תמונה
צילום: ליאם שארפ

סאמי סוראני

עיראק

מונטריאול