הודעות משפטיות

אנו, המפעילים של אתר זה, מספקים אותו כשירות ציבורי למשתמשים שלנו. אנא בדוק בקפידה את הכללים הבסיסיים הבאים המסדירים את השימוש שלך באתר. שים לב כי השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך ללא תנאי לציית לתנאים ולהגבלות אלה. אם אתה ("המשתמש") אינו מסכים להם, אל תשתמש באתר, תספק חומרים כלשהם לאתר או תוריד מהם חומרים כלשהם. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן או לשנות תנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מראש למשתמש. השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך הבלתי מותנית לנהוג ולהיות כפוף לתנאים ולהתניות אלה כפי שהשתנה. מסיבה זו, אנו מעודדים אותך לעיין בתנאי שימוש אלה בכל פעם שאתה משתמש באתר. תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ואינם מורחבים לכל אתרי צד שלישי מקושרים. תנאים והגבלות אלה מדיניות פרטיות, המוכללים בזאת על ידי הפניה, מכילים את ההסכם כולו ("ההסכם") בינך לבין המפעילים ביחס לאתר. כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש בזאת שמורות.

שימושים מותרים ואסורים

You may use the the Website for the sole purpose of sharing and exchanging ideas with other Users. You may not use the the Website to violate any applicable local, state, national, or international law, including without limitation any applicable laws relating to antitrust or other illegal trade or business practices, federal and state securities laws, regulations promulgated by the U.S. Securities and Exchange Commission, any rules of any national or other securities exchange, and any U.S. laws, rules, and regulations governing the export and re-export of commodities or technical data. You may not upload or transmit any material that infringes or misappropriates any person’s copyright, patent, trademark, or trade secret, or disclose via the the Website any information the disclosure of which would constitute a violation of any confidentiality obligations you may have. You may not upload any viruses, worms, Trojan horses, or other forms of harmful computer code, nor subject the Website’s network or servers to unreasonable traffic loads, or otherwise engage in conduct deemed disruptive to the ordinary operation of the Website. You are strictly prohibited from communicating on or through the Website any unlawful, harmful, offensive, threatening, abusive, libelous, harassing, defamatory, vulgar, obscene, profane, hateful, fraudulent, sexually explicit, racially, ethnically, or otherwise objectionable material of any sort, including, but not limited to, any material that encourages conduct that would constitute a criminal offense, give rise to civil liability, or otherwise violate any applicable local, state, national, or international law. You are expressly prohibited from compiling and using other Users’ personal information, including addresses, telephone numbers, fax numbers, email addresses or other contact information that may appear on the Website, for the purpose of creating or compiling marketing and/or mailing lists and from sending other Users unsolicited marketing materials, whether by facsimile, email, or other technological means. You also are expressly prohibited from distributing Users’ personal information to third-party parties for marketing purposes. The Operators shall deem the compiling of marketing and mailing lists using Users’ personal information, the sending of unsolicited marketing materials to Users, or the distribution of Users’ personal information to third parties for marketing purposes as a material breach of these Terms and Conditions of Use, and the Operators reserve the right to terminate or suspend your access to and use of the Website and to suspend or revoke your membership in the consortium without refund of any membership dues paid. The Operators note that unauthorized use of Users’ personal information in connection with unsolicited marketing correspondence also may constitute violations of various state and federal anti-spam statutes. The Operators reserve the right to report the abuse of Users’ personal information to the appropriate law enforcement and government authorities, and the Operators will fully cooperate with any authorities investigating violations of these laws.

הגשות משתמש

המפעילים אינם מעוניינים לקבל ממך מידע סודי או קנייני. כל חומר, מידע או כל תקשורת אחרת שתשדר או תפרסם ("תרומות") לאתר ייחשבו בלתי סודיים. כל התרומות לאתר זה מורשות על ידך תחת רישיון MIT לכל מי שרוצה להשתמש בהם, כולל המפעילים. אם אתה עובד עבור חברה או באוניברסיטה, סביר להניח שאתה לא בעל זכויות היוצרים על כל דבר שאתה עושה, אפילו בזמנך החופשי. לפני ביצוע תרומות לאתר זה, לקבל אישור בכתב מהמעסיק שלך.

רשימות דיון משתמש ופורומים

המפעילים רשאים, אך אינם מחויבים, לפקח או לסקור אזורים כלשהם באתר שבו משתמשים משדרים או מפרסמים תקשורת או מתקשרים רק אחד עם השני, כולל אך לא מוגבל לפורומי משתמשים ולרשימות דוא"ל ולתוכן של כל תקשורת כזו. המפעילים, לעומת זאת, לא יהיו אחראים לתוכן של כל תקשורת כאמור, בין אם נוצרו על פי חוקי זכויות יוצרים, עלילות, פרטיות, גסות או אחרת. המפעילים רשאים לערוך או להסיר תכנים באתר על פי שיקול דעתם בכל עת.

שימוש במידע הניתן לזיהוי אישי

המידע המוגש לאתר כפוף לזרם המפעילים מדיניות פרטיות ואת הרישיון המוצהר של אתר זה. אתה מסכים לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא בעת ההרשמה לאתר. באחריותך לשמור ולעדכן את פרטי החשבון באופן מיידי כדי לשמור על אמת, מדויקת, עדכנית ומלאה. אם אתה מספק כל מידע שהוא מזויף, לא נכון, לא מדויק, לא שלם או לא קיים, או שיש לנו יסוד סביר לחשוד שמידע זה מזויף, לא נכון, לא מדויק, לא שלם או לא קיים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לסיים ללא הודעה מוקדמת, וכן לסרב לכל שימוש שוטף או עתידי באתר. למרות שניתן לצפות בחלקים באתר רק על ידי ביקור באתר, על מנת לגשת לתכנים מסוימים ו / או לתכונות נוספות המוצעות באתר, ייתכן שיהיה עליך להירשם כאורח או להירשם כחבר. אם תיצור חשבון באתר, ייתכן שתתבקש לספק את שמך, כתובתך, מזהה משתמש וסיסמה. אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה והחשבון ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות בקשר עם הסיסמה או החשבון שלך. אתה מסכים להודיע ​​לנו מיד על כל שימוש לא מורשה של הסיסמה או החשבון שלך או כל הפרה אחרת של אבטחה. כמו כן, אתה מסכים שלא תאפשר לאחרים, כולל אלה שחשבונותיהם בוטלו, לגשת לאתר באמצעות החשבון או User ID. אתה מעניק למפעילים ולכל שאר האנשים או הגופים המעורבים בהפעלת האתר את הזכות לשדר, לפקח, לאחזר, לאחסן ולהשתמש במידע שלך בקשר עם פעולת האתר ובאספקת השירותים עבורך. המפעילים אינם יכולים ואינם לוקחים על עצמם כל אחריות או חבות בגין כל מידע שאתה שולח, או שימוש או שימוש לרעה של צד שלישי או שימוש לרעה במידע המועבר או המתקבל באמצעות אתר אינטרנט. למידע נוסף על האופן שבו אנו מגנים על הפרטיות של המידע האישי בחשבונך, בקר בכתובת שלנו מדיניות פרטיות.

שיפוי

הנך מסכים להגן, לשפות ולפגוע במפעילים, בסוכנים, בספקים או בספקים מכל ונגד כל תביעה, נזק, עלויות והוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעים או קשורים לשימוש שלך או לשימוש לא נכון באתר, לרבות, ללא הגבלה, את ההפרה של התנאים וההגבלות, את ההפרה על ידך, או כל משתמש או משתמש אחר בחשבון שלך, של זכות קניין רוחני או זכות אחרת של כל אדם או ישות.

סיום

תנאים והתניות אלה של השימוש בתוקף ייכנסו לתוקף עד לסיומו על ידי כל צד. אם אינך מסכים עוד להיות מחויב לתנאים והגבלות אלה, עליך להפסיק את השימוש באתר. אם אינך מרוצה מהאתר, מהתוכן שלו או מתנאים, תנאים ומדיניות אלה, הסעד המשפטי היחיד שלך הוא להפסיק את השימוש באתר. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לסיים או להשעות את הגישה והשימוש באתר, או בחלקים של האתר, ללא הודעה מוקדמת, אם אנו מאמינים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי שימוש זה (i) מפר את החוק החל; (ii) מזיקה לאינטרסים שלנו או לאינטרסים, לרבות קניין רוחני או זכויות אחרות, של אדם או ישות אחרים; או) iii (כאשר למפעילים יש סיבה להאמין כי אתה מפר את התנאים וההגבלות.

כתב ויתור על אחריות

THE WEBSITE AND ASSOCIATED MATERIALS ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, THE OPERATORS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENTOF INTELLECTUAL PROPERTY. THE OPERATORS MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTY THAT THE WEBSITE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT YOUR USE OF THE WEBSITE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR FREE; NOR DO THE OPERATORS MAKE ANY REPRESENTATION OR WARRANTY AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE WEBSITE. THE OPERATORS MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THE WEBSITE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR PRODUCTS INCLUDED ON THE WEBSITE. IN NO EVENT SHALL THE OPERATORS OR ANY OF THEIR AGENTS, VENDORS OR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OF OR INABILITY TO USE THE WEBSITE, EVEN IF THE OPERATORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS DISCLAIMER CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS AGREEMENT. BECAUSE SOME JURISDICTIONS PROHIBIT THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT ANY CONTENT DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE WEBSITE IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA OR BUSINESS INTERRUPTION THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF CONTENT. THE OPERATORS SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED, OR ALLEGED TO HAVE BEEN CAUSED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY THE INFORMATION OR IDEAS CONTAINED, SUGGESTED OR REFERENCED IN OR APPEARING ON THE WEBSITE. YOUR PARTICIPATION IN THE WEBSITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM THE OPERATORS OR THROUGH THE OPERATORS, THEIR EMPLOYEES, OR THIRD PARTIES SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY MADE HEREIN. YOU ACKNOWLEDGE, BY YOUR USE OF THE THE WEBSITE, THAT YOUR USE OF THE WEBSITE IS AT YOUR SOLE RISK. LIABILITY LIMITATION. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL OR EQUITABLE THEORY, WHETHER IN TORT, CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL THE OPERATORS OR ANY OF THEIR AGENTS, VENDORS OR SUPPLIERS BE LIABLE TO USER OR TO ANY OTHER PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL LOSSES OR DAMAGES OF ANY NATURE ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF OR INABILITY TO USE THE THE WEBSITE OR FOR ANY BREACH OF SECURITY ASSOCIATED WITH THE TRANSMISSION OF SENSITIVE INFORMATION THROUGH THE WEBSITE OR FOR ANY INFORMATION OBTAINED THROUGH THE WEBSITE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOST PROFITS, LOSS OF GOODWILL, LOSS OR CORRUPTION OF DATA, WORK STOPPAGE, ACCURACY OF RESULTS, OR COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, EVEN IF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE OPERATORS HAS BEEN ADVISED OF OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE OPERATORS’S TOTAL CUMULATIVE LIABILITY FOR ANY AND ALL CLAIMS IN CONNECTION WITH THE WEBSITE WILL NOT EXCEED FIVE U.S. DOLLARS ($5.00). USER AGREES AND ACKNOWLEDGES THAT THE FOREGOING LIMITATIONS ON LIABILITY ARE AN ESSENTIAL BASIS OF THE BARGAIN AND THAT THE OPERATORS WOULD NOT PROVIDE THE WEBSITE ABSENT SUCH LIMITATION.

כללי

האתר מתארח בארצות הברית. המפעילים אינם טוענים כי התוכן באתר זה הולם או ניתן להורידו מחוץ לארה"ב. הגישה לתוכן עשויה שלא להיות חוקית על ידי אנשים מסוימים או במדינות מסוימות. אם אתה נכנס לאתר מחוץ לארה"ב, אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית ואחראי על ציות לחוקי השיפוט שלך. הוראות אמנת האו"ם בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי לא יחולו על תנאים אלה. צד רשאי להודיע ​​לצד האחר בכתב רק במקום העבודה העיקרי של אותו צד, בתשומת לבו של נושא המשרה הראשי של אותו צד, או בכתובת אחרת או בשיטה אחרת כפי שיציין בכתב בכתב. הודעה תיחשב כמסר אישי או בפקסימיליה, או אם נשלחה בדואר רשום עם דמי משלוח מראש, 5 ימי עסקים לאחר תאריך השליחה, או אם נשלחה על ידי שליח בינלאומי בן לילה עם דמי משלוח מראש, 7 ימי עסקים לאחר תאריך . אם כל הוראה זו מוחזקת כבלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההפרשות ימשיכו במלואן ללא השפעה כלשהי. כמו כן, הצדדים מסכימים להחליף הוראה בלתי ניתנת לאכיפה עם הוראה הניתנת לאכיפה, הקרובה ביותר להשפעה הכוונה וההשפעה הכלכלית של ההוראה הבלתי ניתנת לאכיפה. כותרות הסעיפים מתייחסות למטרות ייחוס בלבד ואינן מגדירות, מגבילות, מפרשות או מתארות את היקף או היקף סעיף זה. כישלון המפעילים לפעול ביחס להפרה של הסכם זה על ידך או על ידי אחרים, אינו מהווה ויתור ולא יגביל את זכויות המפעילים בגין הפרה כאמור או כל הפרה מאוחרת. כל פעולה או הליך הנובעים או קשורים להסכם זה או לשימוש של המשתמש באתר חייבים להיות מובאים בבתי המשפט של בלגיה, ואתה מסכים לסמכות השיפוט האישית הבלעדית של בתי משפט אלה. כל עילת תביעה שתהיה לך לגבי השימוש שלך באתר חייבת להיות מופעלת בתוך שנה אחת (1) לאחר התביעה או עילת התביעה. תנאים אלה קובעים את מלוא ההבנה וההסכמה של הצדדים, ומחליפים את כל ההסכמים וההבנות בין הצדדים או בעל פה, בין הצדדים, באשר לנושאם. ויתור על הפרה של הוראה כלשהי של הסכם זה לא יתפרש כוויתור על כל הפרה אחרת או מאוחרת.

קישורים לחומרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים שבבעלות או לצדדים שלישיים עצמאיים. קישורים אלה מסופקים לנוחותך ולהתייחסותך בלבד. איננו שולטים באתרים כאלה, ולכן איננו אחראים לכל תוכן שפורסם באתרים אלו. אין לראות במפורש כי המפעילים מציעים קישורים כאישור, הרשאה או חסות של אתר זה, תוכנו או החברות או המוצרים המוזכרים בו, והמפעילים שומרים לעצמם את הזכות לציין את חוסר השייכות שלה, חסות, או תמיכה באתר. אם תחליט לגשת לאף אחד מאתרי צד שלישי המקושרים לאתר, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. מאחר שאתרים מסוימים מעסיקים תוצאות חיפוש אוטומטיות או מקשרים אותך לאתרים המכילים מידע שעשוי להיחשב כבלתי הולם או פוגע, המפעילים אינם יכולים להיות אחראים לדיוק, לתאימות זכויות יוצרים, לחוקיות או לגנות של חומר הנכלל באתרים של צד שלישי, ואתה מוסר בזאת כל תביעה נגדנו ביחס לאתרים אלה.

הודעה על הפרה אפשרית של זכויות יוצרים

אם אתה סבור שחומר או תוכן שפורסם באתר עלולים לפגוע בזכויות היוצרים שלך או בזכויות יוצרים של אחרים, אנא איש קשר שלנו.