הודעות משפטיות

אנו, המפעילים של אתר זה, מספקים אותו כשירות ציבורי למשתמשים שלנו. אנא בדוק בקפידה את הכללים הבסיסיים הבאים המסדירים את השימוש שלך באתר. שים לב כי השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך ללא תנאי לציית לתנאים ולהגבלות אלה. אם אתה ("המשתמש") אינו מסכים להם, אל תשתמש באתר, תספק חומרים כלשהם לאתר או תוריד מהם חומרים כלשהם. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן או לשנות תנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מראש למשתמש. השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך הבלתי מותנית לנהוג ולהיות כפוף לתנאים ולהתניות אלה כפי שהשתנה. מסיבה זו, אנו מעודדים אותך לעיין בתנאי שימוש אלה בכל פעם שאתה משתמש באתר. תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ואינם מורחבים לכל אתרי צד שלישי מקושרים. תנאים והגבלות אלה מדיניות הפרטיות , המוכללים בזאת על ידי הפניה, מכילים את ההסכם כולו ("ההסכם") בינך לבין המפעילים ביחס לאתר. כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש בזאת שמורות.

שימושים מותרים ואסורים

אתה יכול להשתמש באתר עבור המטרה הבלעדית של שיתוף והחלפת רעיונות עם משתמשים אחרים. אינך רשאי להשתמש באתר כדי להפר כל חוק מקומי, ממלכתי, לאומי או בינלאומי, לרבות, בין השאר, כל החוקים הרלוונטיים הנוגעים להגבלים עסקיים או לסחר לא חוקי או לעסקים אחרים, חוקי ניירות ערך פדרליים ומדינתיים, תקנות שהותקנו על ידי ארה"ב לניירות ערך, לכללים של כל בורסת ניירות ערך לאומית או אחרת, וכל ארה"ב חוקים, כללים ותקנות המסדירים את הייצוא והייצוא מחדש של סחורות או נתונים טכניים. אינך רשאי להעלות או להעביר חומר המפרה או מטעה את זכויות היוצרים, הפטנטים, הסימנים המסחריים או הסודות המסחריים של כל אדם, או לחשוף באמצעות האתר כל מידע שגילויו יהווה הפרה של כל חובת סודיות שתהיה לך. אינך רשאי להעלות כל וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או צורות אחרות של קוד מחשב מזיק, וכן לא להכפיף את הרשת או השרתים של האתר לעומסי תנועה בלתי סבירים, או לעסוק אחרת בהתנהגות הנחשבת כהפרעה לפעולה הרגילה של האתר. חל איסור מוחלט על פנייה אל האתר או באמצעותו כל חומר פוגעני, פוגע, פוגע, פוגע, דיבה, מטעה, משמיץ, גס, פוגע, גס, פוגע, גס, פוגע, גס, פוגע, מכל סוג שהוא, לרבות אך ללא הגבלה, כל חומר המעודד התנהגות שתהווה עבירה פלילית, תביא לאחריות אזרחית, או תפר אחרת כל חוק מקומי, ממלכתי, לאומי או בינלאומי. נאסר עליך במפורש לאסוף ולהשתמש במידע האישי של משתמשים אחרים, כולל כתובות, מספרי טלפון, מספרי פקס, כתובות דוא"ל או פרטים אחרים ליצירת קשר שיופיעו באתר, לצורך יצירה או יצירה של רשימות שיווק ו / או דיוור משליחת חומרים שיווקיים לא רצויים של משתמשים אחרים, בין באמצעות הפקסימיליה, הדואר האלקטרוני או אמצעים טכנולוגיים אחרים. כמו כן, חל איסור מפורש על הפצת מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים למטרות שיווקיות. המפעילים יחשבו על איסוף רשימות שיווק ודיוור באמצעות מידע אישי של משתמשים, שליחת חומרים שיווקיים בלתי רצויים למשתמשים, או הפצת מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים למטרות שיווקיות כהפרה מהותית של תנאים והתניות אלה של שימוש, והמפעילים שומרים לעצמם את הזכות לסיים או להשעות את הגישה והשימוש באתר וכן להשעות או לבטל את חברותך בקונסורציום ללא החזר דמי חבר ששולמו. המפעילים מציינים כי שימוש בלתי מורשה במידע האישי של המשתמשים בקשר להתכתבויות שיווקיות לא רצויות עלול גם הוא להוות הפרות של חוקים שונים של המדינה ושל הפדרלי נגד דואר זבל. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לדווח על התעללות במידע האישי של המשתמשים בפני רשויות אכיפת החוק והרשויות הממשלתיות, והמפעילים ישתפו פעולה באופן מלא עם כל הרשויות המחקרות הפרות של חוקים אלה.

הגשות משתמש

המפעילים אינם מעוניינים לקבל ממך מידע סודי או קנייני. כל חומר, מידע או כל תקשורת אחרת שתשדר או תפרסם ("תרומות") לאתר ייחשבו בלתי סודיים. כל התרומות לאתר זה מורשות על ידך תחת רישיון MIT לכל מי שרוצה להשתמש בהם, כולל המפעילים. אם אתה עובד עבור חברה או באוניברסיטה, סביר להניח שאתה לא בעל זכויות היוצרים על כל דבר שאתה עושה, אפילו בזמנך החופשי. לפני ביצוע תרומות לאתר זה, לקבל אישור בכתב מהמעסיק שלך.

רשימות דיון משתמש ופורומים

המפעילים רשאים, אך אינם מחויבים, לפקח או לסקור אזורים כלשהם באתר שבו משתמשים משדרים או מפרסמים תקשורת או מתקשרים רק אחד עם השני, כולל אך לא מוגבל לפורומי משתמשים ולרשימות דוא"ל ולתוכן של כל תקשורת כזו. המפעילים, לעומת זאת, לא יהיו אחראים לתוכן של כל תקשורת כאמור, בין אם נוצרו על פי חוקי זכויות יוצרים, עלילות, פרטיות, גסות או אחרת. המפעילים רשאים לערוך או להסיר תכנים באתר על פי שיקול דעתם בכל עת.

שימוש במידע הניתן לזיהוי אישי

המידע המוגש לאתר כפוף לזרם המפעילים מדיניות הפרטיות ואת הרישיון המוצהר של אתר זה. אתה מסכים לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא בעת ההרשמה לאתר. באחריותך לשמור ולעדכן את פרטי החשבון באופן מיידי כדי לשמור על אמת, מדויקת, עדכנית ומלאה. אם אתה מספק כל מידע שהוא מזויף, לא נכון, לא מדויק, לא שלם או לא קיים, או שיש לנו יסוד סביר לחשוד שמידע זה מזויף, לא נכון, לא מדויק, לא שלם או לא קיים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לסיים ללא הודעה מוקדמת, וכן לסרב לכל שימוש שוטף או עתידי באתר. למרות שניתן לצפות בחלקים באתר רק על ידי ביקור באתר, על מנת לגשת לתכנים מסוימים ו / או לתכונות נוספות המוצעות באתר, ייתכן שיהיה עליך להירשם כאורח או להירשם כחבר. אם תיצור חשבון באתר, ייתכן שתתבקש לספק את שמך, כתובתך, מזהה משתמש וסיסמה. אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה והחשבון ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות בקשר עם הסיסמה או החשבון שלך. אתה מסכים להודיע ​​לנו מיד על כל שימוש לא מורשה של הסיסמה או החשבון שלך או כל הפרה אחרת של אבטחה. כמו כן, אתה מסכים שלא תאפשר לאחרים, כולל אלה שחשבונותיהם בוטלו, לגשת לאתר באמצעות החשבון או User ID. אתה מעניק למפעילים ולכל שאר האנשים או הגופים המעורבים בהפעלת האתר את הזכות לשדר, לפקח, לאחזר, לאחסן ולהשתמש במידע שלך בקשר עם פעולת האתר ובאספקת השירותים עבורך. המפעילים אינם יכולים ואינם לוקחים על עצמם כל אחריות או חבות בגין כל מידע שאתה שולח, או שימוש או שימוש לרעה של צד שלישי או שימוש לרעה במידע המועבר או המתקבל באמצעות אתר אינטרנט. למידע נוסף על האופן שבו אנו מגנים על הפרטיות של המידע האישי בחשבונך, בקר בכתובת שלנו מדיניות הפרטיות .

שיפוי

הנך מסכים להגן, לשפות ולפגוע במפעילים, בסוכנים, בספקים או בספקים מכל ונגד כל תביעה, נזק, עלויות והוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעים או קשורים לשימוש שלך או לשימוש לא נכון באתר, לרבות, ללא הגבלה, את ההפרה של התנאים וההגבלות, את ההפרה על ידך, או כל משתמש או משתמש אחר בחשבון שלך, של זכות קניין רוחני או זכות אחרת של כל אדם או ישות.

סיום

תנאים והתניות אלה של השימוש בתוקף ייכנסו לתוקף עד לסיומו על ידי כל צד. אם אינך מסכים עוד להיות מחויב לתנאים והגבלות אלה, עליך להפסיק את השימוש באתר. אם אינך מרוצה מהאתר, מהתוכן שלו או מתנאים, תנאים ומדיניות אלה, הסעד המשפטי היחיד שלך הוא להפסיק את השימוש באתר. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לסיים או להשעות את הגישה והשימוש באתר, או בחלקים של האתר, ללא הודעה מוקדמת, אם אנו מאמינים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי שימוש זה (i) מפר את החוק החל; (ii) מזיקה לאינטרסים שלנו או לאינטרסים, לרבות קניין רוחני או זכויות אחרות, של אדם או ישות אחרים; או) iii (כאשר למפעילים יש סיבה להאמין כי אתה מפר את התנאים וההגבלות.

כתב ויתור על אחריות

האתר וחומרים נלווים מסופקים על בסיס "כמות שהוא" ו "זמין". במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, המפעילים מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה של קניין רוחני. המפעילים אינם מתחייבים או מתחייבים כי האתר יעמוד בדרישות שלך, או שהשימוש באתר שלך יהיה ללא הפרעה, בזמן, בטוחים או בטעויות; המפעילים אינם מצהירים או מצהירים לגבי התוצאות האפשריות שיכולות להיות מושגות משימוש באתר. המפעילים אינם מייצגים ולא מתחייבים מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא, בקשר עם הפעלת האתר או המידע, התוכן, החומרים או המוצרים הכלולים באתר. בשום מקרה לא יהיו המפעילים או כל אחד מהסוכנים, הספקים או הספקים שלהם אחראים לנזקים כלשהם (לרבות, אך ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, הפרעות עסקיות, אובדן מידע) הנובעים משימוש, מניעה או חוסר יכולת לשימוש באתר, גם אם המפעילים קיבלו הודעה על האפשרות לנזקים כאלה. כתב ויתור זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. מאחר שחלק מסמכויות השיפוט אוסרות על אי-הכללה או הגבלה של חבות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלה זו אינה חלה עליך. אתה מבין ומסכים כי כל תכנה שתוריד או שתתקבל בדרך אחרת באמצעות השימוש באתר תהיה על אחריותך ועל סיכוניך ואתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק למערכת המחשב או לאובדן נתונים או להפסקות עסקיות כתוצאה מהורדה תוכן. המפעילים לא יהיו אחראים לכל אובדן או נזק שייגרמו או שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, על ידי המידע או הרעיונות הכלולים, המוצעים או המפורטים או מופיעים באתר. השתתפותך באתר היא אך ורק בסיכון שלך. אין עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, שקיבלתם מהמפעילים או דרך המפעילים, על עובדיהן או של צדדים שלישיים ליצור כל אחריות שלא תבוצע באופן מפורש. אתה מאשר, לפי השימוש שלך באתר האינטרנט, כי השימוש שלך באתר הוא על הסיכון היחיד שלך. הגבלת חבות. בשום מקרה ולא לפי תיאוריה משפטית או שוויונית, בין אם מדובר בנזיקין, בחוזה, ברשלנות, בחבות מוגזמת או בכל דרך אחרת, המפעילים או כל אחד מהסוכנים, הספקים או הספקים שלהם יהיו אחראים למשתמש או לכל אדם אחר עבור כל עבירה, מיוחדת , נזקים מקריים או תוצאתיים או נזקים מכל סוג שהוא הנובעים או בקשר לשימוש או חוסר שימוש באתר או לכל פגיעה בביטחון הקשור להעברת מידע רגיש דרך האתר או לכל מידע שהושג באמצעות לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן מוניטין, אובדן או השחתה של נתונים, הפסקת עבודה, דיוק התוצאות או כשל במחשב או לחילופין, גם אם נציג מייצג של המפעילים קיבל הודעה על כך או שיש לו ידוע על האפשרות של נזקים כאלה. האחריות הכוללת של המפעילים על כל תביעה בקשר עם האתר לא תעלה על חמישה דולרים ($ 5.00). המשתמש מסכים ומאשר שההגבלות לעיל על חבות הן בסיס יסודי של המקרה, וכי המפעילים לא יספקו את האתר ללא הגבלה כזו.

כללי

האתר מתארח בארצות הברית. המפעילים אינם טוענים כי התוכן באתר זה הולם או ניתן להורידו מחוץ לארה"ב. הגישה לתוכן עשויה שלא להיות חוקית על ידי אנשים מסוימים או במדינות מסוימות. אם אתה נכנס לאתר מחוץ לארה"ב, אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית ואחראי על ציות לחוקי השיפוט שלך. הוראות אמנת האו"ם בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי לא יחולו על תנאים אלה. צד רשאי להודיע ​​לצד האחר בכתב רק במקום העבודה העיקרי של אותו צד, בתשומת לבו של נושא המשרה הראשי של אותו צד, או בכתובת אחרת או בשיטה אחרת כפי שיציין בכתב בכתב. הודעה תיחשב כמסר אישי או בפקסימיליה, או אם נשלחה בדואר רשום עם דמי משלוח מראש, 5 ימי עסקים לאחר תאריך השליחה, או אם נשלחה על ידי שליח בינלאומי בן לילה עם דמי משלוח מראש, 7 ימי עסקים לאחר תאריך . אם כל הוראה זו מוחזקת כבלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההפרשות ימשיכו במלואן ללא השפעה כלשהי. כמו כן, הצדדים מסכימים להחליף הוראה בלתי ניתנת לאכיפה עם הוראה הניתנת לאכיפה, הקרובה ביותר להשפעה הכוונה וההשפעה הכלכלית של ההוראה הבלתי ניתנת לאכיפה. כותרות הסעיפים מתייחסות למטרות ייחוס בלבד ואינן מגדירות, מגבילות, מפרשות או מתארות את היקף או היקף סעיף זה. כישלון המפעילים לפעול ביחס להפרה של הסכם זה על ידך או על ידי אחרים, אינו מהווה ויתור ולא יגביל את זכויות המפעילים בגין הפרה כאמור או כל הפרה מאוחרת. כל פעולה או הליך הנובעים או קשורים להסכם זה או לשימוש של המשתמש באתר חייבים להיות מובאים בבתי המשפט של בלגיה, ואתה מסכים לסמכות השיפוט האישית הבלעדית של בתי משפט אלה. כל עילת תביעה שתהיה לך לגבי השימוש שלך באתר חייבת להיות מופעלת בתוך שנה אחת (1) לאחר התביעה או עילת התביעה. תנאים אלה קובעים את מלוא ההבנה וההסכמה של הצדדים, ומחליפים את כל ההסכמים וההבנות בין הצדדים או בעל פה, בין הצדדים, באשר לנושאם. ויתור על הפרה של הוראה כלשהי של הסכם זה לא יתפרש כוויתור על כל הפרה אחרת או מאוחרת.

קישורים לחומרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים שבבעלות או לצדדים שלישיים עצמאיים. קישורים אלה מסופקים לנוחותך ולהתייחסותך בלבד. איננו שולטים באתרים כאלה, ולכן איננו אחראים לכל תוכן שפורסם באתרים אלו. אין לראות במפורש כי המפעילים מציעים קישורים כאישור, הרשאה או חסות של אתר זה, תוכנו או החברות או המוצרים המוזכרים בו, והמפעילים שומרים לעצמם את הזכות לציין את חוסר השייכות שלה, חסות, או תמיכה באתר. אם תחליט לגשת לאף אחד מאתרי צד שלישי המקושרים לאתר, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. מאחר שאתרים מסוימים מעסיקים תוצאות חיפוש אוטומטיות או מקשרים אותך לאתרים המכילים מידע שעשוי להיחשב כבלתי הולם או פוגע, המפעילים אינם יכולים להיות אחראים לדיוק, לתאימות זכויות יוצרים, לחוקיות או לגנות של חומר הנכלל באתרים של צד שלישי, ואתה מוסר בזאת כל תביעה נגדנו ביחס לאתרים אלה.

הודעה על הפרה אפשרית של זכויות יוצרים

אם אתה סבור שחומר או תוכן שפורסם באתר עלולים לפגוע בזכויות היוצרים שלך או בזכויות יוצרים של אחרים, אנא איש קשר שלנו.