfant enfant on a, on a peu de quadion quand même. על des, על est retourné. ללא שם: cestest chambardement quand même. C'est à la fois triste et très émouvant.

[00: 07: 26] אלנה: מייס טאה מֶרֶה אֶנֶה

[00: 07: 27] Gislaine: Oui, elle est née en Algérie et après quand on a pu enler parleler entre elle et moi, parce que finalement c'est resté un secret secret. אלמה נעה ג'מיס וולו קון אן פרל אוקס אוטרס. Donc j'étais la seule de la famille à savoir que ma mrere était une enfant adoptée et elle mâ fait promettre de näen parler à personne.

[00: 07: 48] אלנה: האם יש לך את זה?

[00: 07: 50] Gislaine: תחזוקה של תליון תליון des annees ils ne savasent pas.

[00: 07: 55] אלנה: Et tu כמו פרלה דה, du nettoyage de Pessah que t'as וו ...

[00: 08: 00] Gislaine: Oui, je faisais le nettoyage de Pessah, bien sûr. אני אוהב. Parce que j'étais l'ainée de la famille donc il fallait tout le temps aider au détriment des études.

[00: 08: 10] אלנה: דון טו dirais que les études ça passait après?

[00: 08: 13] Gislaine: Pas, pas mes yeux. Moi les études c'était très חשוב, j'aimais l'école måre ma ma il ilait que je sois une aide maternelle donc ça peut expliquer que je n'ai ee que deux enfants parce que j'ai élevé quasiment trois quatre enfants de la famille, ler trois derniers, quatre derniers.

[00: 08: 36] אלנה: et est-ce que tu penses que tuas האיחוד האירופי ene enfance ou ...

[00: 08] Gislaine: Alors, je pense que j'ai ee ene enfance parce que j'ai des souvenirs d'enfant mais on va quire mone enfance a été un peu bâclée parce que je suis passée très vite du stade de l'enfance a st stade de l'גיל ההתבגרות et même de ... j'ai été מבוגר tres rapidement.

[00: 08: 58] אלנה: אל טרה פרלה דה טרה גרנד mère. לחץ כאן כדי לראות את הגירסה האנגלית.

[00: 09: 03] Gislaine: אלורס càéait ... c'était, ouaf, c'était l'apothéose. C'était une Grand-mrere comme tout le mond aimerait avoir. פרשה קואלה יואיט אונה très, très grande complicité et après jéai compris forquoi, forcément, cette grand-mère, moi j'étais sa première petite etle a rapporté, en quelque sorte, toute son affection sur moi. [00: 09: 29] Elle a pas été une mére aimante mére elle a aété une grande-mère extraordinaire qui m'a emmené partout: dans les mariages, dans les enterrements, partout. ג 'יימס tout le temps avec elle. Même au cimetière elle m'emmenait.

[00: 09: 46] אלנה: Est-ce qu'il ya des מסורות qui te viennent à l'esprit que tu faisais souvent avec elle?

[00: 09: 53] Gislaine: Ben surtout cette espèce de vie socie en Algérie, on rendait visite beaucoup aux gens qui étaient malades, quand il y avait un évènement triste ou gai il fallait 3. חלקיק. אמנים שונים, דז'אנטס, דנס ג 'יי קואי אימייגאייט דה לה מוסיקה מסורתית en arabe. אמא גרנד-פרל אברה donc ... אל פרלואי דה פראנסיס aussi mais quand elle s'adressait סס דודים cans dans sa alle parleait en arabe. [00: 10: 30] תורגם על ידי. Je je incapable de la parler mais je leounds.

[00: 10: 36] אלנה: et est-ce que tu vivais chez elle?

[00: 10: 38] Gislaine: Je vivais chez-elle jusqu'à l'âge de neuf, dix ans. Après, avec mes ההורים על quitté לשפוך aller habiter à l'extérieur de קונסטנטין dans une banlieue qui s'appelait סידי מברוק.

[00: 10: 50] אלנה: אל תהיי פרלייט אן אראב או פראנס?

[00: 10: 52] Gislaine: אה גראנד- mère אותי פרלמייט en français mais elle adorait parler en arabe.

[00: 10: 56] אלנה: qu est-ce que, לדוגמה, על faisait לה אנסמבל המטבח?

[00: 11: 00] Gislaine: באנסמבל faisait le marché. אללה מאפריס - מרצ'אנדר, אללה מאפריס, מאלר, אֶל מַה אַפְּרִיס, אֶל מָאָה אַפְּרִיס אֶל פְּנִינְס יחסי משפחה.

[00: 11: 16] אלנה: האם יש לך את זה?

[00: 11: 18] Gislaine: en arabe. אללה. Tous les petits marchands c'étaient des, c'étaient des arabes. C'était דה musulmans.

[00: 11: 27] אלנה: "האם אתם מתכננים לעשות זאת?", "Après avoir vécu chez ta grand-mère, est-ce que c'était un quartier juif?

[00: 11] Gislaine: Alors c'était un quartier à majorité juive mais y y avi aussi beaucoup d'Italiens, de Maltais de toutes מיון של לאומי על זה יש לנו את כל מה שאתה צריך ... on européen . Alors que pendant lix dix premières années de ma vie, j'étais dans un quartier juif et musulman. [34: 00: 11] C'est a dire, c'était pas un get mis c'était un quartier ou il avait absolument le mélange des deux cultures et j'avais des voisins musulmans.

[00: 12: 05] אלנה: Chez ta grand-mère?

[00: 12: 05] Gislaine: Chez ma grand-mère.

[00: 12: 06] אלנה: Est-ce que tu te rappelles דה הוודאות choses avec les voisins musulmans?

[00: 12: 09] Gislaine: Bien sûr. ב faisait, על הקפה le torééfitit, על faisait דה ... דה ל'או דה רוז, על faisait de la flur d'Oranger, tout se faisait dans la concession. C'était une concession, c'était une maison avec une cour et et tout se passait dans la cour, un peu comme ce quon voit maintenant au Maroc.

[00: 12: 27] אלנה: הקשר בין הדמויות

[00: 12: 30] Gislaine: J'avais des amis arabes à l'école comme dans mon voisinage. Et j'ai continué à en avoir aussi quand je suis allée Sidi Mabrouk dix ans après ou dans mon immeuble, qui était un immeuble moderne mais un hLM, une HLM mais propre et moderne. על קעקועים, חדרים, חדרים, כיתות ד '. [00: 12: 56] J'ai assisté des des mariages.

[00: 12: 58] אלנה: האם אתם בוחרים את המו"לים?

[00: 13: 00] Gislaine: Bien sur, bien sur. יָאַה דֶמֶס מִשְׁרִי לְהִתְגַלֵר. או לא מואר, אם בכלל, צמידים או צמדים צמידים צמידים, על se les échange.

[00: 13: 19] אלנה: Et tu כמו dormi chez eux ...

[00: 13: 20] Gislaine: Chez eux, oui. ללא שם: Oui. ללא שם: האם יש לך ללא שם: heer biner? Ça commençait. Puisque quand je suis allée Sidi Mabrouk j'avais dix ans, neuf, dix ans et que partir de 11-12 ans on appelait ça les évènements d'Algérie. C'était לה guerre. דון ב se se mélangeait pas trop.

[00: 13: 38] אלנה: Donc c'est לעומת qus 10 אנס ...

[00: 13] Gislaine: C'Etait en 41, '1957 que la, l'insurrection a commencé et en' 53-'57 on était déjà à Sidi Mabrouk avec tout le voisinage y compris des musulmans.

[00: 13: 57] אלנה: et est-ce que tes הורה, quand vous habitiez dans, סידי מברוק, est-ce qu'ils avient dôlimité dans la communauté juive?

[00: 14: 07] Gislaine: Y'avait pas דה קהילות juice parce que c'était tout un quartier juif. כיתת הגטו. On ... on על ... c'était très ouvert. Y'avait des בתי כנסת, deserits ou on se יש לי זכות לראות. על סף פרקים, לא בר מצווה, פאר טוויט. [00: 14: 32] הוסף למועדפים שלח לחבר פרסם את המאמר הדפס את המאמר קישור ישיר למאמר פניה לכותב המאמר דווח מאמר בעייתי

[00: 14: 37] אלנה: et est-ce que les voisins arabes que tu avais est-ce qu'ils venaient chez toi?

[00: 14: 44] Gislaine: Fow reconnaitre qu'ils ne venasent pas souvent. לא.

[00: 14: 49] אלנה: האם יש לך קשר בין האינטראקציה?

[00: 14: 52] Gislaine: ג 'יי ויס dire que il y avais des relations privéégiées. יום שני, יום רביעי, כ"ו, תשס"ז, עמ '187, עמ' 227, עמ '227, עמ' 227, עמ '227, עמ'. ואכן. [00: 15: 10] Donc quand il racontait des histoires, même des histoires grivoises il les, le les racontaient en arabe et moi je voyais tes ces gens rec donc j'ai essayé d'apprendre l'arabe de partir de là.

[00: 15: 24] אלנה: et-ce que tu cisinais avec les arabes?

[00: 15: 26] Gislaine: Cuisiner non, mais je goutais à leur plats quand c'était pas de la viande.

[00: 15: 31] אלנה: דון טו מנגה כשר?

[00: 15: 33] Gislaine: Je mangeais כשר oui. ג 'יי toujours mangé כשר מוי.

[00: 15: 36] אלנה: "אז זה מה שאתה צריך?" סידי מברוכט בשבת גראד-מר אסתר-סו קוא ווס רמיטז שבת אוא וואלס אליעז לה בית כנסת?

[00: 15: 47] Gislaine: Oui, על כיבוד לשבת.

[00: 15: 49] אלנה: וסט-א-סו-קו-וויס אוויס אונה בטוח?

[00: 15: 54] Gislaine: לא. J'ai le souvenir d'avoir con mau grand-mère en הרגל מסורתית c'était comme du folklore. C'était des réminiscences de ce qui c'était passé dans les quelques décennies avant. בית מלון זה מכיל את כל מתקני הנוחות והשירותים אותם תצפו לקבל 4-כוכבים בבית מלון. [00: 16: 14] מאס Parem exeple לשפוך פסח על se mettait en gandoura. Ça été, c'était מסורת. כתוביות עבור. דונלד און se remettait en gandoura avec le, avec la petite coiffe point la la femme, et c'était merveilleux de voir ça.

[00: 16: 33] אלנה: et-ce que ta grand-mère et toi, le que que vous aviez, c'était, elle était très privèégiée par raé à côre à céel quéelle avec tes frères et sœurs?

[00: 16: 45] Gislaine: Euh ... בן c'est dire que moi jéétais sa première קטן fille donc על toujours une ביחס privilégiée avec le premier enfant קטן, tout le temps. דון אל אֶל אֶת-אֶת אֶת-מִי אֶת מִי אֶה-מָה אֶת מַחֲרִים וְאֵימֶה אֶת הַמָּשָׁה. Donc j'ai vraiment idéalisé cette relation mais elle a été מסוגל לדמיין beaucoup d'affection aussi pour les les autres enfants.

[00: 17: 10] אלנה: ההורים של ההורים, ההורים, ההורים ההורים, est-ce quils étaient pratiquants?

[00: 17: 15] Gislaine: מסורתית. טאמפ לה טמפס. C'est a quire que quand on sait que c'est d'être pratiquant religieux maintenant on réalise que nos הורים étaient plutôt traditionalistes. C'était פלוס des coutumes que la דת.

[00: 17: 30] אלנה: Est-ce que tu te rappelles du nom n לה בית כנסת ou tu allais?

[00: 17: 32] Gislaine: לא, parce que c'est, בית הכנסת של סידי מברוק. סידי מבוערת וסידי מברוק סופריור ואח 'על כל המאמרים של סידי מברוק סופריור קוי était plus grande, plus belle.

[00: 17: 47] אלנה: האם יש לך את כל זה?

[00: 17: 49] Gislaine: Mes גראנד-הורים ils nous rejoignaient לשפוך לה shabbat mais c'était trop ירך לשפוך. בית לפי שעה. J'ttais מסוגל d 'כל דבר.

[00: 17: 59] אלנה: קואלה אסט לה נוד דה גרנדה- mère et Grand-père?

[00: 18: 02] Gislaine: Alors ma grande mère elle est née Doukhan [sp??]. Elle s'appelait Rosa Doukhan [sp?] Et mon grand-père Émile Salfatinésim [sp?].

[00: 18: 12] אלנה: et est-ce que tu peux me décrire les מסורות פרטיקולייז האם אתה רוצה לראות את עצמך?

[00: 18: 19] Gislaine: מסורות דולינג culinaires מסורות des ou ...

[00: 18: 22] אלנה: ס.

[00: 18: 25] Gislaine: Quand j'étais toute זעיר ג 'יי לי rappelle que לשפוך פסח על faisait פסח סור des שולחנות basses. C'est que dire que on louait des tables très, très longues et très basses et on mettait des coussins autour comme dans l'antiquité. על סוהיילאטינג ל'אנצ'יין ואחרי, על פיטאיט אין קווילק למיין דה מיין ד'מצרי דה לה מם פון קון נוס אנצ'רס.

[00: 18: 55] Caétait vraiment magnifique. ו ça c'est perdu לגרום דה לה guerre. PAR que après quand on pouvait plus se rencontrer comme on vulait parce que il y avait des couvre-feux, il y avait des endroits on ne pouvait plus passer, c'était dangereux de sortier la nuit alors on aait tout, plus ou moins , פשוט.

[00: 19: 15] אלנה: qu-Est-ce que, tu m'as dit que ta Grand-mère elle t'emmenait dans des mariages et des cimetières, est-ce que tu te rappelles exactement o elle t'emmenait? Est-ce que c'était des cimetières juifs?

[00: 19: 25] Gislaine: Bien sûr. קואורדינטות קואורדינטות, ג 'ין סויס רנטור אן ג' ורג ', ג' יוהו, ג 'ונסו, Grand-mère et je suis allee directement a sa tombe sans chercher, sans demander où elle était. J'avais donc l'habitude. J'avais cette mémoire du Lieu qui fait que je pouvais aller directement sur la la tombe de ma grande-mère sans avoir aucune information.

[00: 20: 00] אלנה: A aux mariages?

[00: 20: 02] Gislaine: et alors les mariages c'était, c'était extraordinaire parce qu'il y avait toujours les fameux henné. Le Henné qu'on a colouré après en France. Parce que le hééait c'était presque בתוספת חשוב que le mariage lui-même. Mes ההורים, quand ils se sont mariés leur fête a duré une semaine. איילס סונט מריס לה ז'ור דה לה ויקטואר, לה 8 mai 1945. [00: 20: 27] יש לנו את כל מה שאתה צריך לעשות, Et תליון une semaine ça été la fête. Avec les musiciens à la maison qui jouaient du Malouf en quelque sorte, du Judéo andalou. Et Quand אפרה על parlait du mariage de mes ההורים il y avait des גנס qui venaient לי raconter le Mariage mes דה ההורים en disant que CA avait été un phénomène exceptionnel parce que la Fête avait דורה 8 Jours. [00: 20: 54] Mes ... יום חמישי יום חמישי, 13 ביוני 2010 בשעה 12:00,

[00: 21: 03] אלנה: טון גראנד-פאר דו קוטה מאטרנל?

[00: 21: 04] Gislaine: Oui.

[00: 21: 05] אלנה: Et il était aisé?

[00: 21: 07] Gislaine: אייל טרס ריש, אייל אייל, אייל פאיט פורן דנס לה קואר. Mis il a absolument tout perdu a des des dockers de Marseille qui avait stocka tout son matriiel et qui a pour pour sur place donc il est, il s'est ruiné lui-même.

[00: 21: 24] אלנה: מאיס דה ל'אוטרה coté de la famille c'était plutôt ...

[00: 21: 28] Gislaine: L'autre côté, du côté de mona papa c'était une famille aisée mais sans plus. Mais du coup mes הורים, הורים propres ההורים étaient des gens très pauvres.

[00: 21: 39] אלנה: האם יש לך טון של דאנס?

[00: 21: 41] Gislaine: Absolument. אבסולוט.

[00: 21: 44] אלנה: Est-ce que tes ההורים, ils faisaient parti d une בטוח הארגון ou sioniste?

[00: 21: 53] Gislaine: on a pas été beaucoup démarcher en Algérie au niveau du sionisme.

[00: 21: 58] אלנה: הורים Tes avayent pas דעת דעה?

[00: 22: 01] Gislaine: Si ils ... לא נמצאו עדכונים לכותר זה:

[00: 22: 15] אלנה: חלק א 'חלק vore vo appreement que vous aviez en Algérie est-ce il avait d'autre רכוש que vous aviez ...

[00: 22: 22] Gislaine: על ג 'מייקה האיחוד האירופי de חפצים. ב- âtait dans une HLM, c'est des habitations a loyer modéré. On a jamais eu la possibilité d'affoire à nous. ב âtait très, très pauvres.

[00: 22: 32] אלנה: et est-ce que tu כמו entendu parler de l'état ד 'ישראל גרנדסנט?

[00: 22: 37] Gislaine: Moi très vite, oui bien sûr. ג 'יי inendu parler de l'état d'israël, mais la première que que, qu'on au la télévision, on commencé, j'ai commencé à compendre number numre de choses y compris, voir ce qu'avait été l'holocauste. J'avais 13 ans moi quand j'ai découvert l'holocauste. אז זה לא משנה אם אתה שואל שאלה. [00: 23: 00] האם אני מתגעגע אליך, זה אפשרי. תגובה על פו vrere נבחר, nous les juifs et ... לשפוך את ההורים J'aurais המטרה qu'ils aillent en ישראל יש לנו על צרפת צרפת על כל הערים על כל הערים על ישראל. אייל אאוויאר דה ל'ארגנט.

[00: 23: 20] אלנה: מיס טו, quand tu parles דה ta remise en השאלה רמיגייסה qu'est ce qui ... c'est dire ...

[00: 23: 27] Gislaine: Mais c'est les images. תמונות, תמונות, תמונות, סרטונים, סרטים, סרטונים, סרטים, סרטונים, סרטים, ווידאו, סרטי ווידאו פטורים מתגמולים קוויקטיים אנימציה, הנחות,

[00: 23: 39] אלנה: et est-ce que à la רגע כמו commencé, est-ce que ... quand est-ce que t'as commencé à sentir l'antisémitisme un peu en Algérie?

[00: 23: 48] Gislaine: Moi je l'ai toujours senti parce que j'ai, je m'appelle Levy. לוי פספורט אוואט טו ואס על סעיד לה לוי c'est juif. האם אתה מתמודד, האם יש לך את זה, האם יש לך אנטישמים? J'ai toujours vécu avec cette hantise d'être agressée. Toujours agressée aussi bien par les les musulmans que les non musulmans.

[00: 24: 15] אלנה: האם אני רוצה לדעת מה אני רוצה לעשות?

[00: 24: 19] Gislaine: Oui, parce que tu peux avoir relation privéégiée avec un musulman mais tous les musulmans ne sont pas tes amis.

[00: 24: 26] אלנה: וסט-סו-קו-טו-רפלס חוששת שחסרונות?

[00: 24: 28] Gislaine: דה l'antisémitisme?

[00: 24: 29] אלנה: OI l'antisémitisme, avec des amis et voisins ..

[00: 24: 32] Gislaine: ביין סון mais bon, c'est des petits, des petites אנקדוטות sans vraiment d'חשיבות. מיס בון, לדוגמה, ג'וי לי סויוונס qu'une fois je passais dans la rue avec mes amies pour, j'était bien habillée, c'était sans doute une fête ראש השנה ou je ne sais pas, peut-aêtre même יום כיפור , ג 'יי לי rappelle פלוס, וכו' ג 'יימס רונס avec des amies et j'ai reçu une pierre sur la tête. J'ai reçu une pierre sur la t'te et j'ai, a 'l'endroit ou j'ai, j'ai reçu cette pierre j'ai encore la marque, la cicatrice. [00: 25: 10] et ctéait un petit musulman qui l'avait, bien, lancé quoi.

[00: 25: 14] אלנה: ואת חלק ça tu te suviens pas דה, ד 'autres ...

[00: 25: 18] Gislaine: אה סי. Après, beaucoup פלוס. Quand על est rentrés vraiment dans les évènements, CE qu'on appelait les évènements d'אלז'רי, c'est א קשה, la Guerre proprement dit en אלז'רי אלור CA je pourrais en fournir plusieurs des אנקדוטות היין?

[00: 25: 33] אלנה: Comme?

[00: 25: 35] Gislaine: בן, exemple הנקוב, dans l'Ancienne Maison de ma "סבתא" il y avait tout une Famille d'Hommes et de Femmes Juives, il y avait, נוספים שפה entre, une Famille zerbibe [sp ?] qui avait plusieurs enfants. זה לא קורה על זה. מחכה avoir 17 ans, 18 ans. Il avait été enlevé. לחץ כאן כדי לראות את הגירסה האנגלית. אייל ג'אמיס רפארו. על ג 'מאייס retrouvé בנו חיל. [00: 26: 13] אין צורך במילוי תביעה. משוגע. Elle l'a partch cherché, dans tous les gourbis autour de Constantine. אללה alait dans des des arabies, elle supplitit, elle disait, «האם אתה רוצה להיות? O est-ce que vous l'avez enlevé? »[00: 26: 32] האם יש לי את זה? C'est parce que des enfants, des gens qui disparaissaient en Algérie il y en en beaucoup mais dans cette famille, y'a eu comme une malédiction. פרנס קאו און דוקסיאם פילס, און ג'ור איל פריס בן וולמוטור ורולט דאנס, דאנס קונסטנטין, איסט פאנס דנס, תמונה ברזולוציה גבוהה יותר. [00: 27: 02] Quand il s'est réveillé ce sont les arabes du coin qui nous on raconté l'histoire, quand il s'est réveillé, quand il a vu qu'il était dans une maison arabe il a fait une criseque crise. חולה תלמידיו של כל אחד ואחד מהם. Parce que il y avait cette hantise d'être pris chez des fallagas, les les musulmans qui faisaient des atrocités aux gens qu'ils enlevaient. ללא שם: on les retrouvait en morceaux hein?

[00: 27: 35] אלנה: זה מה שאתה צריך לעשות ... זה יכול לעשות את זה?

[00: 27: 39] Gislaine: אייל ג 'ינס. עדיף למלא את המנות.

[00: 27: 43] אלנה: Est-ce que il y avait de tes amies to toi?

[00: 27: 45] Gislaine: ללא, parce que j'étais טרופ jeune moi, J'ai quitté l'אלז'רי j'avais 15 ans עוד des Filles de 18, 20 ans ILS les enlevaient. C'était פריקנט. על לס retrouvaient בתוספת hein?

[00: 27: 57] אלנה: Et תגובה est-ce que tu כמו ressenti, exemple הנקוב, לסט histoire que tu Viens דה אותי rencontrer puisqu'avant tu étais Quand מם un peu איימי avec eux.

[00: 28: 04] Gislaine: J'ai ja ... j'ai toujours fait le dichotomie entre les musulmans, on va dire, les assassins et puis les amis privilégies. טו פוקס פאס גנרלר. דון quand tu כמו une amie musulmane tas vas las mettre dans le même הרבה que ceux qui arrachaient des membres, toruraient, étaient là pour faire, לשפוך retrouver l'indppendance. פרק זמן קצר. En Algérie, les musulmans vulaient être indpendendants. אילס ווליאנט קוה לה צרפת. [00: 28: 36] דון ils ont מיס dans le même שק tout le monde לשפוך que nous partions tous. Tous les gens qui étaient Français. Hors les juifs étaient français par le décret Crémieux en Algérie. איילס. C'est pas comme les Marocains ou les Tunisiens, ils étaient Français avent tout. ו quand il a fuu quitte l'Algérie et bien on est partis que on était d'abord Français. [00: 28: 59] MIS Mone pire qui avait une relation très particulière, dans le sens qu'il était מסוגל de parler avec les musulmans puisqu'il parlait leur langue. Il était, lui aussi, il avait des Amis musulmans et c'est eux qui sont ונוס lui חמורות "מסייה לוי, il ne pas פו rester. איל פו נוטש l'אלז'רי. צמודים tant que juif, vous devez נוטש l'אלז'רי. "

[00: 29: 24] אלנה: דון c'est ses amis qui ont conseillé de partir.

[00: 29: 27] Gislaine: Bien sûr. פרק זמן קצר. יוצקים סוקס qui resteraient. על כל מה שקשור להפיכה.

[00: 29: 36] אלנה: Qu'est ce qui a déclenché?

00: 29] Gislaine: MA mrere Venait d'accoucher, elle avait le dernier, le dnier enfant qui naitre quait, qui était né le 38 juillet et nous sommes partis le 26 septembre. C'était on jour de kippour, on quitté l'Algérie on jour de kippour parce que c'était le seul jour ou il avait de la la sur bateaux.

[00: 30: 01] אלנה: האם זה קורה להורים, או להורים?

[00: 30: 06] Gislaine: תוכן עניינים. À סידי מברוֹק סֶתֶת הַנָּנִימָה דִיכּוֹר סִינִי מַבְּרוּק יַעֲשָׁה כְּלִי בְּהַכָּלִים וְלֹא מִשְׁרָאִים בְּהִתְחִינָה avec avec des faux avec des lans avec des armes blaneches mais, mais ils avayent envie de tuer. [00: 30: 35] Du du tuer du Français, de tuer du juif donc là on entendu la sirène, on onait une sirène, une sirène au dessus de notre immeuble qui s'est mise à sonner et ça été le facteur déclenchant. יום שני ב 'מסוף C'est, על s'en va. " Alors il a lesu les quelques meubles qu'il avait mais personne ne vollait lue acheter. אייס א pris les meubles, le les a jetés par la la fenêtre que le leur lisser, ils les a cassés. "A vet les les aurai pas". [00: 31: 03] אי הפיתיון לא מכיל שום פסנתר. Et on est partis la veille דה כיפור לה לה בטאו.

[00: 31: 15] אלנה: האם יש לך מה לדבר על הרגע האחרון?

[00: 31: 21] Gislaine: הנשמה הגדולה. ג 'ייטא תוכן. ג 'ייטיס תוכן. J'avais 15 ans, ג 'ין laissais teses mes amies, la famille, j'étais contente de partir. J'tais heureuse דה partir.

[00: 31: 36] אלנה: האם חלק מהמועדונים של ההורים יכולים להיות הורים?

[00: 31: 42] Gislaine: הורים מוי הורי הורים ils étaient dans une HLM אלס ers perdaient pas grand grand. מזכרות מזכרות. תליון תליון. דוניק c'était, c'était eux qui soufraient בתוספת que nous.

[00: 31: 57] אלנה: et est-ce que t'as sauvegardé des תמונות ou ...

[00: 32: 01] Gislaine: Oui bien sûr. Céétait ce que je te dis, des effets personnels on emporté. Nos photos avec nous, on a Emporté tout ce qu'on a pu. האם יש לנו את כל מה שיש לנו? כל החדרים מצוידים ב חדרים ללא עישון, מיזוג אוויר, חלוקי רחצה, עיתון יומי, שולחן, מייבש שיער, קשר גיהוץ, טלוויזיה, מקלחת, מקלחון ואמבטיה נפרדים, מיני בר ובמתקני נוחות נוספים. [00: 32: 23] לא קיימים תלונות על תלונות או על מחירים.

[00: 32: 29] אלנה: et est-qu que quand vous êtes partis y'a des ארגונים sionistes qui vous על סיוע חלקי? לשפוך את כל אל לה בצרפת?

[00: 32: 36] Gislaine: Absolument pas. פסח אבסולוטי. Aucune ארגון nous סיוע. מון פאל א 'א été חובה לעשות את זה כדי לשפוך את הבטן. איל ריין. C'était vraiment, quand on dit, une main devant une main derrière avec une dans le carton, on partait c'est exactement ça, des refugiés. על משכנתא משלמת קוי ne voulait פלוס דה nous. [00: 33: 00] וכן הדרן פלוס que les Français. לחץ כאן כדי לראות את הגירסה האנגלית. Les juifs aveent vécu des émeutes à Constantine en, je crois que c'était en 1932 ou '33, y'a eu desifs qui oni été parce que euh, il y avait un musulman qui avait prétendu qu'on juif avait uriné סור לה מור דון מוסקה. אורין סור לה מור דון מוסק. אילס סונט דזנדוס, איילס טו טו, ג 'יס סאיס pas, une trentaine des personnes.

[00: 33: 34] אלנה: À אלג'ר?

[00: 33: 35] Gislaine: א קונסטנטין.

[00: 33: 36] אלנה: T'as וו?

[00: 33: 37] Gislaine: לא, j'étais pas née. Mais c'est, les gens avayent le souvenir de ... d'émeute, pogrom en quelque sorte.

[00: 33: 46] אלנה: et est-ce que tu te rappelles דה que tu ressentais sur לה bateau piseque c'était en la la veille דה כיפור et ...?

[00: 33] Gissaine: Mais, ce que je ressentais c'est que moi j'avais la chance d'aêtre dans une cabine avec ma mère, son bébé, le dierier enfant et puis ma sãur mais tous les autres étaient dans les cales en bas. J'allais les voir, je traversais tout le bateau pour pour all porter de la nourriture que nous, nous avions parce que nous étions en classe, on va dire,. זה המקום שבו יש מקום. [53: 00: 34] דונלד סנדס.

[00: 34: 27] אלנה: et est-ce que tu, est-ce que tes להורים האם כל אדם יכול לבוא?

[00: 34: 33] Gislaine: כל מה שיש. Leur choix avait été ליון. איילס ont décidé d'aller à Lyon, donc une ville Française, mais pour une sele et a raison c'est que jeavais un frère qui avait un problème à un œil, il avait eu une cataracte tout petit après un coup de poing dans l'ilil et ils ont décidé que pourquoi pas ליון פוזק לא באס אייל ליבי לה פרופ '... פופיק קוי était un ophtalmo réputé donc ils on décidé d'aller ליון.

[00: 35: 03] אילס ont décidé que c'était ליון qu'il fallait d'abord aller ליון. Et a Lyon, heureusement, ee y avait vieille tante, une des sœurs de mon grand grand-père mousnel nous a reçu les nuf dans un tout petit appartement et n a la a la lééééée et on a dormi par terre pendant une semaine.

[00: 35: 22] אלנה: À neuf dans la chambre.

[00: 35: 23] Gislaine: אואייס. מצוות.

[00: 35: 27] אלנה: et est-ce que .... C'était quel סוג דה quartier?

[00: 35: 30] Gislaine: À ליון?

[00: 35: 31] אלנה: Après avoir été logé une semaine dans la ....

[00: 35: 34] Gislaine: Alors quand on a vécu si serré dans une pièce, après on accepte néimporte quel endroit. Mais on au plutôt de la la parce qu'on a loué une petite villa dans un quartier de la banlieue Lyonnaise et on était bien. ב était, ça s'appelait Montchat, c'était bien. On a âtait dans une mée jéai le souvenir que, que mone père à tout de suite assayée dé avoir travail parce qu'il y avait rien, C'était au jour le jour, il fallait gagner sa vie. [00: 36: 07] et a pas été coffeur tout de suite Suite a été ce qu'on appelle ... euh, ça se dit camelot je crois. C'est quand tu vends de la marchandise comme ça dans les rues. טו prends des הרבה קטיפים קטנים ו chooses tu les vends dans la, dans la rue. אני חושב שאני ...

Gislaine דיאן חלק 2

00: 35] Gislaine: Y'a quand même une confusion dans nos têtes, nous, les juifs d'Algérie d'algerérie parce que il y avait le problème en tant que français d'Algérie avec la guerre entre les Français et les Algériens et il you avait l'antisémitisme qui se rajoutait. דון מוי ג 'יי לי suviens d'épisodes על וארי, un peu דרמות. [31: 00: 36] Parem exeple, un jour du jeais prendre un bus, je devais prendre un quart, un bus en en Algérie pour aller a Cidi Mabrouk qui était dans la banlieue jusqu'en ville, parce que קונסטנטין ceest une ville très particulière. לחץ כאן לתרגום] C'est une ville qui est. [00: 00: 36] J'aurais dû apporter des photos de Constantine parce que je crois qu'is ya qu'une seule ville au monde qui est constreite comme,. אלורס אייל אואט קאי דוקס פונטס לשפוך חוצה רוצ'ר, אבל זה לא יכול להיות, לא, Et c'était très dangereux quand on était sur ces ponts dans des bus אוטובוס. [23: 00: 36] et une fois, parce qu'il y avait des bombs. הסיבה לכך היא על ההמולה של דניס לה באס להורים, אבל אני לא יכול לראות את זה, אבל אני לא יכול לעשות את זה, j'étais en retard et ce אוטובוס, dans לסה"נ אוטובוס, אתה יכול לעשות את זה. ואט לה באס en est en tombé dans, dans la gorge en quelque sorte, dans le Rhummel. [47: 00: 37] דון ייל דז choses qui me sont restés mais ça na pas une ביחס avec l'antisémitisme hormis le fait que c'était des musulmans qui volaient la mort des, des français. Mis quand ils mettaient une bombe dans le quierier juif ils מגע. פרצ 'ה que c'était dans un enditit ou il y avait beaucoup de juifs, forcément. Moi quand je prenais le bus אוטובוס להשקות את כל הבוגרים-הורים eux ils étaient dans un quartier juif, jéétais exposé à l'antisémitisme. C'est évident.

[00: 37: 53] אלנה: משחק מקוון חינם

[00: 37: 57] Gislaine: Tout fait. Tout הפיתיון.

[00: 37: 59] אלנה: חלק ça חלק, c'est un des seuls évènements donc qui te reste ...

[00: 38: 05] Gislaine: לא ya ee beaucoup דה דרמות. אם אתם מתכננים לעשות את זה, אתה יכול לעשות את זה. Je me suviens qu'il y avait ... le frère d'une amie qui courait après, derrière on Camion parce qu'il avait vu tomber du camion une pelle. דון אֶל אֶרְסֶה פֶּלֶה אֶל פְּלָה "אֶטֶנְדֶנֶז, אֶּסֶטֶס" [00: 38: 33] מאס לאס מוסולמנס קאי איטיינט דאנס לה, דאנס לה, קמפיון, אונס, אגרסיביות, אונס טיר דסוס, אילס ל'אנט טו.

[00: 38: 40] אלנה: אימה קטנה?

[00: 38: 41] Gislaine: Une petit garçon דה 15 ans. ללא שם: ללא שם: ללא שם:, ללא שם: על. מתבגר. Y'avait des, des évènements comme ça qui dramatiques en Algérie, il fallait ... les trois ou quatre dernières anées en 11 ans et 15 ans, chaque fois qu'on sortay on était pas sûrs de retourner à la maison. Donç j'ai arrêté comme ça, je faisais de la musique a conservatoire, on arrêté. על ההמתנה בתוספת voir les grands- הורים, על bougeait פלוס דה la, על מנוחה tout le temps סוי.

[00: 39: 13] אלנה: T'AS arrêté le conservatoire?

[00: 39: 15] Gislaine: J'ai arrêté le conservatoire à des des évènements d'Algérie.

[00: 39: 18] אלנה: Est-ce qu'il ye eu des lois נגד מיצים qui sont המירוץ?

[00: 39: 21] Gislaine: לא.

[00: 39: 21] אלנה: C'était Mais juste peur ...

[00: 39: 23] Gislaine: Par des des, des représailles. ב était בתוספת exposés nous. פרצ 'ה quand quand ils devaient tuer des gens, peut-être il tuaient ... ils commençaient par tuer les juifs qui passaient eux devant.

[00: 39: 37] אלנה: et est-ce que t'as ressenti שינוי un dans ts voisins ההפיכה? Dans tes voisins arabes?

[00: 39: 43] Gislaine: על se fréquentait פלוס. On ne ne fréquentaient and mais pas vraiment un change parce que ceux qui était dans nos immeubles c'était pas des gens qui, qui cherchaient vraiment l'indépendance de l'Algérie. Eux ils étaient, ils étaient bien. איילס avaient dû, ils avayent quand même להנאת דנס duncent décent, לא. [00: 40: 05] אלגורס que seux qui se plaignaient, ceux qui soufraient et qui vulaient l'indépendance de l'Algérie c'était plutôt les paysans. . קוקס וואליינט קו ל'אלגרי אלויאן אלריאן. בנוסף .... Ils vulaient que tous les Français quittent l'Algérie et tous les Français d'Algérie sont partis. אך לא ניתן לחזק את זה.

[00: 40: 30] אלנה: Juives או לא juives?

[00: 40: 32] Gislaine: Les deux.

[00: 40: 33] אלנה: יש לי פרל דה לה אנטיסמיטימי, כי אני רואה את ליון, דה סרבינס évènements dans ton école.

[00: 40: 41] Gislaine: Toujours. , אני מתעלמת, אני מתעלמת, אני מתעלמת.

[00: 40: 49] אלנה: et est-ce que t'as continué tes études dans ... ליון?

[00: 40] Gislaine: Alors moi j'étais l'a enée de sept enfants donc on va dire que les dernières années, quand on est revenus d'Algérie c'était la catastrophe parce qu'il fallait s'adapter au משלמת, לא, אני לא יודע. Donç j'ai Continé mes études mais très vite je me suis arrété pour aller travailler.

[00: 41: 21] אלנה: À ליון?

[00: 41: 23] Gislaine: À ליון, oui.

[00: 41: 24] אלנה: Et tu כמו rencontré טון מארי ליון aussi?

[00: 41: 29] Gislaine: Oui. Alors là je l'ai rencontré dans la maison. Y'avait une maison Communautaire juive ליון et mes הורים n'acceptaient דה לי לייסר מיין. זה לא יכול להיות. Donc il y avait une grande maison Communiateaire juive Lyon et j'ai rencontré צ 'ארלס dans cette maison Communautaire.

[00: 41: 49] אלנה: דיוק מדויק?

[00: 41: 51] Gislaine: בן c'est dire que c'était l'époque אוף même dans les maisons קומוטיירס juives on faisait des bals, des soirées dansantes mes on invitait tout le monde, tout le monde pouvait venir. דון ג 'יטס על כל מה שאני אומר "בון, סאה אהדה, ג' יי vais voir plein d'étudiants". Y'avait surtout des étudiants qui venaient dans cette maison Communautaire. [00: 42: 15] דונלד qu'and j'ai rencontré צ 'ארלס c'était, ג' יי סאבס פאס si il était juif. Je savais qu'il, il fréquentait, il était venu à la maison communautaire, lui était venu par hasard et moi j'y allais assez souvent. Donc je l'avais jamais vu mais je savais pas s'il était juif. ................................................................................................................................................................ דון ג.

[00: 42: 37] אלנה: était Algérien?

[00: 42: 38] Gislaine: Je savais juste qu'il était Algérien et puis על s'est perdus דה Vue עוד en fait על habitait א mètres סנט l'un de l'Autre dans le מם Quartier de la banlieue Lyonnaise.

[00: 42: 52] אלנה: האם יש לך את זה?

[00: 42: 54] Gislaine: לא. On s'était pas rencontrés.

[00: 42: 56] אלנה: et en Algérie lui בהרגל où?

[00: 43: 00] Gislaine: Lui il הרגל - אלג'יר.

[00: 43: 01] אלנה: לא תירגע.

[00: 43: 03] Gislaine: Pas du tout. אלג'ר c'est 500 קילומטר דה קונסטנטין. C'est le fait d'être Venus en France אתה נמצא כאן.

[00: 43: 11] אלנה: Donc Quand t'es מקום א ליון t'avais Quand Meme, il y avait Quand מם ... quel était le תפקיד du [לא ברור] dans ta vie אפרה א ליון puisque t'allais dans la communauté juive ...

[00: 43: 22] Gislaine: Disons que ג 'י לי שלח לי את זה,

[00: 43: 31] אלנה: Un compagnon dans la même ...

[00: 43: 32] Gislaine: Dans la même, de la même religion. CA c'est que sur tout en étant pas très religieux eux-ממים, ני très, très pratiquants au sens OU על l'entend מיינטננט dans la religiosité, ILS souhaitaient que je rencontre quelqu'un qui Soit דה לה מם הדת que moi. Donc j'avais, בתוספת ou moins, accepté l'idée. דון ג '¢ â, ¬ â "¢ â, ¬ â" ¢ â, ¬ â "¢ â, ¬ â" ¢ â,

[00: 44: 00] אלנה: et est-ce que ... תגובה est-ce que tes ההורים se sont adaptés ליון? Parce que toi tu כמו dit que tu étais soulagée תגובה ...

[00: 44: 09] Gislaine: Ah ben les gens, les personnes qui, qui venaient d'Algérie on beaucoup, beaucoup souffert. פארס קווילס לאייאייזס לאיימס, ליירס פמילס, ליירס מורטס אן אלג'רי. Nous, quand on est פלוס ג'ינס on voit pas la vie de la même façon. על גבי. לחץ כדי לראות עוד תמונות Maison par la suite je n'ai jamais pensé que ça aurait été mieux de rester en Algérie. ג'מאייס. J'ai toujours pensé que ça avait été une grande סיכוי דה quitter l'Algérie.

[00: 44: 37] אלנה: ההורים הורים, תגובה est-ce qu'ils ont ressenti?

[00: 44: 40] Gislaine: הורים הורים ils ont ressenti ça comme תסכול. תסכול.

[00: 44: 47] אלנה: יש לנו גראנד-הוריס, איילס סונוס רסטס אוויס סונט ונוס?

[00: 44: 51] Gislaine: אלור ma "סבתא" était דז'ה Morte donc ... en fait, ma "סבתא" maternelle était Morte, ma "סבתא" paternelle était Morte aussi La-bas et les Deux grands-פרס ont סוואי ליירס enfants צרפת. Donc מון גרנד-Père paternel vécu avec une, avec une fille א שטרסבורג et mon גרנד-Père maternel lui est aussi Venu du קוט דה ליון עוד il s'adaptait pas à Lyon, il faisait טרופ פרויד donc il est redescendu א מרסיי et איסט טראסט, טרס ויטה למרסיי. [00: 45: 27] תמיכה בפס.

[00: 45: 29] אלנה: Le froid?

[00: 45: 29] Gislaine: Le froid, le dépaysement, toutes sortes de choses.

[00: 45: 33] אלנה: א 'קונסטנטין א פאיסאיט, לה אקליאט אטייט אסף ..

[00: 45: 36] Gislaine: C'était ללא קונטיננטל, c'est dire très chaud l'été et frais l'hiver mais il y avait pas des hivers comme en a en France. Très נדיר דה, דה la neige.

[00: 45: 50] אלנה: צרפת, גרמניה, גרמניה, גרמניה, גרמניה,

[00: 45: 55] Gislaine: על גארדה לה même milieu queen חברתי Algérie. ביום était ... על אלז'רי en vécu dans une HLM על ... אפרה avoir vécu תליון האו"ם ou Deux dans une petite בוילה Montchat על Appartement demandé האו"ם בתוספת et גרנד לשפוך avoir Appartement האו"ם פלוס HLM אלר dans גרנד il fallait une aussi. דון c'était toujours pareil, toujours le .... על שינוי pas de milieu comme ça hein? על הדאנס reste החבר החברתי toute ... j'allais dout toute sa vie.

[00: 46: 24] אלנה: על כל מה שאירע בר מצווה ליון?

[00: 46: 26] Gislaine: אלס משפיע על הדברים, על כל הכבוד, בר מצווה. Les filles ne faisaient pas les Bat Mitsvah mais les garçons oui. ב 'מיצווה ליאון אואי, טוס.

[00: 46: 39] אלנה: דנס לה כנסת דה ליון?

[00: 46: 40] Gislaine: דנס לה בית הכנסת דה לה דוכאר ליון qui était un quartier, על ואפל דופיר, assez pauvre, avec quand même quelques leux de culte. כנסיית בית הכנסת, ירושלים, כנסיית הקבר, בית הכנסת.

[00: 47: 01] אלנה: et est-ce que vous avez continué à faire le shabbat?

[00: 47: 04] Gislaine: Tout le temps. טאמפ לה טמפס. בית לשבת לה מנאר דס לוי. פארס לה לה שבת בלה סויטה לה ג'וי. פואט קון צ'אנטה, קואון פאסה דה לה מוסיק אוואנט לנטרה דה שבת דונאק על ההגעה על כל מה שיש לנו על פסנתר פסנתר, דה לה גיטרה, דה לורדון, צ'אנט, après on faisait la prière.

[00: 47: 28] אלנה: לה רולה ... לה מוסיקאי ça avait un rôle חשוב?

[00: 47: 31] Gislaine: Tres חשוב.

[00: 47: 32] אלנה: Aussi en Algérie?

[00: 47: 33] Gislaine: En Algérie aussi, oui. Mes הורים, אלורס qu'ils étaient tous les dux d'un miliou très, très pauvre ont tout fait pour qu'on fasse de la musique. דון אייל טוג'ורס איו פסנתר est c'est la seule בחר qu'on a rapporté de l'Algérie. פסנתר על פסנתר, לא פסנתר, פסנתר, פסנתר, פסנתר, פסנתר, פסנתר, פסנתר.

[00: 48: 02] אלנה: et est-ce que y'a מסורות que, qui sont restées?

[00: 48: 06] Gislaine: מסורות לסביות.

[00: 48: 08] אלנה: Comme quei?

[00: 48: 09] Gislaine: Ben toutes les, tous les plats, le couscous Algérien, même le couscous constantinois qui est une variété de couscous très particulière avec que des légumes verts. דון על מצרפים est à la culinaire מסורת.

[00: 48: 24] אלנה: חלק א ', חלק למסורות מסורות, האם אתה רוצה לעשות את זה?

[00: 48: 32] Gislaine: Comme par exple quoi? מלוף?

[00: 48: 38] אלנה: C'est a maliff dire ...?

[00: 48: 39] Gislaine: בן c'est dire écouter דה לה מוסיקאים Judeo ... Judéo-espagnole quoi? Judeo ... oi Judéo-espagnole.

[00: 48: 50] אלנה: et est-ce que tès frères tes on הרצאות à aller ... ils sont ...

[00: 48: 55] Gislaine: Mes frères sont בתוספת pratiquants que moi הדרן. מתנדבים, דנס לה דתות. C'est à dire que les, les juifs qui sont cameés d'Algérie on aortorte tout leur savoir aux Français, aux juifs Français. דון יון אונו רנובאו דנס לה religiosité et les gens, d'une façon générale ce sont פלוס rapprochés de la religion, גראס אוף פו, דה פיאד, נויפים juifs.

[00: 49: 28] אלנה: et est-ce que tu te sendais en sécurité ליון? Est-ce que tu te teaisais toi?

[00: 49: 34] Gislaine: על שלח jamais בחוג סואני quand on est dépossédé de son, de sa terre. לא ניתן לראות את הדברים האלה, אבל זה לא משנה מה קורה על סאיט, סרה ג'מה אפשרי. דון על שליחה של חלק ד 'בחוג סוי, ça c'est un trait caractéristique des gens déplacés. איילס n'ont פלוס du tout, du tout la possibilité de retourner là oils ils sont, ils ont vécu, là ou ils sont nés. [00: 50] XIUMX] 05: 1981] מוי ג'אי וואלו לי פאר en 1981, j'ai eu vraiment ene envie, mais viscérale de retourner en Algérie, je suis retournée en Algérie avec mon mari, qui est lui-même originaire d'Algérie , on est est en 15, on était partis pour rester 5 jours, on rest rests XNUMX jours.

[00: 50: 23] אלנה: En Algérie?

[00: 50: 24] Gislaine: on est repartis en a pas pu ... on a pas support de voir ce qu'était devenu l'Algérie.

[00: 50: 29] אלנה: C'est dire?

[00: 50: 29] Gislaine: בן c'était une אלגירי איסלמי. Toutes les בתי כנסיות des mosquées. Tous les cimetières. ישנם סוגים שונים של תחזוקה.

[00: 50: 43] אלנה: Et-ce-ce que appartement, est-ce que tu es retournée chez toi?

[00: 50: 49] Gislaine: ג 'י סואיס מיס אייל ביין סאן des musulmans qui étaient installée à notre מקום.

[00: 50: 56] אלנה: et vous avez, vos êtes pés restés פלוס que cinq jours parce que ...

[00: 51: 00] Gislaine: C'était insupportable. C'était insupportable de voir ce qui était devenu l'Algérie donc, en fait moi en ce qui me,. vite l'algerérie et de retrouver mes anciens מזכרות. Je vulais absolument pas superposer les nouveaux מזכרות de l'Algérie, les nouvelles images de l'Algérie, ג 'י vulais garder celles que j'avais eues avant de partir. [00: 51: 32] דון לא seule façon c'était vite de partir et de garder ce que j'avais en mémoire.

[00: 51: 39] אלנה: חלק א ', דון אפרס tu es retournée, הפלגה א הפלגה?

[00: 51: 43] Gislaine: לא, jamais פלוס.

[00: 51: 44] אלנה: C'était לה dernière fois?

[00: 51: 46] Gislaine: Je n'ai jamais voulu retourner en Algérie.

[00: 51: 49] אלנה: et à part l'antisémitisme, quand tu est en en 1961, est-ce qu'il ya d'autres problèmes auquel t'as d fa fa?

  1. [00: 51: 58] Gislaine: בן les problèmes de la pauvreté. קוונד טו מגיע לדאנס, משתלם, הוא מתבונן בדמיונות. [00: 52] Parce que quand on voit, en Algérie c'est, on qua dire que on vivait telem en Communa que quand quelqu'un avait des problèmes il était souvent, il y avait très grandeité mais quand tu , quand on a quitté l'Algérie on a été tellement dispersés qu'on savait plus a étaient les membres de la famille. [15: 00: 52] Les frères de mone père, la surur de mone père, ma mère, non elle n'avait pas de frères et surs mais toue la famille étant dispersée donc on était isolés en France.

[00: 52: 46] אלנה: אילס סונט restés les autres?

[00: 52: 47] Gislaine: Personne est resté. טאוט לה מונד אסט פארטי. Mais on savait pas ou ils étaient, il a fu du du temps pour les retrouver. האם אתה יכול לעשות את זה?

[00: 52: 57] Gislaine: על כל מה שאתה צריך לעשות, פייר קיור. A avec tout les problèmes lés à la, aux difficultés d'adaptation de la vie française, avec tout ce que ça comportait parce que la vie était chère et puis aussi parce qu'il faisait froid. על טוס, סוופרט טו דו פרויד. ב'מלון' לא ישלם את דמי הנסיעה על המסעדה, על דנס דס, דנס דה וילס, לה פלוי, לה ורגלאס, לה נייג'. Malver, mala chauffes, mal norris. [00: 53: 36] דון C'était une הסתגלות extrêmement difficile.

[00: 53: 39] אלנה: Est-ce quelle était פלוס difficile לשפוך את ההורים que לשפוך את זה ואת זה?

[00: 53: 45] Gislaine: אני semble, אני, אני צריך לשפוך את ההורים שלך, אבל אני יכול לעשות את זה. ? כל. אם אתה אוהב את זה, אם אתה לא אוהב את זה, אז אתה לא יכול לעשות את זה. [21: 00: 54] C'est Mon père qui travaillait.

[00: 54: 13] אלנה: יש לי את כל מה שאתה יכול לעשות.

[00: 54: 15] Gislaine: Au début il trovait pas de ... il Trouvait pas à être embauché Comme coiffeur. אפרס אי טרוף פוסט דנס ללא סלון דה coiffure et il l 'a pas quitté jusqu'à sa retraite.

[00: 54: 27] אלנה: אל קוונד ווס êtes מגיע ליון c'était quoi la precité?

[00: 54: 31] Gislaine: צ'אופר.

[00: 54: 32] אלנה: צ 'א se. Et comment est-ce que vous avez préservé votre héritage sépharade?

[00: 54] Gislaine: ג 'ין pense qu'il c'est fait naturellement par la chant, avec les prières, avec les מסורות, avec, הדרן une fois notre façon de vivre et de Communiquer avec les enfants, avec les תמונות של אנשים. כך, למשל, אני לא יכול לראות את זה. [39: 00: 55] פרשת קוואון רטרויט, il y avait des בתי כנסת d'Algériens. C'est a quire dire que quand tu go en en France tu essayais d'aller dans une on the pratiquait le rite Algérien de même que les Tunisiens préféraient לחץ כאן כדי לקבל את הגירסה האנגלית. Parce que chaque, chaque communauté ....

[00: 55: 26] אלנה: Et tis amis ליון ils étaient juifs?

[00: 55: 30] Gislaine: ג '¢ â, ¬ â "¢ â, ¬ â" ¢ â, ¬ â "¢ פרק זמן קצר, פחות או יותר. Après je me suis fait des amis, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé amie d'enfance de la maternelle. Actulement j'ai mon amie d'enfance euh, qui s'appelle Néliamare [sp?] Et bien, je lai connue quand j'avais trois, quatre ans et je la rencontre toujours.

[00: 56: 00] אלנה: אל תשתמשו בטאמפס?

[00: 56: 02] Gislaine: כל הזכויות שמורות, ליאון, על פו se retrover ליון.

[00: 56: 10] אלנה: A aujourd'hui, quelles sont les מסורות aujourd'hui, ou même quand t'es arrivée à Lyon, quelles étaient les traditions les plus חשוב?

[00: 56: 19] Gislaine: Au niveau דה לה דת?

[00: 56: 20] אלנה: Oui.

[00: 56: 22] Gislaine: C'est de se rapprocher le plus possible du judaïsme mais peut-aêtre avec la tendence c'était maintenant de, d'essayer de compendre ce quon faisait. פרסה que tant qu'on était en Algérie on naavait pas besoin de compendre. C'était comme ça. ב faisait toutes ממיין דה choses mais sans vraiment se שאלות על שאלות ותשובות על en estés en צרפת על הביקוש séestest "tens mour pourquoi est-ce qu'on מסורת telle הפיתיון? וכו 'על הפיתיון בתוספת cette המסורת?" [00: 56: 51] Par emple a il y avait une en en en en quérie qui voulait que, quand on faisait le pain de Shabbat, on gardait toujours un pain pour les pauvres. האם יש לך כאב? "האם אתה מרגיש כאב? ואחרי דזנר דונר אונה חלה לחלל. הו ביין סואר, צרפת על l'a פלוס refait ça, c'était perdu. אייל יואיט ד'אוטרס מוינס. על הפיתיון פלוס דה טסדה בצרפת.

[00: 57: 23] אלנה: Vous, Vous avez מסורות ced perdu mais gagné d'autres.

[00: 57: 26] Gislaine: on en a gagné d'autres. ללא שם: Oui. Je pense qu'on a gagné, on a gagné beaucoup aussi à être sortis de l'Algérie.

[00: 57: 33] אלנה: מסורות comme quoi comme?

[00: 57: 35] Gislaine: תוכן מועדף. ב- pas recréée des Ghettos en France on ... on על ידי ya quand même des quartiers ou on se retrouve beaucoup plus en communauté. Dans le 17ième arrondissement-Paris on Le 16ième, le Valois, ya quand même des endroits ou on se retrouve beaucoup plus facilement. דון להגיע se rapprocher.

[00: 58: 00] אלנה: A aujourd'hui en quoi est-ce que te revendiques? ללא שם: Est-ce que tu te revendiques en tant que juive, pied-noir, Algérienne?

[00: 58: 08] Gislaine: רכש אלג'ריאן, לא. אין טעם. Pied-noir, on est un espe en voie de disitionition. À quoi bon? À quii Bon se revendiquer pied-noir puisque petit à petit on va disparaitre et il restera plus de pieds-noirs en France mais par sère céest le céest le judaïsme. [00: 58: 32] ועוד, כמו, בוי, מוי ג 'י סויס croyante דון ג' י סויס פלוס הדרן הדרן côté là. האם יש לך מה לעשות, מה זה בית כנסת? לחץ כאן כדי לראות עוד תמונות של בתי כנסת. מייס C'est vrai que c'est devenu un אבל so so soit לשפוך moi. לחץ כאן כדי להוריד את הגירסה המלאה. [00: 58: 59] et je suis profondément croyante et on va revenir toujours à la même selected, c'est parce que j'ai une éducation juive telment originale avec cette grand-mère qui m'emmenait partout, qui m'a הפיתוי של המצפון. Cette grand-mère qui me montrait le mone la cété des choses de la vie et qui une fois mé dit en passant devant une maison, ça c'est un truc חשוב que j'aimerais te dire. [00: 59: 26] C'est qu'une fois je suis passée devant une maison et elle ma dit "Tu vois ma fille, là, ya eu foe unis. "אני חושב שאתה לא יכול לעשות את זה." מה קורה לך? אל לי דיט "אוי, אולי, tout le monde parle du נס דה paralysé qui s'est levé." כל מה שצריך לעשות הוא למצוא את המקום. [00: 59: 55] et je lui ai demandé quelle est cette prière? Elle me l 'a enseigné quand elle est morte j'avais 11 ans et je la connais toujours. C'est לה Chéma. קסטלה אללה. הערה: מקור מתורגם על ידי תוכנת תרגום מכונה, לחץ כאן כדי לקבל את הגירסה האנגלית. אלס פורסמנט קוונד on aéduqué avec cet esprit du judaïsme, mais le côté, le bon côté du judaïsme d'être, de faire le don de soi, d'ettre a l'écoute à celui qui est malheureux. [01: 00: 33] Cuui qui souffre, celui qu'on peut aider. Ça elle לי l'a inculqué et ça m'est resté.

[01: 00: 41] אלנה: Est-ce que tu trouves aujourd'hui en בהבחנה האם אתה יכול לעשות את זה?

[01: 00: 50] Gislaine: קסטלה une Terre d'accueil לה צרפת. C'est le משלם des Liberits. C'est le משלם או tu כמו le droit דה דה que tu penses pens, c'est le משלם דה לה révolution française, faut pas oublier. תליון לה תליון להבהרה לא יפורסם על ידי, אלא אם כן. Â € ¢ â, ¬ â "¢ â, ¬ â" ¢. Malheureusement, au 21ième siècle on retombe dans l'antisémitisme et cette fois c'est bel et bien l'antisémitisme musulman qui prédomine. [01: 01: 19] פרצ 'ה c'avant c'était l'antisémitisme, על כל הכבוד, דה los peuples. תחזוקת האיסלאם.

[01: 01: 28] אלנה: Est-ce qu'il ya desemples aujourd'hui qui te te marquent, qui se sont passés?

[01: 01] Gissaine: MIS moi j'ai eu la possibilité de faire l'expérience de travailler dans un endroit, dans une banlieue, on a va dire très populaire as Asnières où je me suis retrouvée avec des musulmans et des noirs, des noirs musulmans, des blacks musulmans, moi je l'ai c'est [?]. על כל מה שאתה צריך לעשות, אני רוצה לעשות את זה, ג 'יי לי suits dit, tu rends compte? [31: 01] T'AS été renvoyée d'Algérie et tu te retrouves dans un quartier travailler à Asnières dans un quartier ou tu n'aurais, parce que ce que je suis orthophoniste, j'étais orthophoniste " מטפל "en anglais, et bien, je n'avais que des enfants en rééducation qui étaient soit musulmans d'origine algérienne, soit musulmans d'origine tunisienne, Egypt, marocaine et beaucoup, beaucoup de noirs musulmans. [02: 00: 01] et qui savaient que j'étais juive. מייס qui venaient quand même chez moi. הורים, להורים.

[01: 02: 45] אלנה: et ça fait quoi? Â ¢ â, ¬ â "¢ â, ¬ â" ¢ â, ¬ â "¢

[01: 02] Gislaine: J'ai, ... קרא עוד ... לא נמצאו קישורים לא נמצאו תגובות לכותר זה מעבר לקהילת הסוד שלך הוסף לסל שלח הודעה E-mail , des problèmes parce que j'étais juive aussi.

[01: 03: 07] אלנה: Comme quei?

[01: 03: 08] Gislaine: בה, des agressions, une agression une fois.

[01: 03: 12] אלנה: לקוחות טס?

[01: 03: 13] Gislaine: צפה בכל הפרקים האחרונים. מאיס דוס qu'on se להטריד dans un endroit ou on, tu vas, tu vas afficher que tu es juive, parce qu'il y en beaucoup qui le cache en France. כך, למשל, אם אתה רוצה לעשות את זה, אם אתה רוצה לעשות את זה, אתה יכול לעשות את זה. [01: 03: 38] Moi ils אני disent "מאדאם דיין, est-ce que vous êtes âtes?" אווי ג 'י su suis. ללא שם: Oui. אה, on aime bien être soigné par des desifs mais על האווירה של cusse ces mêmes musulmans.

[01: 03: 55] אלנה: et est-ce que tu peux לי דונר des exples ד agressions? או דה מאן פורסמנט דנס טון מרטייר juste dans la vie פריז.

[01: 04: 01] Gislaine: מוי ג 'י n'ai pas été agressée אדם. מייס ג'אווה. J'avais peur דה prendre certains, מתרשם enfants. Ne-serais-ce qu'en voyant l'de de la leurs ההורים avec des mères qui holiday avec des a burqas ou, ou des pères avec des djellabas, de grandes barbes. J'avais peur. ג 'יי לי protégeais.

[01: 04: 26] אלנה: et est-ce que tu te considères comme une réfugiée oe une agerourée aujourd'hui?

[01: 04: 33] Gislaine: Je ne sais pas. ג 'יי nebrais pas répondre cette שאלה. Je pense que je suis partie assez jeune לשפוך, יוצקים ...

[01: 04: 48] אלנה: Dracinage.

[01: 04: 49] Gislaine: Ouais, cette ... de deracinement דה.

[01: 04: 54] אלנה: וכו ', האם אתה רוצה לעשות את זה?

[01: 04: 59] Gislaine: Idéalement?

[01: 05: 00] אלנה: Juste, si ג 'יי די די aujourd'hui, quelle est tre terre d'accueil?

[01: 05: 04] Gislaine: ג 'ינס pis que c'est ישראל.

[01: 05: 06] אלנה: האם אתה רוצה לשנות את זה כמו après tout ça?

[01: 05: 14] Gislaine: Mais l'identité ça reste quand même l'identitité juive en beforeité mais tout en étant, en s'adaptant dans les endroits où ils vont vivre hein? פארס קוואון פאוץ אקסגר קומאה דה ויברה ישראל. ללא שם: Parre על sait, בון, על maison une. Comme, justement, parce que, justement parce qu'on est plus dans nos terres d'origines donc notre maison a nous c'est israël. [01: 05: 41] Si maintenant עליי disait "OU est-que vos aimeriez vivre?" ג 'יימיירה מיו ויברה ישראל. מלגרית על כל דבר, על s'improvise pas israéliens comme ça.

[01: 05: 53] אלנה: האם אתה רוצה לעשות את זה?

[01: 05: 57] Gislaine: Dans les pays de soleil. Beaucoup dans les משלם דה סולייל. לא ניתן לשנות את היכולת לבצע שינויים.

[01: 06: 05] אלנה: אה טו pues queest queest ...

[01: 06: 07] Gislaine: Oui, c'est dans leur têtes quelque part, oui.

[01: 06: 10] אלנה: קווילס אוויט choisi des endroits au soleil.

[01: 06: 12] Gislaine: Oui.

[01: 06: 14] אלנה: "זה יכול להשפיע על תקלות של האיחוד האירופי", אומר כי "לא משלמים".

[01: 06: 26] Gislaine: Moi ça été une סיכוי. Pour moi avoir émigré, ou être réfugié en France au départ être dans l'migration a France, ça été une grande opportunity d'cée pes là. פארס que d'Abord parce que je suis une femme et que les femmes n'ont pas tellement leur mot dire dans les payays arabes. Et puis surtout parce que je serèe restée en Algérie je ne sais pas avec le même statut si je ... ג 'ינס pas que ג' י סירה דאונס סו קואה ג 'יי suis devenue si j'étais restée en Algérie.

[01: 06: 59] אלנה: Est-ce que tes frères et surs sont retournés en Algérie?

[01: 07: 02] Gislaine: ג 'מייקה.

[01: 07: 02] אלנה: ג 'מייקה.

[01: 07: 03] Gislaine: אדם. Je suis la seule.

[01: 07: 06] אלנה: האם אני מתראיין ל'ראיון ', כותב הודעה על טרנספורטר? קואלה קוו.

[01: 07: 13] Gislaine: Quel que soit la personne qui est en face face moi?

[01: 07: 16] אלנה: Ou juste quelqu'un qui écoute l'interview et ....

[01: 07: 19] Gislaine: בן ג 'י crois que, que מוי משכורות ג' ינס pense que לה הודעה que j'aimerais lisser c'est que il faut pas se renier ...

[01: 07: 25] Gislaine: Et puis être fier d'être née juive et de, de la demeurer mais dans la dignité. לא נעים יותר.

[01: 07: 38] אלנה: אלרס מרסי דאוור משתתפת בקטעי ראיון עם קולות ספרדים.

[01: 07: 46] Elena: מפה בזמן אמת כלי שייט נמלים אלבום עברית עברית מפת העולם כסה את האיזור שלך שאלות נפוצות שירותים |

[01: 07: 49] Gislaine: Là j pense que ça c'est l'année de ma naissance. C'est la tante de Mon papa chez qui ma maman a accouché donc je suis née dans sa maison.

[01: 08: 01] אלנה: En que année?

[01: 08: 02] Gislaine: 1946.

[01: 08: 20] אלנה: פוקס טו לי דאירי qui est sur לה תמונה et quand est-ce qu'elle a été פרס?

[01: 08: 23] Gislaine: Alors cette photo a été פרס justement en צרפת Strasbourg et c'est mon grand-père paternel de retour d'Algérie. על צואה, טרס taciturne.

[01: 08: 34] אלנה: En que année?

[01: 08: 37] Gislaine: ג 'י pense que c'est dans les années' 63. '62-'63.

[01: 08: 47] אלנה: פוקס טו לי תמונה ברזולוציה גבוהה?

[01: 08: 49] Gislaine: אלור cette תמונה על voit mone père et ma mère avec mon-grand père maternel. Ici ne que que 6 enfants parce que le dernier n'était pas encore né. דון cnest en 1959.

[01: 09: 12] אלנה: פוקס טו דרה cette תמונה ו en en que année elle a été פרס?

[01: 09: 15] Gislaine: Là on, on voit mona papa qui me tient la main. יום שני, יום שלישי, תשס"ט, ד.ו.ר. [1949: 01: 09] Ici c'est sur une ... la célèbre Place de la Brèche קונסטנטין. דון ג 'י suis avec deux דה mès frères et j'ai euh, על va dire spt ans.

[01: 09: 49] אלנה: Pux tu décrire qui est sur la la et quand est-ce qu'elle a été פרס?

[01: 09] Gislaine: Ah ben là, moi je suis sur le le, sur cette תמונה, c'est ... אלורס,. 'ai cinq, cinq ans et demi.

[01: 10: 07] אלנה: 1951?

[01: 10: 08] Gislaine: 1951.

[01: 10: 16] אלנה: פוקס טו לי תמונה ותיאור של קוסט א-ס ק'לה פרס א?

[01: 10: 19] Gislaine: אלורס sur cette תמונה על voit la tante de Mone père, c'est en 1946, c'est l'année de ma naissance puisque je suis, a un accouchement la la maison.

[01: 10: 36] אלנה: פוקס טו לי דאירי qui est sur לה תמונה et quand est-ce qu'elle a été פרס?

[01: 10: 39] Gislaine: אלורס ça c'est dans les années '62-'63 שטרסבורג, c'est מון גרנד פטר paternel avec un de ses fils שטרסבורג. On voit combien il est morose et triste.

[01: 10: 59] אלנה: פוקס טו לי דאירי qui est sur לה תמונה et quand est-ce qu'elle a été פרס?

[01: 11: 03] Gislaine: שם משתמש זוכרת אותי? On voit toute la famille, ou presque, il manque le petit dernier. ששה הורים מתגוררים בהוריהם, והם מתגוררים בבית-חולים, מאסטר-מארל מאטרנל étant déjà décédée.

[01: 11: 30] אלנה: פוקס טו לי דאירי qui est sur לה תמונה et quand est-ce qu'elle a été פרס?

[01: 11: 32] Gislaine: C'est Mon, mon pire qui me tient par la et et do dois a avoir deux ans et demi en 1949.

[01: 11: 47] אלנה: פוקס טו לי דאירי qui est sur לה תמונה et quand est-ce qu'elle a été פרס?

[01: 11: 49] גיזליין: אלורס céest une photo qui été פרס לה סור מקום לה קונסטנטין. La petite fille c'est moi avec mes deux frères, les deux premiers garçons. ג 'ין ג' ין ג 'ף MA זנב ג' יי spt spt ans, 6-spt ans donc c'est en 1952-53.

[01: 12: 12] אלנה: פוקס טו לי דאירי qui est sur לה תמונה et quand est-ce qu'elle a été פרס?

[01: 12: 15] Gislaine: C'est, c'est une photo qui a été prize à l'ecole maternelle, à la l'école ז'אן ז'אק רוסו, קונסטנטין דנס לה קוארטר, רובע ארבי דה קונסטנטין.

[01: 12: 38] אלנה: פוקס טו לי דאירי qui est sur לה תמונה et quand est-ce qu'elle a été פרס?

[01: 12: 40] Gislaine: אלורס לא céest déjà un peu פלוס tard, en 1952-'53, c'est le CP, toujours à l'école ז'אן ז'אק רוסו.

[01: 12: 49] אלנה: האם יש לך תמונות?

[01: 12: 51] Gislaine: אלבום התמונות של je suis là.

[01: 12: 56] אלנה: פוקס טו לי דאירי qui est sur לה תמונה et quand est-ce qu'elle a été פרס?

[01: 12: 59] GISAIN: אלור שם משתמש, אל '52-'53 אלור תמונות שלך יש לך תמונה לעברית, לא אוהב את האלבום שלך, תסתכל על כל הקישורים שלי, .

[01: 13: 14] אלנה: Elle sont où les deux grand-mères?

[01: 13: 16] Gislaine: Ici et là.

[01: 13: 23] אלנה: פוקס טו לי דֶרֶר קֶרֶט דֶרִינְרֶה וְהַפְּרִית אֶת-מַעֲשָׁה

[01: 13: 26] Gislaine: אלור cette dernière תמונה פרס אקסטרה en 1973, לא, 1993 לי סמבל.

[01: 13: 35] אלנה: 1995.

[01: 13: 37] Gislaine: En 1995 oui puisqu'on voit, on me voit ici avec mone père et ma mére et la petite [inaudible].

[01: 13: 47] אלנה: 1973?

[01: 13: 49] Gislaine: 1993.