מוריס שוהט

תמונה
צילום: ליאם שארפ

מוריס שוהט

עיראק

וושינגטון