הודעות משפטיות

אנו, מפעילי אתר זה, מספקים אותו כשירות ציבורי למשתמשים שלנו. אנא עיין בקפידה בכללים הבסיסיים הבאים המסדירים את השימוש שלך באתר. לידיעתך, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך ללא תנאי לעקוב ולהיות מחויב לתנאי שימוש אלה. אם אתה ("המשתמש") לא מסכים להם, אל תשתמש באתר, ספק חומרים כלשהם לאתר או הורד מהם חומרים כלשהם. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן או לשנות תנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת למשתמש. השימוש שלך באתר בעקבות כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך ללא תנאי לעקוב ולהיות מחויב לתנאים וההגבלות האלה כפי ששונו. מסיבה זו אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש אלה בכל פעם שאתה משתמש באתר. תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ואינם חלים על אתרי צד ג 'מקושרים כלשהם. תנאים והגבלות אלה ו מדיניות הפרטיות , המוכללים בזאת על ידי הפניה, מכילים את ההסכם כולו ("ההסכם") בינך לבין המפעילים ביחס לאתר. כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש בזאת שמורות.

שימושים מותרים ואסורים

אתה יכול להשתמש באתר עבור המטרה הבלעדית של שיתוף והחלפת רעיונות עם משתמשים אחרים. אינך רשאי להשתמש באתר כדי להפר כל חוק מקומי, ממלכתי, לאומי או בינלאומי, לרבות, בין השאר, כל החוקים הרלוונטיים הנוגעים להגבלים עסקיים או לסחר לא חוקי או לעסקים אחרים, חוקי ניירות ערך פדרליים ומדינתיים, תקנות שהותקנו על ידי ארה"ב לניירות ערך, לכללים של כל בורסת ניירות ערך לאומית או אחרת, וכל ארה"ב חוקים, כללים ותקנות המסדירים את הייצוא והייצוא מחדש של סחורות או נתונים טכניים. אינך רשאי להעלות או להעביר כל חומר המפר זכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי או סוד מסחרי כלשהו של אדם כלשהו, ​​או לחשוף דרך האתר כל מידע שגילויו יהווה הפרה של כל חובות הסודיות שלך. אינך רשאי להעלות וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, או צורות אחרות של קוד מחשב מזיק, ולא להטיל על רשת האתר או על שרתיו עומסי תנועה בלתי סבירים, או לעסוק בדרך אחרת המופרעת להפעלה הרגילה של האתר. חל איסור מוחלט על פנייה אל האתר או באמצעותו כל חומר פוגעני, פוגע, פוגע, פוגע, דיבה, מטעה, משמיץ, גס, פוגע, גס, פוגע, גס, פוגע, גס, פוגע, מכל סוג שהוא, לרבות אך ללא הגבלה, כל חומר המעודד התנהגות שתהווה עבירה פלילית, תביא לאחריות אזרחית, או תפר אחרת כל חוק מקומי, ממלכתי, לאומי או בינלאומי. נאסר עליך במפורש לאסוף ולהשתמש במידע האישי של משתמשים אחרים, לרבות כתובות, מספרי טלפון, מספרי פקס, כתובות דוא"ל או פרטי קשר אחרים העשויים להופיע באתר, לצורך יצירת או איסוף רשימות שיווק ו / או תפוצה ו משליחת משתמשים אחרים של חומרי שיווק לא רצויים, בין אם בפקסימיליה, בדוא"ל או באמצעים טכנולוגיים אחרים. כמו כן, נאסר עליך במפורש להפיץ את המידע האישי של המשתמשים לצדדים שלישיים למטרות שיווק. המפעילים יראו בעריכת רשימות שיווק ודיוור באמצעות המידע האישי של המשתמשים, שליחת חומרי שיווק לא רצויים למשתמשים, או הפצת המידע האישי של המשתמשים לצדדים שלישיים למטרות שיווק כהפרה מהותית של תנאי שימוש אלה. שימוש והמפעילים שומרים לעצמם את הזכות להפסיק או להשעות את גישתך לאתר ולהשתמש בו ולהפסיק או לבטל את חברותך בקונסורציום ללא החזר של דמי חברות ששולמו. המפעילים מציינים כי שימוש בלתי מורשה במידע האישי של המשתמשים בקשר לתכתובות שיווקיות לא רצויות עלול להוות הפרות של תקנות מדיניות ופדרליות נגד ספאם.

הגשות משתמש

המפעילים אינם רוצים לקבל ממך מידע חסוי או קנייני דרך האתר. כל חומר, מידע או תקשורת אחרת שתעביר או תפרסם ("תרומות") לאתר ייחשבו כלא חסויים. כל התרומות לאתר זה מורשות על ידך תחת רישיון MIT לכל מי שרוצה להשתמש בהן, כולל המפעילים. אם אתה עובד בחברה או באוניברסיטה, סביר להניח שאתה לא בעל זכויות היוצרים על כל דבר שאתה מייצר, אפילו בזמנך הפנוי. לפני שתתרום לאתר זה, קבל אישור בכתב מהמעסיק שלך.

רשימות דיון משתמש ופורומים

המפעילים רשאים, אך אינם מחויבים, לפקח או לסקור אזורים כלשהם באתר שבו משתמשים משדרים או מפרסמים תקשורת או מתקשרים רק אחד עם השני, כולל אך לא מוגבל לפורומי משתמשים ולרשימות דוא"ל ולתוכן של כל תקשורת כזו. המפעילים, לעומת זאת, לא יהיו אחראים לתוכן של כל תקשורת כאמור, בין אם נוצרו על פי חוקי זכויות יוצרים, עלילות, פרטיות, גסות או אחרת. המפעילים רשאים לערוך או להסיר תכנים באתר על פי שיקול דעתם בכל עת.

שימוש במידע הניתן לזיהוי אישי

המידע המוגש לאתר כפוף לזרם המפעילים מדיניות הפרטיות והרישיון המוצהר של אתר זה. אתה מסכים לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא בעת ההרשמה לאתר. באחריותך לשמור ולעדכן את פרטי חשבון זה באופן מיידי, מדויק, עדכני ומלא. אם אתה מספק מידע שהוא הונא, לא נכון, לא מדויק, לא שלם, או לא עדכני, או שיש לנו סיבה סבירה לחשוד שמידע כזה הוא הונאה, לא נכון, לא מדויק, לא שלם, או לא עדכני, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או להפסיק חשבונך ללא הודעה מוקדמת ולסרב לכל שימוש שוטף ועתידי באתר. למרות שניתן לראות חלקים באתר פשוט על ידי ביקור באתר, כדי לגשת לתכנים מסוימים ו / או לתכונות נוספות המוצעות באתר, ייתכן שיהיה עליך להיכנס כאורח או להירשם כחבר. אם אתה יוצר חשבון באתר, ייתכן שתתבקש לספק את שמך, כתובתך, מזהה המשתמש והסיסמה שלך. אתה אחראי על שמירת סודיות הסיסמה והחשבון ואתה אחראי באופן מלא על כל הפעילויות המתרחשות בקשר לסיסמה או לחשבון שלך. אתה מסכים להודיע ​​לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או בחשבון שלך או כל הפרת אבטחה אחרת. אתה מסכים עוד כי לא תאפשר לאחרים, כולל אלה שחשבונותיהם הופסקו, לגשת לאתר באמצעות חשבונך או מזהה המשתמש. אתה מעניק למפעילים ולכל האנשים או הגופים האחרים המעורבים בהפעלת האתר את הזכות להעביר, לפקח, לאחזר, לאחסן ולהשתמש במידע שלך בקשר להפעלת האתר ולמתן שירותים לך. המפעילים אינם יכולים ואינם לוקחים על עצמם כל אחריות או אחריות למידע שאתה מגיש, או לשימוש או שימוש לרעה שלך או צדדים שלישיים במידע המועבר או מתקבל באמצעות אתר. למידע נוסף על האופן שבו אנו מגנים על פרטיות המידע האישי בחשבונך, בקר באתר שלנו מדיניות הפרטיות .

שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק את המפעילים, הסוכנים, הספקים או הספקים ללא פגע מכל ונגד כל התביעות, הנזקים, העלויות וההוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סבירים, הנובעים או קשורים לשימושך או לרעה שלך באתר, לרבות, ללא הגבלה, את הפרתך לתנאים ולהגבלות אלה, הפרתך, או כל מנוי או משתמש אחר בחשבונך, בכל זכות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות כלשהם.

סיום

תנאים והתניות אלה של השימוש בתוקף ייכנסו לתוקף עד לסיומו על ידי כל צד. אם אינך מסכים עוד להיות מחויב לתנאים והגבלות אלה, עליך להפסיק את השימוש באתר. אם אינך מרוצה מהאתר, מהתוכן שלו או מתנאים, תנאים ומדיניות אלה, הסעד המשפטי היחיד שלך הוא להפסיק את השימוש באתר. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לסיים או להשעות את הגישה והשימוש באתר, או בחלקים של האתר, ללא הודעה מוקדמת, אם אנו מאמינים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי שימוש זה (i) מפר את החוק החל; (ii) מזיקה לאינטרסים שלנו או לאינטרסים, לרבות קניין רוחני או זכויות אחרות, של אדם או ישות אחרים; או) iii (כאשר למפעילים יש סיבה להאמין כי אתה מפר את התנאים וההגבלות.

כתב ויתור על אחריות

אתר האינטרנט וחומרים משויכים מסופקים על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שניתן להשיג ". במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, המפעילים מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה של קניין רוחני. המפעילים אינם מתחייבים או מתחייבים כי האתר יעמוד בדרישות שלך, או שהשימוש באתר שלך יהיה ללא הפרעה, בזמן, בטוחים או בטעויות; המפעילים אינם מצהירים או מצהירים לגבי התוצאות האפשריות שיכולות להיות מושגות משימוש באתר. המפעילים אינם מייצגים ולא מתחייבים מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא, בקשר עם הפעלת האתר או המידע, התוכן, החומרים או המוצרים הכלולים באתר. בשום מקרה לא יהיו המפעילים או כל אחד מהסוכנים, הספקים או הספקים שלהם אחראים לנזקים כלשהם (לרבות, אך ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, הפרעות עסקיות, אובדן מידע) הנובעים משימוש, מניעה או חוסר יכולת לשימוש באתר, גם אם המפעילים קיבלו הודעה על האפשרות לנזקים כאלה. כתב ויתור זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. מאחר שחלק מסמכויות השיפוט אוסרות על אי-הכללה או הגבלה של חבות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלה זו אינה חלה עליך. אתה מבין ומסכים כי כל תכנה שתוריד או שתתקבל בדרך אחרת באמצעות השימוש באתר תהיה על אחריותך ועל סיכוניך ואתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק למערכת המחשב או לאובדן נתונים או להפסקות עסקיות כתוצאה מהורדה תוכן. המפעילים לא יהיו אחראים לכל אובדן או נזק שייגרמו או שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, על ידי המידע או הרעיונות הכלולים, המוצעים או המפורטים או מופיעים באתר. השתתפותך באתר היא אך ורק בסיכון שלך. אין עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, שקיבלתם מהמפעילים או דרך המפעילים, על עובדיהן או של צדדים שלישיים ליצור כל אחריות שלא תבוצע באופן מפורש. אתה מאשר, לפי השימוש שלך באתר האינטרנט, כי השימוש שלך באתר הוא על הסיכון היחיד שלך. הגבלת חבות. בשום מקרה ולא לפי תיאוריה משפטית או שוויונית, בין אם מדובר בנזיקין, בחוזה, ברשלנות, בחבות מוגזמת או בכל דרך אחרת, המפעילים או כל אחד מהסוכנים, הספקים או הספקים שלהם יהיו אחראים למשתמש או לכל אדם אחר עבור כל עבירה, מיוחדת , נזקים מקריים או תוצאתיים או נזקים מכל סוג שהוא הנובעים או בקשר לשימוש או חוסר שימוש באתר או לכל פגיעה בביטחון הקשור להעברת מידע רגיש דרך האתר או לכל מידע שהושג באמצעות לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן מוניטין, אובדן או השחתה של נתונים, הפסקת עבודה, דיוק התוצאות או כשל במחשב או לחילופין, גם אם נציג מייצג של המפעילים קיבל הודעה על כך או שיש לו ידוע על האפשרות של נזקים כאלה. האחריות המצטברת הכוללת של המפעילים לכל התביעות ולכל התביעות בקשר לאתר האינטרנט לא תעלה על חמישה ארה"ב. דולרים ($ 5.00).

כללי

האתר מתארח בארצות הברית. המפעילים לא טוענים כי התוכן באתר מתאים או שניתן להוריד אותו מחוץ לארצות הברית. ייתכן שגישה לתוכן אינה חוקית מצד אנשים מסוימים או במדינות מסוימות. אם אתה נכנס לאתר מחוץ לארצות הברית, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד ואחראי לציות לחוקי השיפוט שלך. הוראות אמנת האו"ם בנושא חוזים למכירת טובין בינלאומית לא יחולו על תנאים אלה. צד רשאי להודיע ​​לצד השני רק בכתב במקום העסקים העיקרי של אותו צד, בתשומת ליבו של המנהל המשפטי הראשי של אותו צד, או בכתובת אחרת אחרת או בשיטה אחרת שתפרט הצד בכתב. ההודעה תיחשב כמסורה במשלוח אישי או בפקסימיליה, או, אם נשלחה בדואר מאושר עם משלוח דמי משלוח, 5 ימי עסקים לאחר מועד הדיוור, או, אם נשלחה באמצעות שליח לילה בינלאומי עם דמי משלוח ששולמו מראש, 7 ימי עסקים לאחר תאריך דיוור. אם הוראה כלשהי זו תוצג כבלתי ניתנת לאכיפה, ההוראות הנוספות ימשיכו במלוא עוצמתן מבלי שהושפעו מכל דרך שהיא. יתר על כן, הצדדים מסכימים להחליף הוראה כזו שאינה ניתנת לאכיפה בהוראה הניתנת לאכיפה המתקרבת ביותר לכוונה ולהשפעה הכלכלית של ההוראה הבלתי ניתנת לאכיפה. כותרות הסעיפים נועדו למטרות הפניה בלבד ואינן מגדירות, מגבילות, מפרשות או מתארות את היקפו או היקפו של סעיף זה. כישלונם של המפעילים לפעול ביחס להפרה של הסכם זה על ידך או אחרים אינו מהווה ויתור ואינו מגביל את זכויות המפעילים ביחס להפרה כזו או כל הפרה שלאחר מכן. כל פעולה או הליך הנובע מההסכם הזה או השימוש בו המשתמש או קשור אליו באתר חייב להיות מוגש בבתי המשפט בבלגיה, ואתה מסכים לסמכות השיפוט האישית הבלעדית ולמקום ערכאות אלה. כל עילת תביעה שיש לך ביחס לשימושך באתר חייבת להתחיל תוך שנה (1) לאחר שהתביעה או עילת התביעה. תנאים אלה קובעים את כל ההבנה וההסכמה של הצדדים, ומחליפים כל הסכמה או הבנה בעל פה או בכתב בין הצדדים, בכל הנוגע לנושאם. הוויתור על הפרה של כל הוראה בהסכם זה לא יתפרש כוויתור על כל הפרה אחרת או שלאחר מכן.

קישורים לחומרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים שבבעלות או לצדדים שלישיים עצמאיים. קישורים אלה מסופקים לנוחותך ולהתייחסותך בלבד. איננו שולטים באתרים כאלה, ולכן איננו אחראים לכל תוכן שפורסם באתרים אלו. אין לראות במפורש כי המפעילים מציעים קישורים כאישור, הרשאה או חסות של אתר זה, תוכנו או החברות או המוצרים המוזכרים בו, והמפעילים שומרים לעצמם את הזכות לציין את חוסר השייכות שלה, חסות, או תמיכה באתר. אם תחליט לגשת לאף אחד מאתרי צד שלישי המקושרים לאתר, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. מאחר שאתרים מסוימים מעסיקים תוצאות חיפוש אוטומטיות או מקשרים אותך לאתרים המכילים מידע שעשוי להיחשב כבלתי הולם או פוגע, המפעילים אינם יכולים להיות אחראים לדיוק, לתאימות זכויות יוצרים, לחוקיות או לגנות של חומר הנכלל באתרים של צד שלישי, ואתה מוסר בזאת כל תביעה נגדנו ביחס לאתרים אלה.

הודעה על הפרה אפשרית של זכויות יוצרים

אם אתה סבור שחומר או תוכן שפורסם באתר עלולים לפגוע בזכויות היוצרים שלך או בזכויות יוצרים של אחרים, אנא איש קשר שלנו.