למחקר נוסף

הספרייה הבריטית
המנה הראשונה של הקולות הספרדיים מקוטלגת והראיונות הם עכשיו זמין.

Jimena
יהודים ילידי המזרח התיכון וצפון אפריקה

חריף
התאחדות היהודים מהמזרח התיכון וצפון אפריקה

קולות ספרד

JJAC
צדק ליהודים מארצות ערב

USC Shoah קרן
המכון להיסטוריה חזותית וחינוך

יד ושם
המרכז העולמי לזיכרון השואה

אתר האינטרנט של סר מרטין גילברט

חינוך דנגור

הספרייה הלאומית
אוסף שאשה של הספרדים הספרדיים הופקד בספריה הלאומית בישראל ויהיה זמין באופן מקוון עם פתיחת קומפלקס NLI החדש ב- 2021.

יד יצחק בן צבי
מכון בן צבי לחקר הקהילות היהודיות במזרח

בית התפוצות
מוזיאון העם היהודי

יהודים עיראקים שעזבו במהלך 1960 ו 1970 של

יהודים מארצות ערב
סיפורי חיים, מאמרים, אוספים, חדשות ואירועים